Archive for the ‘Profit / venit’ Category

16 Ian
2018

Comments (0)

admin

Firmele pot recupera ce s-a plătit în plus ca impozit pe venit – prin Formularul 110 privind diferențe la impozitul reținut la sursă (oficial)

Plătitorii de venit care au reţinut la sursă un impozit pe venit în cuantum mai mare decât cel legal datorat şi efectuează regularizarea sumelor restituite beneficiarilor de venit cu obligaţiile fiscale de acelaşi tip datorate în perioada fiscală în care s-a efectuat restituirea depun formularul 110 – ” Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă ’’ . Read the rest of this entry »

11 Ian
2018

Comments (0)

admin

Tabel comparativ pentru Titlul IV “Impozitul pe venit” din Codul fiscal – 2017 vs. 2018 (oficial)

Va supunem atentiei un material oficial, de 16 pagini, elaborat de – DGRFP Brasov – ce prezinta un tabel comparativ pentru TITLULUI IV – Impozitul pe venit, urmare a modificărilor aduse de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – în vigoare cu 1 ianuarie 2018 . Read the rest of this entry »

10 Ian
2018

Comments (1)

admin

Limite de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul rezultatului fiscal – 2017 (oficial)

Va supunem atentiei un material oficial, de 6 pagini, elaborat de – DGRFP Brasov – ce prezinta limitele de deductibilitate ale unor categorii de cheltuieli la calculul rezultatului fiscal – aferent anului 2018 [articolul 25 alineatul (3) din Codul fiscal şi punctul 15 din Hotărârea Guvernului 1/2016, ambele cu modificările şi completările ulterioare] . Read the rest of this entry »

14 Noi
2017

Comments (1)

admin

Impozit pe profit, impozit pe venit microîntreprinderi, impozit pe venit – ce modificări apar după 01.01.2018 (oficial)

Cunoasteti deja faptul ca, in MONITORUL OFICIAL NR. 885 din 10 noiembrie 2017, a fost publicata ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017text integral aici – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, numita de toata lumea – “revolutia fiscala”. Read the rest of this entry »

07 Noi
2017

Comments (0)

admin

Care este regimul fiscal al cheltuielilor cu tichetele cadou acordate în cadrul campaniei de promovare – persoanelor fizice care nu sunt salariații societății?

Potrivit Codului fiscal cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice sunt luate in considerare la determinarea rezultatului fiscal. Read the rest of this entry »

30 Oct
2017

Comments (5)

admin

Ce modificări vor interveni cu privire la deducerile personale – începând cu anul 2018 ?

Potrivit proiectului de Ordonanță de urgență pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal – publicat în data de 26.10.2017 pe mfinante.ro – articolul 77, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: Read the rest of this entry »

23 Oct
2017

Comments (1)

admin

Declarația de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reținut la sursă” – Formular 110

Cine depune declaraţia? – În situaţia în care plătitorul de venit a reţinut la sursă un impozit în cuantum mai mare decât cel legal datorat, restituirea acestuia se efectuează de către plătitor, la cererea contribuabilului depusă în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire . Read the rest of this entry »

18 Oct
2017

Comments (0)

admin

Cheltuielile de sponsorizare sunt deductibile fiscal la determinarea rezultatului fiscal?

Potrivit Codului fiscal, nu sunt deductibile cheltuielile de sponsorizare acordate potrivit legii. Read the rest of this entry »

09 Oct
2017

Comments (0)

admin

Cheltuielile cu premiile acordate salariaților sunt deductibile la calculul rezultatului fiscal?

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal prevad ca premiile de orice fel reprezinta sumele primite pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de muncă, a contractului colectiv de munca, precum si pe baza actului de numire si care sunt considerate venituri din salarii sau asimilate salariilor . Read the rest of this entry »

09 Oct
2017

Comments (2)

admin

OPANAF 2779/2017 – noul Formular 110 „Declarația de regularizare impozit reținut la sursă”

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017 , a fost publicat – Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2779 din 28 septembrie 2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 110 „Declaraţia de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă” . Read the rest of this entry »

06 Oct
2017

Comments (1)

admin

Care este tratamentul contabil si fiscal al amortizarii unui utilaj trecut in conservare?

Conform reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, administratorii sociatatii trebuie sa aprobe politici contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situatiile prevazute de legislatie. Read the rest of this entry »

24 Aug
2017

Comments (0)

admin

Calculul și plata impozitului pe profit – în cazul opțiunii pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic

Va supunem atentiei, un material oficial, elaborat de DGRFP Brasov – cu privire la calculul si plata impozitului pe profit în cazul opţiunii pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic . Speram sa va fie de folos. Read the rest of this entry »

16 Aug
2017

Comments (0)

admin

Tabel comparativ pentru Titlul IV – Impozitul pe venit – urmare a Legii 177/2017 (modificare Cod Fiscal)

Va supunem atentiei un material oficial, de 3 de pagini, elaborat de – DGRFP Brasov – ce prezinta un tabel comparativ pentru TITLUL IV – Impozitul pe venit, urmare a Legii 177/2017 pentru aprobarea OUG 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal . Read the rest of this entry »

15 Aug
2017

Comments (1)

admin

Tabel comparativ pentru Titlul II – IMPOZITUL PE PROFIT – urmare a Legii 177/2017 (aprobare OG 3/2017)

Va supunem atentiei un material oficial, de 3 de pagini, elaborat de – DGRFP Brasov – ce prezinta un tabel comparativ pentru TITLUL II – IMPOZITUL PE PROFIT, urmare a Legii 177/2017 pentru aprobarea OUG 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal . Read the rest of this entry »

26 Iul
2017

Comments (2)

admin

Calculul și plata impozitului pe profit în cazul opțiunii pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic – 2017

Va supunem atentiei un material informativ oficial, cu privire la – Calculul si plata impozitului pe profit în cazul opţiunii pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic – conform art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!