Stimati colegi, avand in vedere termenul limita de 31.05.2022 - DETALII AICI - va supunem atenției in continuare, modelul de “Propunere de distribuire a profitului realizat (acoperire a pierderilor) in exercitiul financiar anterior″ - actualizat la nivelul anului 2022 - model pentru bilantul la 31.12.2021, prin care...
Pe parcursul si in special al finalul lunii MAI 2022 (mai exact in perioada 01-31.05.2022 - trebuie depuse la unitățile teritoriale MFP/ANAF (ghișeu sau online), după caz, declarațiile fiscale precizate mai jos. Multumiri pentru fisier - ANAF. UTIL - DACĂ DORIȚI SA ȘTIȚI CE TREBUIA DEPUS LUNA TRECUTA (PANA...
Potrivit prevederilor OMFP 85/2022 – text integral – formatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2021 si al situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2021, generat prin programele de asistentã, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10, cod 20,...
Stimati colegi, avand in vedere termenul limita al bilantului - DETALII AICI - va supunem atentiei, modelul actualizat la nivelul anului 2022 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru bilantul ce se depune in 2022(situatii financiare la 31.12.2021), model pentru cazul in care compania in cauza inregistreaza...
Stimati colegi, avand in vedere termenul limita de 02.05.2021 - DETALII AICI - va supunem atentiei, ca in fiecare an, modelul gratuit pentru Raport Cenzor/Cenzori, actualizat la nivelul anului 2022, necesar la completarea dosarului pentru depunerea bilantului contabil la 31.12.2021 (la ONG) – model ce poate fii folosit de...
Stimati colegi, avand in vedere termenul limita de 02.05.2022 - DETALII AICI - va precizam ca - si ONG-urile sunt obligate sa anexeze o serie de documente la dosarul de bilant - motiv pentru care va supunem atentiei - modelul de Raport al Presedintelui, actualizat la nivelul anului...
ANAF informează contribuabilii persoane juridice că termenele de depunere a situaţiilor financiare anuale pentru anul 2021 sunt următoarele: - 90 de zile de la încheierea fiecărui an calendaristic pentru depunerea raportărilor contabile de către persoanele juridice aflate in lichidare; - 120...
1) Pentru entităţile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, care la data bilanţului nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii de mărime, respectiv: - totalul...
Revenim din nou pe subiectul bilanturilor (avand in vedere termenul limita - DETALII AICI), cu un document absolut necesar dosarului de bilant (pentru an 2021) - si va propunem in cele ce urmeaza, modelul actualizat la nivelul anului 2022 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru...
Potrivit OMF 85/2022 , situatiile financiare la 31.12.2021 pot fi semnate numai de persoanele abilitate potrivit legii: - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie (potrivit legii); - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale CECCAR. Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către...
Avand in vedere publicarea OMF 85/2022 - text integral – ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale (la 31.12.2021) ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice , precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări...
Stimati colegi, ca in fiecare an, va propunem spre download, modelul pentru Procesul-Verbal al Adunarii Generale a Asociatilor, in cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial, parte importanta din dosarul de bilant la 31.12.2021 (la ONG-uri). ATENTIE - termenul limita de depunere a bilantului unui ONG in 2021 – pentru bilantul...
Multumita colegilor de pe grupul - Contabili pe Facebook - va informam ca - si in acest an, fișierul cu extensia .zip - va contine din nou un PDF cu prima pagină din situațiile financiare anuale listată, semnata si scanata, alaturi de celelalte documente cerute de lege -...
Dupa cum procedam in fiecare an, va supunem atenției modelul actualizat la nivelul anului 2022, pentru “Raport Administrator″ - necesar pentru bilanțul la 31.12.2021, prin care administratorul societatii supune informarii datele cu privire la societate (indicatori si alte detalii - realizati/realizate in anul fiscal anterior - respectiv 2021). Astfel,...
La fel ca in cazul societatilor comerciale (firmelor) - si in cazul ONG-urilor, situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate la 31.12.2021 trebuie sa fie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile pentru...
error: Conținutul este protejat !!