Archive for the ‘Impozite/Taxe’ Category

07 Mar
2018

Comments (0)

admin

Persoana cu drept la restituirea impozitului plătit fără a fi datorat – speța ANAF (2018)

Intrebare – În cazul în care un terț a efectuat plata impozitului datorat de un debitor în numele și pe seama acestuia si ulterior titlul de creanță în baza căruia s-a facut plata a fost desființat, plătitorul are dreptul la restituirea sumei plătite? Read the rest of this entry »

12 Ian
2018

Comments (1)

admin

Plătitor de impozit pe profit și de impozit specific – calcul grad îndatorare (oficial ANAF)

Intrebare – În cazul unei societăţi care este plătitoare de impozit pe profit şi impozit specific, calculul gradului de îndatorare se va face proporţional cu modul de calcul al celor două impozite menţionate mai sus (adică în formulă ar trebui alocate raţional cât reprezintă capitalurile proprii aferente unui impozit şi respectiv celuilalt şi la fel şi capitalurile împrumutate) iar în cazul cheltuielilor nedeductibile avute în vedere la calculul impozitelor şi acestea trebuie separate pentru fiecare calcul în parte al fiecărui impozit pe baza unui raţionament? Read the rest of this entry »

24 Noi
2017

Comments (0)

admin

Ghid pentru inspecția fiscală (oficial) – elaborat recent de Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală a ANAF

Potrivit ANAF – scopul acestui material este de a asigura îmbunătăţirea relaţiei dintre A.N.A.F. şi contribuabili/plătitori prin sporirea transparenţei procesului de inspecţie fiscală precum şi creşterea gradului de motivare şi angajament ale personalului A.N.A.F., premiză esenţială a procesului de modernizare a administraţiei fiscale. Read the rest of this entry »

31 Oct
2017

Comments (0)

admin

Ghid privind rezidența fiscală a persoanelor fizice – oficial ANAF (2017)

Va supunem atentiei un ghid oficial elaborat de ANAF (12 pagini), ghid ce se adreseaza persoanelor fizice rezidente/nerezidente, care părăsesc/sosesc în România, și în cazul cărora este necesară stabilirea/modificarea rezidenței fiscale, respectiv impozitarea veniturilor obținute. Read the rest of this entry »

09 Oct
2017

Comments (0)

admin

Plătitor de impozit specific cu inactivitate temporară – proceduri (speța oficiala de la ANAF)

Intrebare – O persoană juridică plătitoare de impozit specific care la data de 31.12.2016 a realizat venituri cuprinse între 100.001 – 500.000 euro, intră în inactivitate temporară începând cu data de 01.06.2017. Persoana juridică este obligată să treacă la impozitul pe venitul microîntreprinderilor începând cu data de 01.08.2017 potrivit prevederilor art. I, pct. 4, alin. (8) din Legea nr. 177/2017 sau aplică prevederile de la art. 7, alin. (3) din Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi şi rămâne plătitoare de impozit specific? Read the rest of this entry »

05 Oct
2017

Comments (1)

admin

Impozit specific – în documentele de autorizare nu este specificat caracterul sezonier al activității (speța ANAF)

Intrebare – În situaţia în care în documentele de autorizare nu este specificat caracterul sezonier al activității, (de ex. terasele care funcţionează pe perioada verii) se poate face o recalculare a impozitului specific în conformitate cu prevederile art.5, alin. (5) din Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi şi art. 5 din Ordinul nr. 264/464/2017 din 14 martie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi pentru aprobarea, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi? Read the rest of this entry »

28 Sep
2017

Comments (0)

admin

Impozit specific – vânzare bun din patrimoniu (speța oficiala ANAF)

Intrebare – La vânzarea unui bun din patrimoniu, utilizat pentru desfăşurarea activităţilor specifice (ex: bar, restaurant), se calculează impozit pe profit sau se consideră că este un venit din desfăşurarea activităţilor specifice, acoperit de impozitul specific? Read the rest of this entry »

03 Aug
2017

Comments (1)

admin

Se datorează impozit pe venit pentru remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari?

Intrebare – Se datorează impozit pe venit pentru remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari ? Read the rest of this entry »

05 Iul
2017

Comments (1)

admin

ATENȚIE – 25 iulie 2017 – termen limită de declarare şi plată a impozitului specific unor activități

ANAF informează contribuabilii – persoane juridice române plătitori de impozit specific în conformitate cu Legea nr. 170/2016, că 25 iulie 2017 este termenul limită de declarare şi plată a impozitului specific unor activităţi pentru semestrului I din 2017 . Read the rest of this entry »

02 Mai
2017

Comments (1)

admin

Ghid fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din Romania pentru anul fiscal 2016 – NOU

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata varianta 2017 (11 pagini) pentru – Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din Romania pentru anul fiscal 2016 – motiv pentru care va supunem si noi atentiei noua varianta. Read the rest of this entry »

14 Apr
2017

Comments (6)

admin

Impozitul pe venitul global pe gospodărie – ce este, cum se aplica, cum se vor impozita veniturile, cum se vor calcula deducerile, beneficii, etc.

Ce este?

o Este o declarație de venit global ce se va completa în numele membrilor unei gospodării.
o Așadar nu este un impozit/taxă nouă, ci un mod de calcul nou.
o Declarația va fi completată de un consultant fiscal la care este arondată gospodăria.
o Modelul este aplicat în Statele Unite, Franța, Belgia etc. Read the rest of this entry »

09 Mar
2017

Comments (0)

admin

Broșura privind modalitățile de efectuare a plăților către Agenția Națională de Administrare Fiscală – nou

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicat, luna aceasta, un material cu titlul “Brosura privind modalitățile de efectuare a plăților către Agenția Națională de Administrare Fiscală” – ce prezinta informatii despre cum si unde ne putem plati obligatiile fiscale catre ANAF . Read the rest of this entry »

17 Feb
2017

Comments (1)

admin

Impozitul specific (prevederi începând cu anul 2017) – PFA-urile, II-urile și microîntreprinderile – NU APLICĂ

ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor persoane juridice informaţii importante referitoare la: Read the rest of this entry »

13 Oct
2016

Comments (0)

admin

Care sunt scutirile de impozite și taxe locale pentru veteranii de război, văduve de război, persoane persecutate din motive politice și etnice

ANAF informează contribuabilii că în Monitorul Oficial al României nr. 685 din 5 septembrie 2016 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 46 din 31 august 2016,care aduce completări Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal referitoare la scutirile de taxe si impozite locale acordate veteranilor de război, văduvelor de război, văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război sau persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri ,republicat precum şi persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare. Read the rest of this entry »

20 Sep
2016

Comments (0)

admin

Se datorează timbrul de mediu la înmatricularea unui autovehicul dotat cu cutie de viteze automată de către o persoană cu handicap?

Conform O.U.G. nr 9/2013, timbrul de mediu nu se datorează în cazul autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum și în scopul preluării și transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!