Il puteti gasi pe pagina oficiala a ANAF - aici - sau il puteti lectura in continuare. Nomenclator jocuri noroc
Il puteti gasi pe pagina oficiala a ANAF - aici - sau il puteti lectura in acest articol, sau chiar apoi descarca. Nomenclator BS
Acestea sunt, in functie de necesitatile fiecarei firme: - Formular 500 - Fişă de înscriere în cazierul fiscal (OMEF 260/2007) - Datele se completează de organele cu atribuţii de control sau de compartimentele juridice respective - link - Formular 501 - Fişă de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal...
Ca urmare a prevederilor OPANAF 1607/2009, Anexa nr. 15 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat” se modifică după cum urmează: a) la pozițiile 26 și 27, textul prevăzut la rubrica „Temei legal” se înlocuiește cu textul: „Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor...
Iata-l: 10 - PROPRIETATE DE STAT 11 - Regii autonome 12 - Societăţi comerciale cu capital integral de stat 13 - Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi comerciale sau regii autonome 14 - Companii şi societăţi naţionale 20 - PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)/ PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat...
Urmatoarele sunt utilizate la declaraţiile de înregistrare: AFJ - Alte forme juridice ASF - Asociatie familialã CON - Concesiune CRL - Soc civilã profesionala cu pers. juridica si rãspundere limitata (SPRL) INC - Închiriere LOC - Locaţie de gestiune OC1 - Organizaţie cooperatistã meşteşugãreascã OC2 - Organizaţie cooperatistã de consum OC3 - Organizaţie cooperatistã de credit PFA -...
Nomenclatorul privind accizele, sau Anexa 16 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, il puteti gasi aici - link ALTE NOMENCLATOARE - CLICK AICI
Mai jos in articol aveti link-ul catre - nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale - adica Anexa 16 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, structurat dupa denumirea creanţei fiscale si avand explicat temeiul legal pentru fiecare. Pentru nomenclator - click...
Nomenclatorul obligaţiilor fiscale la bugetul de stat este disponibil pe siteul oficial al ANAF. Pentru a avea acces la acest nomenclator (Anexa 15 din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, modificat prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1809/2008) trebuie sa urmati legatura...
Adica, in fapt - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1847/22.12.2003 - privind stabilirea Nomenclatorului activităţilor independente, pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care îşi desfăşoară activitatea individual potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Acest ordin a fost publicat în...
error: Conținutul este protejat !!