Archive for the ‘Impozite/Taxe’ Category

29 dec.
2018

Comments (8)

admin

Modificările fiscale aduse de OUG nr. 114/2018 – impozit venit, CAS, CASS, CAM, accize, taxa active financiare, CPF, etc. (oficial)

Dupa cum v-am spus in articolul anterior, azi – 29.12.2018, in Monitorul Oficial nr. 1116/2018, a fost publicata Ordonanță de urgență a Guvernului României nr. 114 din 28 Decembrie 2018text integral – privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Read the rest of this entry »

29 iun.
2018

Comments (0)

admin

Impozit specific – contract asociere în participaţiune (răspuns oficial ANAF)

Intrebare – O societate comercială desfașoară activitate specifică codurilor CAEN 5510 și 5610 (complex hotelier). La 31.12.2016, veniturile realizate au fost sub 500.000 euro. Pentru toată activitatea are în derulare un contract de asociere in participațiune cu o persoană fizică. Read the rest of this entry »

15 iun.
2018

Comments (0)

admin

Plata dividendelor trimestrial – beneficii, informații utile, etc.

Potrivit – CNIPMMRCamera Deputaţilor a adoptat în data de 13.06.2018, în calitate de cameră decizională, proiectul de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, prin care se acordă dreptul asociaţiilor şi acţionarilor să scoată dividende din societate trimestrial, nu doar anual. Read the rest of this entry »

13 iun.
2018

Comments (0)

admin

Cum se impozitează sumele de bani obținute de o persoană fizică dintr-un contract de superficie ?

Codul civil reglementează superficia ca dezmembrământ al dreptului de proprietate privată. Codul fiscal prevede că pentru transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, se datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei. Read the rest of this entry »

07 mart.
2018

Comments (0)

admin

Persoana cu drept la restituirea impozitului plătit fără a fi datorat – speța ANAF (2018)

Intrebare – În cazul în care un terț a efectuat plata impozitului datorat de un debitor în numele și pe seama acestuia si ulterior titlul de creanță în baza căruia s-a facut plata a fost desființat, plătitorul are dreptul la restituirea sumei plătite? Read the rest of this entry »

12 ian.
2018

Comments (1)

admin

Plătitor de impozit pe profit și de impozit specific – calcul grad îndatorare (oficial ANAF)

Intrebare – În cazul unei societăţi care este plătitoare de impozit pe profit şi impozit specific, calculul gradului de îndatorare se va face proporţional cu modul de calcul al celor două impozite menţionate mai sus (adică în formulă ar trebui alocate raţional cât reprezintă capitalurile proprii aferente unui impozit şi respectiv celuilalt şi la fel şi capitalurile împrumutate) iar în cazul cheltuielilor nedeductibile avute în vedere la calculul impozitelor şi acestea trebuie separate pentru fiecare calcul în parte al fiecărui impozit pe baza unui raţionament? Read the rest of this entry »

24 nov.
2017

Comments (0)

admin

Ghid pentru inspecția fiscală (oficial) – elaborat recent de Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală a ANAF

Potrivit ANAF – scopul acestui material este de a asigura îmbunătăţirea relaţiei dintre A.N.A.F. şi contribuabili/plătitori prin sporirea transparenţei procesului de inspecţie fiscală precum şi creşterea gradului de motivare şi angajament ale personalului A.N.A.F., premiză esenţială a procesului de modernizare a administraţiei fiscale. Read the rest of this entry »

31 oct.
2017

Comments (0)

admin

Ghid privind rezidența fiscală a persoanelor fizice – oficial ANAF (2017)

Va supunem atentiei un ghid oficial elaborat de ANAF (12 pagini), ghid ce se adreseaza persoanelor fizice rezidente/nerezidente, care părăsesc/sosesc în România, și în cazul cărora este necesară stabilirea/modificarea rezidenței fiscale, respectiv impozitarea veniturilor obținute. Read the rest of this entry »

09 oct.
2017

Comments (0)

admin

Plătitor de impozit specific cu inactivitate temporară – proceduri (speța oficiala de la ANAF)

Intrebare – O persoană juridică plătitoare de impozit specific care la data de 31.12.2016 a realizat venituri cuprinse între 100.001 – 500.000 euro, intră în inactivitate temporară începând cu data de 01.06.2017. Persoana juridică este obligată să treacă la impozitul pe venitul microîntreprinderilor începând cu data de 01.08.2017 potrivit prevederilor art. I, pct. 4, alin. (8) din Legea nr. 177/2017 sau aplică prevederile de la art. 7, alin. (3) din Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi şi rămâne plătitoare de impozit specific? Read the rest of this entry »

05 oct.
2017

Comments (1)

admin

Impozit specific – în documentele de autorizare nu este specificat caracterul sezonier al activității (speța ANAF)

Intrebare – În situaţia în care în documentele de autorizare nu este specificat caracterul sezonier al activității, (de ex. terasele care funcţionează pe perioada verii) se poate face o recalculare a impozitului specific în conformitate cu prevederile art.5, alin. (5) din Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi şi art. 5 din Ordinul nr. 264/464/2017 din 14 martie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi pentru aprobarea, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi? Read the rest of this entry »

28 sept.
2017

Comments (0)

admin

Impozit specific – vânzare bun din patrimoniu (speța oficiala ANAF)

Intrebare – La vânzarea unui bun din patrimoniu, utilizat pentru desfăşurarea activităţilor specifice (ex: bar, restaurant), se calculează impozit pe profit sau se consideră că este un venit din desfăşurarea activităţilor specifice, acoperit de impozitul specific? Read the rest of this entry »

03 aug.
2017

Comments (1)

admin

Se datorează impozit pe venit pentru remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari?

Intrebare – Se datorează impozit pe venit pentru remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari ? Read the rest of this entry »

05 iul.
2017

Comments (1)

admin

ATENȚIE – 25 iulie 2017 – termen limită de declarare şi plată a impozitului specific unor activități

ANAF informează contribuabilii – persoane juridice române plătitori de impozit specific în conformitate cu Legea nr. 170/2016, că 25 iulie 2017 este termenul limită de declarare şi plată a impozitului specific unor activităţi pentru semestrului I din 2017 . Read the rest of this entry »

02 mai
2017

Comments (1)

admin

Ghid fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din Romania pentru anul fiscal 2016 – NOU

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata varianta 2017 (11 pagini) pentru – Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din Romania pentru anul fiscal 2016 – motiv pentru care va supunem si noi atentiei noua varianta. Read the rest of this entry »

14 apr.
2017

Comments (6)

admin

Impozitul pe venitul global pe gospodărie – ce este, cum se aplica, cum se vor impozita veniturile, cum se vor calcula deducerile, beneficii, etc.

Ce este?

o Este o declarație de venit global ce se va completa în numele membrilor unei gospodării.
o Așadar nu este un impozit/taxă nouă, ci un mod de calcul nou.
o Declarația va fi completată de un consultant fiscal la care este arondată gospodăria.
o Modelul este aplicat în Statele Unite, Franța, Belgia etc. Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!