AcasăDeclaratii anualeCompletarea "Declaratiei privind Veniturile Realizate - D 200" la vanzare-cumparare de valuta...

Completarea “Declaratiei privind Veniturile Realizate – D 200” la vanzare-cumparare de valuta la termen

Contribuabilii care, în anul 2010, au realizat venituri din: activităţi independente, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, cedarea folosinţei bunurilor, operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, au obligaţia ca, până la 15 mai 2011, să depună la Fisc „Declaraţia privind veniturile realizate din România”, cod 200.

Iata in continuare informaţii utile pentru completarea şi depunerea formularului 200, pentru veniturile realizate din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

Completarea si depunerea D 200 (pentru anul 2010) – pentru cei cu venituri din activitati agricole – click aici

Generalităţi

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2010 câştiguri/pierderi din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM).

Se completează pe baza documentelor justificative, eliberate de plătitorii de venit, privind tranzacţiile efectuate din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.

Procurarea şi depunerea declaraţiilor de venit

Pentru procurarea declaraţiilor de venit aferente anului fiscal 2010, contribuabilii au două posibilităţi:

– descărcarea de pe websiteurile: Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – sau de aici – LINK MODEL 2011 PENTRU D 200.
– prezentarea la sediul administraţiei fiscale de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.

După completare, formularele pot fi depuse la registratura administraţiei teritoriale unde contribuabilii au domiciliul sau transmise prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili.

Instrucţiuni de completare

Declaraţia se completează în două exemplare, scriind corect şi citeţ datele în modulele prezentate mai jos.

Noile instructiuni de completare a “Declaratiei 200″ – aduse in 2011 de OPANAF 233/2011 – click aici

Modulul I. Date de identificare a contribuabilului

În acest modul se înscriu:

– numele/prenumele, adresa cu domiciliul fiscal, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către ANAF cu ocazia înregistrării fiscale, după caz;

– banca, cont bancar (IBAN) – se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

Modulul II. Date privind veniturile realizate pe surse şi categorii de venit
Submodulul 1.A. Date privind activitatea desfăşurată

Rândul 1. Categoria de venit – se bifează căsuţa corespunzătoare, venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

Rândul 4. Obiectul principal de activitate – se înscrie denumirea activităţii generatoare de venituri, desfăşurată de contribuabil.

Rândul 7, 8. Data începerii/încetării activităţii – se înscrie data prevăzută pentru începerea activităţii.

Submodulul 1.B. Date privind venitul /câştigul net anual

Rândul 1.4. Câştig net anual – se înscrie câştigul net anual reprezentând diferenţa dintre câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de CNVM.

Completarea si depunerea D 200 (pentru 2010) – de catre cei care realizeaza venituri din activitati independente – CLICK AICI

Se completează numai în situaţia în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.

Rândul 1.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală – se înscrie pierderea netă anuală reprezentând diferenţa dintre pierderile şi câştigurile înregistrate în cursul anului de raportare, din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de CNVM.

Se completează numai în situaţia în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.

Sancţiuni

Nedepunerea până la 15 mai 2011 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 lei.

Completare si depunere D 200 – activitate cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile – CLICK AICI

Baza legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 233/2011 – TEXT INTEGRAL – pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; art. 219, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

VIA – www.finantevalcea.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -
- Advertisement -
error: Conținutul este protejat !!