" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " In conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 4268/2022 - text aici - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Potrivit OMF 4268/2022 , situatiile financiare la 31.12.2022 pot fi semnate numai de persoanele abilitate potrivit legii: - directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie (potrivit legii); - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii,...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Dupa cum procedam in fiecare an, va supunem atenției modelul actualizat la nivelul anului 2023, pentru “Raport Administrator″ - necesar pentru bilanțul la 31.12.2022, prin care administratorul societatii supune informarii datele cu privire la societate (indicatori si alte detalii...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Stimati colegi, avand in vedere termenul limita al bilantului - DETALII AICI - va supunem atentiei, modelul actualizat la nivelul anului 2023 al Procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor/asociatilor, necesar pentru bilantul ce se depune in 2023 (situatii financiare...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Revenim din nou pe subiectul bilanturilor (avand in vedere termenul limita - DETALII AICI), cu un document absolut necesar dosarului de bilant (pentru anul 2022) - si va propunem in cele ce urmeaza, modelul actualizat la nivelul anului...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " La fel ca si in anii precedenti, pentru a se alinia la prevederile OMF 4268/2022 – text integral - declaratia scrisã a persoanelor prevãzute la art. 10 alin. (1) din Legea Contabilitãtii – LINK AICI – prin care...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Dupa cum cunoasteti, in conformitate cu ANEXA Nr. 2 din OMF 4268/2022 – text integral aici – neîntocmirea, nesemnarea şi nedepunerea în termenul legal – detalii termene aici – la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Stimati colegi, avand in vedere termenul limita de 02.05.2023 - DETALII AICI - va supunem atentiei, ca in fiecare an, modelul gratuit pentru Raport Cenzor/Cenzori, actualizat la nivelul anului 2023, necesar la completarea dosarului pentru depunerea bilantului contabil...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Stimati colegi, avand in vedere termenul limita de 02.05.2023 - DETALII AICI - va precizam ca - si ONG-urile sunt obligate sa anexeze o serie de documente la dosarul de bilant - motiv pentru care va supunem atentiei...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Pe site-ul oficial al ANAF a fost actualizat in data de - 25.04.2023 - PDF-ul inteligent - S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2022 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Stimati colegi, ca in fiecare an, va propunem spre download, modelul actualizat pentru Procesul-Verbal al Adunarii Generale a Asociatilor, in cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial, parte importanta din dosarul de bilant la 31.12.2022 (la ONG-uri). ATENTIE - termenul limita...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " La fel ca in cazul societatilor comerciale (firmelor) - si in cazul ONG-urilor, situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale simplificate la 31.12.2022 trebuie sa fie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " În virtutea rolului activ al organului fiscal, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Galați informează contribuabilii că termenul pentru depunerea situaţiilor financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2022, de către persoanele juridice fără scop patrimonial, este de 120 de zile...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " ANAF reamintește că entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar 2022 nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor o declarație pe propria...
" Pentru contabilitate și salarizare - recomandăm NextUp " Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat azi - 25.01.2023 - PDF-ul inteligent - S1002-S1003-S1005 Situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2022 întocmite de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, prevăzute la pct. 1.1...
error: Conținutul este protejat !!