Archive for the ‘Inventariere’ Category

21 Dec
2016

Comments (0)

admin

Inventarierea anuală la 31.12.2016 – recapitulare resurse postate de noi (pentru un dosar complet și corect)

La final de an, prin prezentul articol, trecem in revista modelele de documente necesare pentru inventarierea anuala a patrimoniului (la 31.12.2016 in cazul actual), si avand in vedere ca in fiecare an aducem si o serie de documente noi (fata de cele din anii trecuti), ne-am gandit sa facem din nou o recapitulare pentru ca toti dintre voi sa le aiba bine fixate. Read the rest of this entry »

19 Dec
2016

Comments (0)

admin

Model “Proces-Verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii la 31.12.2016” – necesar la dosar

Va informam ca, un document final al procesului inventarierii la 31.12.2016 il constituie – Proces-Verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii – document in care membrii comisiei de inventariere fac o serie de propuneri catre administratorul, ordonatorul de credite sau alte persoane care au obligatia gestionarii entitatii. Read the rest of this entry »

16 Dec
2016

Comments (1)

admin

Model “Proces-Verbal rezultate inventariere anuala la 31.12.2016” – gratuit și editabil

Prieteni contabili, avand in vedere ca finalul de an se apropie rapid, dar tinand cont si de articolul anterior cu privire la continutul obligatoriu al Procesului-Verbal privind rezultatele inventarierii (pentru finalul inventarului la 31.12.2016), va propunem in continuare modelul acestui P-V. Read the rest of this entry »

15 Dec
2016

Comments (0)

admin

Procesul-Verbal privind rezultatele inventarierii anuale la 31.12.2016 – ce trebuie sa conțină (info)

Probabil cunoasteti faptl ca, inventarierea anuala are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar. Read the rest of this entry »

14 Dec
2016

Comments (0)

admin

Model “Declarație gestionar – după efectuarea procesului de inventariere anual la 2016” – document important dosar

Dupa cum stiti deja, conform OMFP nr. 2861 din 9 octombrie 2009text integral – pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (publicat în MO nr. 704 din 20 octombrie 2009), imediat dupa finalizarea procesului de inventariere responsabilul gestiunii inventariate trebuie sa dea o noua declaratie. Read the rest of this entry »

13 Dec
2016

Comments (0)

admin

Proces-Verbal de inventariere a disponibilităților bănești (în lei și valută – la bancă) – dosar 31.12.2016

Daca s-a descarcat si utilizat modelul de grafic (program) pentru inventarierea anuala la 31.12.2016, prezentat de noi in noiembrie (link mai jos in articol) – s-a observat probabil si urmatorul aspect – cu ocazia inventarului trebuie inventariate si mijloacele banesti, respectiv numerarul din casierie, disponibilitatile banesti din conturi, avansurile spre decontare, alte valori, etc. Read the rest of this entry »

09 Dec
2016

Comments (0)

admin

Model “Proces-Verbal de sigilare” – util la inventarierea anuala la 31.12.2016 (editabil)

Conform OMFP 2861/2009text aici – atunci când bunurile supuse inventarierii, gestionate de către o singură persoană, sunt depozitate în locuri diferite sau gestiunea are mai multe căi de acces, membrii comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri şi căile lor de acces, cu excepţia locului în care a început inventarierea, care se sigilează numai în cazul când inventarierea nu se termină într-o singură zi. Read the rest of this entry »

08 Dec
2016

Comments (1)

admin

Model “Extras de cont confirmare sold (clienți)” – necesar la dosar inventariere 31.12.2016

DUpa cum stiti, extrasul de cont privind confirmare sold serveste la înştiinţarea unitatii destinatare cu privire la faptul ca figurează cu o serie de debite, la o anumita data, în evidenţele contabile ale companiei ce trimite extrasul. Read the rest of this entry »

05 Dec
2016

Comments (0)

admin

Proces-Verbal inventariere numerar casierie unitate – model pentru dosar inventar anual 31.12.2016

Daca s-a descarcat (luna trecuta) si utilizat modelul de grafic (program) pentru inventarierea anuala la 31.12.2016, prezentat de noi intr-un articol anterior – al carui model il gasiti in legaturile de la baza acestui articol – ati observat probabil si urmatorul aspect – cu ocazia inventarului trebuie inventariate si mijloacele banesti, respectiv numerarul din casierie, disponibilitatile banesti din conturi, avansurile spre decontare, alte valori, etc. Read the rest of this entry »

02 Dec
2016

Comments (0)

admin

Model “Listă de inventariere” – necesară pentru dosar inventar anual la 31.12.2016 (gratuit)

Dupa cum probabil stiti deja, procesul inventarierii anuale presupune elaborarea si completarea multor documente, printre care si a listelor de inventar, liste ce se completează integral de mana (si ca scriptic si ca faptic), cand evidenta gestiunii nu este tinuta cantitativ si valoric, dar si cu soft-uri electronice, sau se poate completa de mana (numai pentru situatia din teren) si electronic, comisia plecând pe teren cu listele de inventar (ce contin inventarul scriptic) scoase din contabilitate. Read the rest of this entry »

28 Noi
2016

Comments (0)

admin

Declarație gestionar înaintea începerii inventarului anual la 31.12.2016 – model util

Conform legislatiei in vigoare, una dintre principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere cu ocazia inventarului anual (obligatoriu la 31.12.2016), este ca inainte de începerea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor o declaratie scrisa din care sa rezulte daca: Read the rest of this entry »

25 Noi
2016

Comments (0)

admin

Grafic inventariere anuală la 31.12.2016 (programul și perioada desfășurării inventarului) – model util

Dupa cum stiti, potrivit reglementarilor OMFP nr. 2861/09.10.2009text integral – pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (publicat in Monitorul Oficial nr. 704/20.10.2009) – pe toată durata inventarierii, programul si perioada inventarierii se afiseaza la loc vizibil. Read the rest of this entry »

18 Noi
2016

Comments (0)

admin

Decizie numire comisie pentru realizarea inventarului anual la 31.12.2016 – model gratuit

Dupa cum stiti, INVENTARIEREA elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza de catre comisii de inventariere, numite prin decizie scrisa (inainte de 31.12.2016), emisa de administrator, ordonatorul de credite sau alte persoane care au obligatia gestionarii entitatii. Read the rest of this entry »

16 Noi
2016

Comments (0)

admin

Manual “Proceduri inventariere la 31.12.2016” – obligatoriu în procesul inventarului anual (model gratuit)

Dupa cum știți – răspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata – text actualizat 2016 aici – si în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii. Read the rest of this entry »

14 Noi
2016

Comments (2)

admin

Comisia de inventariere la 31.12.2016 – ce condiții corespunzătoare de lucru trebuie create pentru aceasta (important)

Cunoasteti deja, deoarece am tratat subiectul in fiecare an, ca in vederea unei bune desfasurari a operatiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligatia gestionarii entitatii trebuie sa ia masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere. Read the rest of this entry »