" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " In conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 5394/2024 - text aici - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Dupa cum procedam in fiecare an, va supunem atenției modelul actualizat la nivelul anului 2024, pentru “Raport Administrator″ - necesar pentru bilanțul la 31.12.2023, prin care administratorul societatii supune informarii datele cu privire la societate (indicatori si alte detalii...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Potrivit OMF 5394/2023 , situatiile financiare la 31.12.2023 pot fi semnate numai de persoanele abilitate potrivit legii: - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie (potrivit legii); - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii,...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Stimati colegi, avand in vedere termenul limita al bilantului - DETALII AICI - va supunem atentiei, modelul actualizat la nivelul anului 2024 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru bilantul ce se depune in 2024 (situatii financiare...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Revenim din nou pe subiectul bilanturilor (avand in vedere termenul limita - DETALII AICI), cu un document absolut necesar dosarului de bilant (pentru anul 2023) - si va propunem in cele ce urmeaza, modelul actualizat la nivelul anului...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Dupa cum cunoasteti, in conformitate cu ANEXA Nr. 2 din OMF 5394/2023 – text integral aici – neîntocmirea, nesemnarea şi nedepunerea în termenul legal – detalii termene aici – la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " La fel ca si in anii precedenti, pentru a se alinia la prevederile OMF 5394/2023 – text integral - declaratia scrisã a persoanelor prevãzute la art. 10 alin. (1) din Legea Contabilitãtii – LINK AICI – prin care...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " ANAF informează contribuabilii faptul că, persoanele juridice fără scop patrimonial care au primit sume reprezentând subvenţii, sponsorizări, sume redirecţionate, conform legii, din impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, precum...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " ANAF reinformează contribuabilii că termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2023 diferă, în funcție de tipul entității raportoare, astfel : 🧮 - 29 mai 2024 (150 de zile de la închiderea exercitiului financiar) este data limită de...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Avand in vedere ca, in MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 20 martie 2024 , a fost publicat ORDINUL MINISTERULUI FINANȚELOR Nr. 470 din 13 martie 2024 - cu privire la raportarea informațiilor referitoare la finanțările primite de...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " În virtutea rolului activ al organului fiscal, ANAF informează contribuabilii că termenul pentru depunerea situaţiilor financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2023 de către persoanele juridice fără scop patrimonial este de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar. Persoanele...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Va supunem atentiei un material oficial (2 pagini) - elaborat de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta o serie de informatii noi cu privire la -...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Avand in vedere ca, in Monitorul Oficial nr. 239 din 20 martie 2024 , a fost publicat ORDINUL MINISTERULUI FINANȚELOR Nr. 470 din 13 martie 2024 - cu privire la raportarea informațiilor referitoare la finanțările...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Avand in vedere ca, in MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 20 martie 2024 , a fost publicat ORDINUL MINISTERULUI FINANȚELOR Nr. 470 din 13 martie 2024 - cu privire la raportarea informațiilor referitoare la finanțările primite de...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Dupa cum stiti, in MONITORUL OFICIAL NR. 239 din 20 martie 2024 , a fost publicat ORDINUL MINISTERULUI FINANȚELOR Nr. 470 din 13 martie 2024 - cu privire la raportarea informațiilor referitoare la finanțările primite de persoanele...
error: Conținutul este protejat !!