Archive for the ‘Situatii financiare anuale’ Category

29 oct.
2018

Comments (4)

admin

Care este termenul de depunere al situațiilor financiare interimare (dividende trimestrial)

Avand in vedere prevederile legale cu privire la repartizarea dividendelor din profitul exercitiului financiar curent, mai exact ale – Legii nr. 163/2018, OMFP nr. 3067/2018 si Legea nr. 227/2015 (Codul Fiscal) – va informam urmatoarele: Read the rest of this entry »

29 sept.
2018

Comments (1)

admin

S1120-S1121-S1122 – PDF inteligent generare Situații financiare interimare, întocmite potrivit OMFP nr. 3067/ 2018 (dividende)

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat PDF-ul inteligent necesar generariiS1120-S1121-S1122 – Situaţii financiare interimare întocmite potrivit OMFP nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările şi completările ulterioare- valabil începand cu trim.III 2018. Read the rest of this entry »

07 aug.
2018

Comments (0)

admin

ATENȚIE – notificări și ulterior sancțiuni contribuabililor care nu au depus situații financiare anuale/raportări anuale/declarații de inactivitate pentru anul 2017

Urmare centralizării situaţiilor financiare anuale/raportări anuale/declaraţii de inactivitate pentru anul 2017, depuse de operatorii economici şi entităţile fără scop patrimonial administraţi/administrate de către ANAF – s-a constatat un grad scăzut de depunere a acestora . Read the rest of this entry »

24 mai
2018

Comments (1)

admin

Model anunț pentru publicare în Monitorul Oficial – pentru entități cu cifra de afaceri de peste 10 milioane lei (2018)

Dupa cum stiti, conform Legii 31/1990detalii si aicisocietăţile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alin. (1). Read the rest of this entry »

22 mai
2018

Comments (2)

admin

Entități cu cifra de afaceri de peste 10 milioane lei la 31.12.2017 – ce obligații au în anul 2018 (cf. art. 185, alin 4, din Legea nr. 31/1990)

Ca in fiecare an, va aducem aminte urmatorul aspect, conform Legii societăţilor nr. 31/16.11.1990 , publicata in MO nr. 126/17.11.2016 – societăţile comerciale care au o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei au obligaţia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, un anunţ prin care se confirmă depunerea actelor prevăzute la alin. (1). Read the rest of this entry »

15 mai
2018

Comments (0)

admin

Raport de misiune (întocmire și semnare a situațiilor financiare la 31.12.2017) – model CECCAR 2018

Va supunem atentiei un model de Raport de Misiune, ce se intocmeste de catre expertul contabil, urmare a misiunii de întocmire şi semnare a situaţiilor financiare ale unei entitati (firma/ONG/etc.) pentru exerciţiul financiar de la 31.12.2017. Read the rest of this entry »

08 mai
2018

Comments (1)

admin

Depunere “Bilanț/Situații financiare la 31.12.2017” – aspecte interesante de care trebuie ținut cont în anul 2018

Depunerea situaţiilor financiare anuale (la 31.12.2017) şi a documentelor cerute de lege, precum şi a raportărilor anuale (la 31.12.2017) – la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează astfel: Read the rest of this entry »

07 mai
2018

Comments (2)

admin

Note explicative pentru bilanțul LUNG la 31.12.2017 – actualizat la nivel 2018 (note de la 11-18)

In conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 470 din 11 Ianuarie 2018text aici – privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile ( Monitorul Oficial nr. 66 din 23.01.2018 ) – numai o serie de entitati sunt obligate la depunerea notelor explicative (alaturi de formularele de bilant) . Read the rest of this entry »

02 mai
2018

Comments (4)

admin

Note explicative pentru bilanțul la 31.12.2017 – actualizate la nivel an 2018 (note de la 1 la 10 – BILANȚ SCURT)

In conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 470 din 11 Ianuarie 2018text aici – privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile ( Monitorul Oficial nr. 66 din 23.01.2018 ) – numai o serie de entitati sunt obligate la depunerea notelor explicative (alaturi de formularele de bilant) . Read the rest of this entry »

02 mai
2018

Comments (1)

admin

Declarații fiscale cu termen limită de depunere în luna MAI 2018 – declarații și obligații pentru luna 04.2018 și final an 2017

Pe parcursul si in special al finalul lunii MAI 2018 (mai exact in perioada 02-31.05.2018), trebuie depuse la unitățile teritoriale MFP/ANAF (ghișeu sau online), după caz, declarațiile fiscale precizate mai jos. Read the rest of this entry »

23 apr.
2018

Comments (0)

admin

Corectarea erorilor contabile – pentru exercițiul financiar curent, sau pentru exercițiile financiare precedente

Avand la baza Ghidul privind aplicarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidatetext aici – aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, va prezentam in cele ce urmeaza o serie de informatii importante. Read the rest of this entry »

16 apr.
2018

Comments (2)

admin

ATENȚIE (depunere bilanț la 31.12.2017) – 1. scanăm TOATE documentele solicitate, 2. le anexăm pe toate la o arhiva .zip, 3. semnăm si trimitem PDF-ul

Potrivit prevederilor OMFP 470/11.01.2018text integralformatul electronic al situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2017 si al situatiilor financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2017, generat prin programele de asistentã, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier xml, care contin formularele cod 10, cod 20, cod 30 si cod 40 (dupa caz), la care trebuie atasat si un fisier cu extensia .zip. Read the rest of this entry »

13 apr.
2018

Comments (1)

admin

Întocmirea şi depunerea situațiilor financiare și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici pentru anul 2017 la unitățile teritoriale ale MFP – precizări oficiale

Va supunem atentiei un material elaborat de Serviciul Asistentă Contribuabili din cadrul D.G.R.F.P. Brasov, cu privire la – Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare şi a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici pentru anul 2017 la unitaţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice . Read the rest of this entry »

03 apr.
2018

Comments (0)

admin

Contract de prestări servicii (model 2018) – privind întocmirea și semnarea situațiilor financiare / bilanțului la 31.12.2017

La fel ca anul trecut, va propunem in continuare – un model de contract de prestări servicii – privind întocmirea și semnarea situațiilor financiare, aplicabil si pentru bilantul la 31.12.2017, model in conformitate cu Standarul Profesional CECCAR nr. 22. Read the rest of this entry »

07 mart.
2018

Comments (0)

admin

Propunere de distribuire a profitului realizat (acoperire a pierderilor) – model necesar pentru dosar bilanț la 31.12.2017

Dupa cum v-am obișnuit deja, va supunem atenției in continuare, modelul de “Propunere de distribuire a profitului realizat (acoperire a pierderilor) in exercitiul financiar anterior″ – actualizat la nivelul anului 2018 – model pentru bilantul la 31.12.2017, prin care reprezentantii societatii supun informarii datele cu privire la repartizarile facute in contul profitului (in cazul in care nu este pierdere). Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!