Archive for the ‘Calendar contabil/fiscal’ Category

29 mart.
2018

Comments (1)

admin

Modificare vector fiscal prin depunerea D 700 – întrebările și răspunsurile din sesiunea oficială ANAF

Dupa cum stiti, tema sesiunii de asistență online a ANAF – din data de 28 martie 2018 a fost “Modificarea vectorului fiscal prin depunerea formularului 700”. In acest sens, va supunem atentiei intrebarile si raspunsurile din cadrul acesteia. Read the rest of this entry »

02 ian.
2017

Comments (4)

admin

Contribuții angajat și angajator 2017 – cotele de contribuții salariale (taxe) aplicabile în acest an (util)

Avand in vedere – ultimele variante ale Legii bugetului asigurărilor sociale de stat si ale Legii bugetului de stat, publicate în Monitoarele Oficiale aferente, Codul Fiscal si alte acte normative incidente, iata in continuare cotele de contributii ce trebuie platite de catre anagajator si angajat in 2017. Read the rest of this entry »

11 nov.
2016

Comments (0)

admin

Declaratia/Formularul 017 – precizări importante de la ANAF (oficial)

Avand in vedere ca in Monitorul Oficial al României nr. 854/ 27 octombrie 2016 a fost publicat OPANAF nr. 2.994/ 2016 privind procedura de înregistrare a contractelor/ documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/ sediu permanent desemnat şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente – ANAF vine cu o serie de precizari. Read the rest of this entry »

04 ian.
2016

Comments (2)

admin

Contribuții angajat și angajator 2016 – cotele de contribuții salariale (taxe) aplicabile în acest an

Avand in vedere – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016 si Legea bugetului de stat pentru anul 2016, publicate în Monitorul Oficial anul trecut, iata in continuare cotele de contributii ce trebuie platite de catre anagajator si angajat in 2016. Read the rest of this entry »

15 ian.
2015

Comments (3)

admin

Imobile reevaluate – termen 31.01.2015 pentru depunere declarație la Primărie (util)

Ca si in ceilalti ani, multumita colegilor de pe grupul – contacafe_club – va putem informa ca in cazul in care aveti imobile reevaluate, trebuie sa va conformati CODULUI FISCAL, care prevede la ART. 253 urmatoarele aspecte cu privire la “Calculul impozitului datorat de persoanele juridice”: Read the rest of this entry »

09 apr.
2014

Comments (0)

admin

ATENTIE – comunicat oficial ANAF referitor la prezentarea de inscrisuri

Potrivit prevederilor alin. (1) al art. 56 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul are obligaţia să pună la dispoziţie organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri. Read the rest of this entry »

16 ian.
2014

Comments (3)

admin

OMFP 35/2014 – formular nou pentru “Declaratia 010” si pentru D 030, plus modificari la vectorul fiscal

In Monitorul Oficial nr. 36 din 16.01.2014 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 35 din 14 Ianuarie 2014Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor. Read the rest of this entry »

14 mai
2013

Comments (0)

admin

BORDEROU de predare-primire documente contabile (model)

Va supunem atentiei, in cele ce urmeaza, un model de borderou pentru evidentierea documentelor contabile predate de catre o companie si primite de catre prestatorul de servicii contabile. Modelul este oferit de colegii nostrii de pe grupul de contabilitatecontcafe_club . Read the rest of this entry »

26 apr.
2013

Comments (0)

admin

Soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale – info modificari dupa aprilie 2013

Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 236/24.04.2013 a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 450/2013text integral aici – privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală . Read the rest of this entry »

27 sept.
2012

Comments (0)

admin

Accize si alte taxe speciale – tabel comparativ modificari, avand in vedere aparitia OG 15/2012

Dupa cum stiti, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621/29.08.2012, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012text integral – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, ordonanta ce a adus noi prevederi referitoare la accize si alte taxe speciale . Read the rest of this entry »

25 feb.
2012

Comments (0)

admin

Precizari emise de “e-guvernare.ro” cu privire la depunerea electronica (online) a declaratiilor fiscale

Astazi, site-ul “e-guvernare.ro” a emis un comunicat prin care precizeaza ca – deoarece autentificarea si depunerea declaratiilor se face la ANAF, pentru orice problema legata de autentificare cu certificat digital se roaga contribuabilii sa se adreseze pe email [email protected] . Read the rest of this entry »

23 feb.
2010

Comments (0)

admin

Declaratii ce trebuie depuse pana la 25.02.2010 (calendar fiscal 2010)

Dupa caz, trebuie depuse pana la data de 25.02.2010:

– formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” pentru obligatiile de plata cu termen lunar si plata acestor obligatii (cf. OPANAF 101/2008, modificat prin OPANAF 1430/2010) Read the rest of this entry »

19 ian.
2010

Comments (9)

admin

Instructiuni de completare a formularului 094 (declaratie cifra afaceri)

Formularul „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor. Read the rest of this entry »

11 ian.
2010

Comments (0)

admin

Atentie – termen depunere 11.01.2010 pentru unele declaratii

Astazi, 11 ianuarie 2010, este termenul limită pentru depunerea:

– Declaraţiei de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010, care se depune de către persoanele juridice; Read the rest of this entry »

24 dec.
2009

Comments (0)

admin

Documentul administrativ de insotire are noi prevederi privind completarea

Începând cu 15 ianuarie 2010, intră în vigoare noile prevederi privind completarea documentului administrativ de însoţire în format electronic, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.599/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876/2009, prin care s-a decis utilizarea aplicaţiei EMCS-RO de control a mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv, în locul aplicaţiei RO-DAI utilizată până în prezent. Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!