Archive for the ‘Legislatie actualizata’ Category

17 Oct
2017

Comments (0)

admin

OPANAF 2792/2017 – emitere atestate de origine pentru exportatori

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 813 din 13 octombrie 2017, a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2792 din 28 septembrie 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de înregistrare a exportatorilor în vederea emiterii atestatelor de origine, declaraţiilor de origine şi declaraţiilor pe factură . Read the rest of this entry »

16 Oct
2017

Comments (0)

admin

OPANAF 2935/2017 – a fost modificată Declarația 100 (Monitorul Oficial 812/2017)

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017, a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2935 din 11 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Read the rest of this entry »

12 Oct
2017

Comments (1)

admin

OMFP 2482/2017 – procedură autorizare plătitori de accize (MO 796/2017)

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017, a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2482 din 27 septembrie 2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi. Read the rest of this entry »

04 Oct
2017

Comments (1)

admin

OPANAF 2853/2017 – modificare proceduri de schimbare a domiciliului fiscal (MO 783/2017)

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 783 din 3 octombrie 2017, a fost publicat – Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2853 din 29 septembrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Read the rest of this entry »

18 Sep
2017

Comments (0)

admin

OMFP 2376/2017 – aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată (art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015)

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 745 din 15 septembrie 2017, a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2376 din 6 septembrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată, prevăzută la art. 294 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Read the rest of this entry »

06 Sep
2017

Comments (1)

admin

Ordinul comun MFP nr. 2326/2017 si MCI nr. 2855/2017 – privind stabilirea procedurii de acordare a facilitații fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 din 05 septembrie 2017, a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Finanţelor Publice si al Ministerului Cercetării şi Inovării nr. 2326/2855/29.08.2017 – privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzute la art. 60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Read the rest of this entry »

05 Sep
2017

Comments (2)

admin

OG 20/2017 – modificări OUG 28/1999 (aparate marcat electronice fiscale)

Va informam pe aceasta cale, ca in Monitorul Oficial nr. 705 din 31.08.2017 a fost publicata Ordonanța Guvernului României nr. 20 din 30 August 2017 – pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și prorogarea unor termene. Read the rest of this entry »

01 Sep
2017

Comments (2)

admin

NOU – modificări Cod fiscal şi Cod de procedură fiscală – OG 25/2017 si OG 30/2017

O.G. 25/2017 – Modificare Cod Fiscal

IMPOZITUL PE PROFIT

– a fost introdusă o nouă categorie de cheltuieli a căror deductibilitate este limitată; astfel, cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate, potrivit legii, vor fi deductibile în limita unui plafon de 30% din valoarea creanţelor înstrăinate; Read the rest of this entry »

29 Aug
2017

Comments (0)

admin

Reguli generale de comercializare a produselor și serviciilor – informații utile (2017)

Producătorii şi importatorii sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai produse sigure pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor. Aceeaşi obligaţie revine şi oricărui comerciant care, pe baza informaţiilor obţinute de la producător/importator şi a cunoştinţelor profesionale, trebuie să se asigure că produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi să informeze consumatorii asupra factorilor de risc în utilizarea/consumul acestora . Read the rest of this entry »

27 Iul
2017

Comments (1)

admin

HG 512/2017 – privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă (MO 592/2017)

Va informam pe aceasta cale ca, in MONITORUL OFICIAL NR. 592 din 24 iulie 2017, a fost publicata HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI Nr. 512/2017 din 20 iulie 2017 privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă, motiv pentru care va oferim in continuare textul integral. Read the rest of this entry »

27 Iul
2017

Comments (2)

admin

Ce modificări a adus Legea 177/2017 asupra Codului Fiscal – noutăți importante (impozit specific, asociații proprietari, TVA, etc.)

Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial, Partea I nr. 584 din 21 iulie 2017, a fost publicata Legea nr. 177/18.07.2017 – privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Read the rest of this entry »

21 Iul
2017

Comments (13)

admin

Legea 177/2017 – aprobare OUG 3/2017 (modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

Multumita colegilor de pe grupul – Contabili pe Facebook – va informam ca, in Monitorul Oficial, Partea I nr. 584 din 21 iulie 2017, a fost publicata Legea nr. 177/18.07.2017 – privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Read the rest of this entry »

21 Iul
2017

Comments (0)

admin

Modificarea formularului 630 – precizări oficiale ANAF cu privire la OPANAF 1964/2017

ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr.564/ 17.07.2017 a fost publicat OPANAF nr. 1.964/ 2017 pentru aprobarea formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale” . Read the rest of this entry »

19 Iul
2017

Comments (0)

admin

Livrări de bunuri prin organele de executare silită – precizări pentru contribuabili (ANAF)

Potrivit prevederilor art. 319 alin. (18) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pot fi emise facturi de către un terţ în numele şi în contul furnizorului/prestatorului în condiţiile stabilite prin normele metodologice, cu excepţia situaţiei în care partea terţă este stabilită într-o ţară cu care nu există niciun instrument juridic referitor la asistenţă reciprocă . Read the rest of this entry »

12 Iul
2017

Comments (2)

admin

Legea 162/2017 – auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

Multumita colegilor de pe grupul – Contabili pe Facebook – va informam ca în Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 12 iulie 2017, a fost publicata Legea nr. 162/06.07.2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. Read the rest of this entry »