Newsletter Info

Spread the love

Potrivit Legii 506/2004 persoanele care efectuează comunicări comerciale sunt obligate să pună la dispoziţia destinatarilor o adresă valabilă la care aceştia să poată transmite solicitarea de încetare a efectuării unor asemenea comunicări.

Conform Legii 677/2001, persoanele ale căror date personale au fost colectate în vederea prelucrării au un drept de opoziţie care constă în posibilitatea de a cere în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care le vizează să nu fie prelucrate în scop de marketing direct.

În cazul în care persoanele care transmit comunicări comerciale nu respectă drepturile destinatarilor, pot fi sancţionate contravenţional de Autoritea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

IN CONCLUZIE – PENTRU DEZABONARE – FOLOSITI ADRESA:

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR – link site.