Archive for the ‘Inventariere’ Category

12 nov.
2018

Comments (0)

admin

Model “Declarație gestionar pentru inventar anual la 31.12.2018” – se dă și se semnează înaintea începerii inventarului (2018)

Dupa cum probabil multi dintre voi cunosc, conform legislatiei in vigoare, una dintre principalele masuri organizatorice care trebuie luate de catre comisia de inventariere cu ocazia inventarului anual (obligatoriu la 31.12.2018), este ca inainte de începerea operatiunii de inventariere sa ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea bunurilor o declaratie scrisa din care sa rezulte daca: Read the rest of this entry »

07 nov.
2018

Comments (0)

admin

Grafic (programul și perioada desfășurării inventarului la 31.12.2018) – fișier editabil și gratuit (model)

Dupa cum cunoasteti deja, potrivit reglementarilor OMFP nr. 2861/09.10.2009text integral – pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (publicat in Monitorul Oficial nr. 704/20.10.2009) – pe toată durata inventarierii, programul si perioada inventarierii se afiseaza la loc vizibil. Read the rest of this entry »

31 oct.
2018

Comments (0)

admin

Decizie numire comisie pentru realizarea inventarierii anuale la 31.12.2018 – model editabil și gratuit

Va reamintim ca, INVENTARIEREA elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza de catre comisii de inventariere, numite prin decizie scrisa (inainte de 31.12.2018), emisa de administrator, ordonatorul de credite sau alte persoane care au obligatia gestionarii entitatii. Read the rest of this entry »

25 oct.
2018

Comments (1)

admin

Manual Proceduri Inventariere la 31.12.2018 – document obligatoriu în procesul inventarierii anuale (gratuit, editabil)

Propabil cunoasteti faptul ca – răspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata – text aici – si în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii. Read the rest of this entry »

17 oct.
2018

Comments (1)

admin

Comisia de inventariere la 31.12.2018 (inventar anual) – ce condiții corespunzătoare de lucru trebuie create (info)

Suntem sigur ca multi deja cunosc informatiile ce urmeaza, insa va readucem aminte ca – in vederea unei bune desfasurari a operatiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite sau alte persoane care au obligatia gestionarii entitatii trebuie sa ia masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei de inventariere. Read the rest of this entry »

15 oct.
2018

Comments (2)

admin

Inventarierea patrimoniului la 31.12.2018 – aspecte importante ce trebuie avute în vedere (info actualizat 2018)

Avand in vedere ca finalul de an se apropie cu pasi repezi, va propunem in cele ce urmeaza, trecerea in revista a celor mai importante activitati cu privire la inventarierea anuala la 31.12.2018, inventariere care este obligatorie din punct de vedere legal si care daca nu este realizata poate atrage o serie de sanctiuni sau amenzi din partea organelor fiscale. Read the rest of this entry »

21 dec.
2017

Comments (2)

admin

Inventarierea anuală a patrimoniului (la 31.12.2017) – recapitularea resurselor gratuite postate în acest an, necesare la dosar

La final de an (ca si pana acum), prin prezentul articol, trecem in revista modelele de documente necesare pentru inventarierea anuala a patrimoniului (la 31.12.2017 in cazul actual), si avand in vedere ca in fiecare an aducem si o serie de documente noi (fata de cele din anii trecuti), ne-am gandit sa facem din nou o recapitulare pentru ca toti dintre voi sa le aiba bine fixate. Read the rest of this entry »

18 dec.
2017

Comments (1)

admin

Proces-Verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii la 31.12.2017 – model util (dosar inventar anual)

Probabil stiti deja ca, un document final al procesului inventarierii la 31.12.2017 il constituie – Proces-Verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii – document in care membrii comisiei de inventariere fac o serie de propuneri catre administratorul, ordonatorul de credite sau alte persoane care au obligatia gestionarii entitatii. Read the rest of this entry »

14 dec.
2017

Comments (2)

admin

Proces-Verbal rezultate inventariere anuala la 31.12.2017 – model gratuit și editabil (necesar la dosar)

Stimati colegi contabili, avand in vedere ca finalul de an se apropie rapid, dar tinand cont si de articolul anterior cu privire la continutul obligatoriu al Procesului-Verbal privind rezultatele inventarierii (pentru finalul inventarului la 31.12.2017), va propunem in continuare modelul acestui P-V. Read the rest of this entry »

13 dec.
2017

Comments (3)

admin

Declarație gestionar – după efectuarea procesului de inventariere anual la 31.12.2017 (model gratuit și editabil)

Probabil cunoasteti faptul ca, in conformitate cu OMFP nr. 2861 din 9 octombrie 2009text integral – pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (publicat în MO nr. 704 din 20 octombrie 2009), imediat dupa finalizarea procesului de inventariere responsabilul gestiunii inventariate trebuie sa dea o noua declaratie. Read the rest of this entry »

12 dec.
2017

Comments (4)

admin

Ce trebuie sa conțină Procesul-Verbal privind rezultatele inventarierii anuale la 31.12.2017 (info actualizat)

Dupa cum stiti, inventarierea anuala are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar. Read the rest of this entry »

11 dec.
2017

Comments (3)

admin

Proces-Verbal de sigilare – model editabil (util la dosar inventar anual la 31.12.2017)

Dupa cum stiti, conform OMFP 2861/2009text aici – atunci când bunurile supuse inventarierii, gestionate de către o singură persoană, sunt depozitate în locuri diferite sau gestiunea are mai multe căi de acces, membrii comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri şi căile lor de acces, cu excepţia locului în care a început inventarierea, care se sigilează numai în cazul când inventarierea nu se termină într-o singură zi. Read the rest of this entry »

07 dec.
2017

Comments (3)

admin

Proces-Verbal inventariere disponibilități bănești (lei și valută – în bancă) – dosar inventar la 31.12.2017

Daca s-a descarcat si utilizat modelul de grafic (program) pentru inventarierea anuala la 31.12.2017, prezentat de noi anterior (link mai jos in articol) – s-a observat probabil si urmatorul aspect – cu ocazia inventarului trebuie inventariate si mijloacele banesti, respectiv numerarul din casierie, disponibilitatile banesti din conturi, avansurile spre decontare, alte valori, etc. Read the rest of this entry »

20 nov.
2017

Comments (4)

admin

Model “Proces-Verbal inventariere numerar casierie unitate” – util la dosar inventar anual 31.12.2017 (editabil)

Cine a descarcat si a studiat – modelul de grafic (program) pentru inventarierea anuala la 31.12.2017, prezentat de noi intr-un articol anterior – al carui model il gasiti in legaturile de la baza acestui articol – ați observat probabil si urmatorul aspect – cu ocazia inventarului trebuie inventariate si mijloacele banesti, respectiv numerarul din casierie, disponibilitatile banesti din conturi, avansurile spre decontare, alte valori, etc. Read the rest of this entry »

17 nov.
2017

Comments (3)

admin

Extras de cont confirmare sold (clienți) – model editabil, necesar la dosar inventariere anuala la 31.12.2017

Dupa cum stiti (si din articolele de anul trecut), extrasul de cont privind confirmare sold serveste la înştiinţarea unitatii destinatare cu privire la faptul ca figurează cu o serie de debite, la o anumita data, în evidenţele contabile ale companiei ce trimite extrasul. Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!