Archive for the ‘Situatii financiare anuale’ Category

07 Mar
2018

Comments (0)

admin

Propunere de distribuire a profitului realizat (acoperire a pierderilor) – model necesar pentru dosar bilanț la 31.12.2017

Dupa cum v-am obișnuit deja, va supunem atenției in continuare, modelul de “Propunere de distribuire a profitului realizat (acoperire a pierderilor) in exercitiul financiar anterior″ – actualizat la nivelul anului 2018 – model pentru bilantul la 31.12.2017, prin care reprezentantii societatii supun informarii datele cu privire la repartizarile facute in contul profitului (in cazul in care nu este pierdere). Read the rest of this entry »

06 Mar
2018

Comments (1)

admin

Raport/Proces-verbal pentru Adunare Generala Asociați/Acționari (bilanț 31.12.2017) – model pentru situație pierdere

Va supunem atentiei, modelul actualizat la nivelul anului 2018 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru bilantul ce se depune in 2018 (situatii financiare la 31.12.2017), model pentru cazul in care compania in cauza inregistreaza pierdere. Read the rest of this entry »

27 Feb
2018

Comments (1)

admin

Raport/Proces-verbal pentru Adunare Generala Asociați/Acționari (bilanț 31.12.2017) – model pentru situație profit

Dupa cum stiti deja, fiind absolut necesar dosarului de bilant (pentru an 2017), va propunem in cele ce urmeaza, modelul actualizat la nivelul anului 2018 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru bilantul ce se depune in anul 2018 (situatii financiare la 31.12.2017), model pentru cazul in care compania/entitatea in cauza inregistreaza profit. Read the rest of this entry »

21 Feb
2018

Comments (1)

admin

Proces-Verbal Adunare Generala Asociați ONG – dosar bilanț 31.12.2017 (model orientativ)

Va supunem atentiei, ca si in anii trecuti, modelul pentru Procesul-Verbal al Adunarii Generale a Asociatilor, in cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial, parte importanta din dosarul de bilant la 31.12.2017 (la ONG-uri). Read the rest of this entry »

20 Feb
2018

Comments (1)

admin

Declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionarii entității – dosar bilanț ONG la 31.12.2017 (MODEL)

Dupa cum stiti deja – si in cazul ONG-urilor, situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate la 31.12.2017 trebuie sa fie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial . Read the rest of this entry »

19 Feb
2018

Comments (2)

admin

Semnare bilanț la 31.12.2017 (situații financiare anuale-raportări contabile) – cine are dreptul (info 2018)

Potrivit OMFP 470/2018, situatiile financiare la 31.12.2017 pot fi semnate numai de persoanele abilitate potrivit legii: Read the rest of this entry »

19 Feb
2018

Comments (2)

admin

Raport administrator pentru bilanț/situații financiare la 31.12.2017 – model editabil și gratuit 2018 (orientativ)

Pornind de la precizările din fiecare an – detalii aici – va supunem atenției modelul actualizat la nivelul anului 2018, pentru “Raport Administrator″ – necesar pentru bilanțul la 31.12.2017, prin care administratorul societatii supune informarii datele cu privire la societate (indicatori si alte detalii – realizati/realizate in anul fiscal anterior – respectiv 2017). Read the rest of this entry »

15 Feb
2018

Comments (3)

admin

Transpunerea soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31.12.2017 în noul plan de conturi general – la ONG-uri

Va supunem atentiei, pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, felul in care de face transpunerea soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31.12.2017 în noul plan de conturi general , urmare a modificarilor aduse de noul ORDIN AL MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE Nr. 3103 din 24 noiembrie 2017TEXT INTEGRAL – privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (publicat in MONITORUL OFICIAL NR. 984 din 12 decembrie 2017 ). Read the rest of this entry »

07 Feb
2018

Comments (0)

admin

CONTRAVENȚIILE care intră sub incidența Legii nr. 270/2017 (LEGEA PREVENIRII) – tabel util cu explicații, cu referire la articole, pentru toate actele normative

Multumita colegilor de pe grupul – Contabili pe Facebook – va supunem atentiei un fisier de 199 de pagini, care se doreste o traducere din limba romana in limba romana pentru contravențiile care intra sub incidența Legii. 270/2017- legea prevenirii (avand la baza noua HG 33/2018) . Read the rest of this entry »

06 Feb
2018

Comments (2)

admin

Bilanț la 31.12.2017 – actualizare azi, 06.02.2018, la PDF inteligent (ANAF) pentru generare formulare

Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat PDF-ul inteligent – S1002-S1003-S1005 – Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2017 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Read the rest of this entry »

05 Feb
2018

Comments (7)

admin

Adresă de înaintare, pentru depunere bilanț la 31.12.2017, la ghișeu în anul 2018 – model editabil și gratuit

Avand in vedere publicarea OMFP 470/2018text integralordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale (la 31.12.2017) ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice , precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile (MO 66/2018), va propunem un model de adresa de inaintare pentru depunerea bilantului contabil la 31.12.2017 – model ce poate fii folosit de entitatile ce sunt obligate la depunerea acestuia. Read the rest of this entry »

02 Feb
2018

Comments (0)

admin

Declarație în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 – model 2018, pentru dosar bilanț 31.12.2017

Pentru a se alinia la prevederile OMFP 470/11.01.2018text integral – declaratia scrisã a persoanelor prevãzute la art. 10 alin. (1) din Legea ContabilitãtiiLINK AICI – prin care îsi asumã rãspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, este un document obligatoriu la dosarul de bilant si automat parte componenta din fisierul .zip ce se anexeaza la PDF-ul cu care se genereaza bilantul (ca in fiecare an). Read the rest of this entry »

02 Feb
2018

Comments (1)

admin

Neîntocmirea, nesemnarea și nedepunerea în termenul legal a bilanțului anual la 31.12.2017 – nivelul sancțiunilor/amenzilor în 2018

Dupa cum stiti, in conformitate cu ANEXA Nr. 2 din OMFP 470/2018text integral aici – neîntocmirea, nesemnarea şi nedepunerea în termenul legal – detalii termene aici – la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile – constituie contraventie si se sancţionează cu amendă, după cum urmează: Read the rest of this entry »

01 Feb
2018

Comments (4)

admin

Bilanț contabil anual la 31.12.2017 – a apărut PDF-ul inteligent (ANAF) necesar pentru generarea formularelor

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent – S1002-S1003-S1005 – Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2017 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Read the rest of this entry »

31 Ian
2018

Comments (7)

admin

Bilanț ONG la 31.12.2017 – MFP a publicat PDF-ul inteligent necesar pentru generarea formularelor

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent – S1014-S1015 – Situaţii financiare la 31 decembrie 2017 în conformitate cu Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMEF nr. 3103/2017, precum şi cu OMFP nr. 470/11.01.2018 . Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!