Archive for the ‘Analiza financiara’ Category

20 oct.
2011

Comments (2)

admin

Procurarea, atribuirea numărului de ordine şi fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Conform prevederilor din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 75/21.01.2005, dar si conform cu Hotărârea Guvernului României nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 348/25.04.2005, va prezentam in continuare procedura legata de procurarea, atribuirea numărului de ordine şi fiscalizarea AMEF. Read the rest of this entry »

21 iun.
2010

Comments (0)

admin

Regularizarea plusurilor si minusurilor de inventar – monografie

Se pot intalni mai multe cazuri, iar inregistrarile contabile sunt:

***plusuri de active imobilizate, la valoarea de inventar:

– clasa (20, 21, 23, 26) = 131
– in cazul TVA se face si – 4426 = 4427 Read the rest of this entry »

07 iun.
2010

Comments (2)

admin

Procedura si legislatia activitatii de avizare a aparatelor de marcat electronice fiscale

I. În vederea obţinerii avizului privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici care au obţinut avizul tehnic favorabil prevăzut la art. 78 alin. (1) lit. a) Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale din cadrul Ministerul Finanţelor Publice, următoarele documente: Read the rest of this entry »

23 mart.
2009

Comments (8)

admin

Declaratia 200 – declaratie privind veniturile realizate

1. Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează venituri în bani și/sau în natură provenind din:
1.1. Activități independente:
— activități comerciale — fapte de comerț, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum și
practicarea unei meserii, inclusiv din activități adiacente;
— profesii libere — exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfășurate în mod independent, în condițiile legii;
— drepturi de proprietate intelectuală — brevete de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț și procedee tehnice, know—how, drepturi de autor și drepturi conexe dreptului de autor și altele asemenea.
Declarația se depune de contribuabilii care desfășoară activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu dă naștere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice sau între persoane fizice și persoane juridice cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Declarația se completează pentru fiecare categorie de venit și pentru fiecare sursă de realizare a venitului.
Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care în anul de raportare au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii.
Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori depun o singură declarație.
1.2. Cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal
Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declarația pentru fiecare sursă de venit. În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare.
1.3. Activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real – venituri din cultivarea și valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor, în sere și în solarii, special destinate acestor scopuri, și/sau în sistem irigat, precum și din cultivarea și valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole și din altele asemenea. Read the rest of this entry »

07 feb.
2009

Comments (2)

admin

Azi la intalnirea CECCAR Gorj

Am fost la intalnirea Filialei CECCAR Gorj azi, dar ce sa zic, bine ar fi sa se aplice cele discutate acolo. Foarte multi membrii au onorat cu prezenta, ceea ce este foarte bine. Unii dintre expertii mai vechi aveau mare dreptate in ceea ce priveste divizarea profesiei spre alte organizatii profesionale si ca exista o discriminare fata de expertii contabilii cand vine vorba de audit, evaluare sau chiar consultanta fiscala. Nu stiu ce o sa faca CECCAR-ul la nivel central? Sper ca sa centralizeze toate doleantele din teritoriu si sa le puna in discutie la Conferinta Nationala.

Macar sa se spuna odata daca avem dreptul sa facem si noi ce se tot spune ca putem sa facem (pe langa evidenta contabila). Stiu, e greu, dar e mai bine sa se lamureasca. Aveti si 2 foto mai jos. Nu se vad bine ca sunt facute cu telefonul, dar macar va faceti o imagine.

02 feb.
2009

Comments (0)

admin

Model nota explicativa 1 pentru bilant 31.12.2008

Sper sa va fie de folos.
Click aici – LINK

O sa revin si cu urmatoarele.

29 ian.
2009

Comments (0)

admin

Noutati legale – 29.01.2009

In MO nr. 50/28.01.2008 – au fost publicate:
– Decizia CCR – nr. 1.382/16.12.2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 136 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
– Decizia CCR – nr. 29/13.01.2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 alin. (2) si ale art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, precum si ale art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
– Decizia CCR – nr. 30/13.01.2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 lit. c), art. 57 si ale art. 58 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale

In MO nr. 49/27.01.2008 – au fost publicate:
– Decizia CCR – nr. 26/13.01.2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a Legii nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In MO 51 si MO 52 – nimc pe teme contabil-fiscale.
Link monitoare – click aici (selectati ziua, apoi nr.)

04 apr.
2007

Comments (1)

admin

Contribuabilii inactivi

Controlul privind stabilirea conditiilor de declarare a contribuabililor inactivi
expert contabil Stefan CONSTANTINwww.tribunaeconomica.ro

Temeiul legal
● Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
● Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 575/21.07.2006.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca contribuabilii pentru a fi declarati inactivi

Potrivit art. 1, alin. (1) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 575/21.07. 2006, contribuabilii vor fi declarati inactivi daca indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
a) se sustrag de la efectuarea in-spectiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
b) organele fiscale au constatat ca nu functioneaza la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat.
Contribuabilii sunt declarati inactivi prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se publica in Monitorul Oficial, Partea I.
Din prevederile art. 2, alin. (1) retinem ca pe perioada in care este declarat inactiv contribuabilul ii sunt aplicabile procedurile de administrare fiscala referitoare la gestionarea, controlul si colectarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat.
La alin. (2) se mentioneaza ca prin exceptie de la prevederile alin. (1), contribuabilii inscrisi in Lista contribuabililor declarati inactivi nu vor fi supusi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea declaratiilor.

Suspendarea unor drepturi pe perioada in care contribuabilii sunt declarati inactivi

Asa cum se desprinde din prevederile art. 3, alin. (1) – (2) din Ordinul presedintelui ANAF nr. 575/21.07.2006, de la data declararii ca inactiv, contribuabilul nu mai are dreptul de a utiliza facturi, facturi fiscale si alte documente sau formulare tipizate cu regim special.
Documentele fiscale emise de un contribuabil declarat inactiv cu incalcarea interdictiei prevazute la alin. (1) nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal.
Dupa cum rezulta din prevederile art. 4, alin. (1), pe perioada starii de inactivitate toate procedurile de avizare, autorizare, certificare, licentiere sau alte proceduri similare, cat si orice operatiune si procedura vamala cu privire la contribuabilul inactiv si la activitatile acestuia, precum si oricare dintre avizele, autorizatiile, licentele, acordurile si orice alte acte in baza carora contribuabilii inactivi sunt autorizati sa functioneze sau sa desfasoare diverse activitati economice, se suspenda de drept.
In temeiul alin. (2) subliniem ca suspendarea nu determina prelungirea termenelor pentru care avizele, autorizatiile, licentele, acordurile sau alte astfel de acte sunt acordate si nici amanarea in vreun fel ori exonerarea de obligatiile de plata datorate pentru eliberarea, modificarea sau prelungirea acestora.

Competenta pentru constatarea indeplinirii conditiilor de declarare a starii de inactivitate

Conform prevederilor art. 5, alin. (1), competenta pentru constatarea indeplinirii conditiilor de declarare a starii de inactivitate revine organelor de inspectie fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al unitatilor subordonate.
Tot pe aceasta filiera, alineatul (2) subliniaza ca in cazul in care organele de inspectie fiscala constata ca un contribuabil indeplineste conditiile de declarare ca inactiv, vor completa un dosar cuprinzand documentele prevazute la pct. 13, din Anexa nr. 1.
Dosarele, se mentioneaza la alin. (3), impreuna cu referatele privind propunerea echipei de control de includere pe Lista contribuabililor inactivi, avizate de conducatorul ierarhic superior, vor sta la baza intocmirii listei contribuabililor propusi a fi declarati inactivi, conform Anexei nr. 2 la ordinul mentionat.
In conformitate cu prevederile alin. (4) al art. 5, dosarele intocmite pentru declararea contribuabililor inactivi vor fi pastrate, ca parte componenta a dosarului fiscal, la fiecare directie generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau la Directia generala de administrare a marilor contribuabili, dupa caz.

error: Conținutul este protejat !!