Archive for the ‘Situatii financiare anuale’ Category

16 ian.
2019

Comments (0)

admin

Declarația de inactivitate – care este termenul limită de depunere în anul 2019 (pentru raportare aferentă an 2018)

In conformitate cu OMFP 10/03.01.2019 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile (MO 35 din 14.01.2019) – text integral aicientităţile care nu au desfăşurat activitate de la constituire până la 31 decembrie 2018trebuie să depună (în acest sens) la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii. Read the rest of this entry »

15 ian.
2019

Comments (0)

admin

Termen depunere bilanț la 31.12.2018 – în anul fiscal 2019 (info – situații financiare/raportări contabile)

In conformitate cu OMFP 10/03.01.2019 – privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile (MO 35 din 14.01.2019) – text integral aici – in anul 2019 (pentru anul fiscal 2018), termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate , la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele: Read the rest of this entry »

14 ian.
2019

Comments (0)

admin

OMFP 10/2019 – întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale la 31.12.2018 (bilanțuri)

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 35 din 14.01.2019, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 10 din 03 Ianuarie 2019 – privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Read the rest of this entry »

12 dec.
2018

Comments (0)

admin

Situații financiare anuale/raportări contabile anuale la 31.12.2018 – MFP a publicat proiectul de ordin

In aceste zile, pe site-ul oficial al MFP a fost postat – Proiectul de Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile. Read the rest of this entry »

29 oct.
2018

Comments (4)

admin

Care este termenul de depunere al situațiilor financiare interimare (dividende trimestrial)

Avand in vedere prevederile legale cu privire la repartizarea dividendelor din profitul exercitiului financiar curent, mai exact ale – Legii nr. 163/2018, OMFP nr. 3067/2018 si Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal) – va informam urmatoarele: Read the rest of this entry »

29 sept.
2018

Comments (1)

admin

S1120-S1121-S1122 – PDF inteligent generare Situații financiare interimare, întocmite potrivit OMFP nr. 3067/ 2018 (dividende)

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar generariiS1120-S1121-S1122 – Situaţii financiare interimare întocmite potrivit OMFP nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare- valabil începand cu trim.III 2018. Read the rest of this entry »

07 aug.
2018

Comments (0)

admin

ATENȚIE – notificări și ulterior sancțiuni contribuabililor care nu au depus situații financiare anuale/raportări anuale/declarații de inactivitate pentru anul 2017

Urmare centralizării situaţiilor financiare anuale/raportări anuale/declaraţii de inactivitate pentru anul 2017, depuse de operatorii economici şi entităţile fără scop patrimonial administraţi/administrate de către ANAF – s-a constatat un grad scăzut de depunere a acestora . Read the rest of this entry »

24 mai
2018

Comments (1)

admin

Model anunț pentru publicare în Monitorul Oficial – pentru entități cu cifra de afaceri de peste 10 milioane lei (2018)

Dupa cum stiti, conform Legii 31/1990detalii si aicisocietăţile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alin. (1). Read the rest of this entry »

22 mai
2018

Comments (2)

admin

Entități cu cifra de afaceri de peste 10 milioane lei la 31.12.2017 – ce obligații au în anul 2018 (cf. art. 185, alin 4, din Legea nr. 31/1990)

Ca in fiecare an, va aducem aminte urmatorul aspect, conform Legii societăţilor nr. 31/16.11.1990 , publicata in MO nr. 126/17.11.2016 – societăţile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alin. (1). Read the rest of this entry »

15 mai
2018

Comments (0)

admin

Raport de misiune (întocmire și semnare a situațiilor financiare la 31.12.2017) – model CECCAR 2018

Va supunem atentiei un model de Raport de Misiune, ce se intocmeste de catre expertul contabil, urmare a misiunii de întocmire şi semnare a situaţiilor financiare ale unei entitati (firma/ONG/etc.) pentru exerciţiul financiar de la 31.12.2017. Read the rest of this entry »

08 mai
2018

Comments (1)

admin

Depunere “Bilanț/Situații financiare la 31.12.2017” – aspecte interesante de care trebuie ținut cont în anul 2018

Depunerea situaţiilor financiare anuale (la 31.12.2017) şi a documentelor cerute de lege, precum şi a raportărilor anuale (la 31.12.2017) – la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează astfel: Read the rest of this entry »

07 mai
2018

Comments (2)

admin

Note explicative pentru bilanțul LUNG la 31.12.2017 – actualizat la nivel 2018 (note de la 11-18)

In conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 470 din 11 Ianuarie 2018text aici – privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile ( Monitorul Oficial nr. 66 din 23.01.2018 ) – numai o serie de entitati sunt obligate la depunerea notelor explicative (alaturi de formularele de bilant) . Read the rest of this entry »

02 mai
2018

Comments (4)

admin

Note explicative pentru bilanțul la 31.12.2017 – actualizate la nivel an 2018 (note de la 1 la 10 – BILANȚ SCURT)

In conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 470 din 11 Ianuarie 2018text aici – privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile ( Monitorul Oficial nr. 66 din 23.01.2018 ) – numai o serie de entitati sunt obligate la depunerea notelor explicative (alaturi de formularele de bilant) . Read the rest of this entry »

02 mai
2018

Comments (1)

admin

Declarații fiscale cu termen limită de depunere în luna MAI 2018 – declarații și obligații pentru luna 04.2018 și final an 2017

Pe parcursul si in special al finalul lunii MAI 2018 (mai exact in perioada 02-31.05.2018), trebuie depuse la unitățile teritoriale MFP/ANAF (ghișeu sau online), după caz, declarațiile fiscale precizate mai jos. Read the rest of this entry »

23 apr.
2018

Comments (0)

admin

Corectarea erorilor contabile – pentru exercițiul financiar curent, sau pentru exercițiile financiare precedente

Avand la baza Ghidul privind aplicarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidatetext aici – aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, va prezentam in cele ce urmeaza o serie de informatii importante. Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!