Archive for the ‘Jocuri de noroc’ Category

24 iun.
2015

Comments (0)

admin

Impozitarea veniturilor din jocuri de noroc – material actualizat iunie 2015 (Legea 124/2015)

Va supunem atentiei un material oficial – via DGRFP Brasov – ce contine informatii cu privire la impozitarea veniturilor din jocuri de noroc (care sunt veniturile din jocurile de noroc, modul de impozitare, obligatii organizator, etc.). Speram sa va fie de folos. Read the rest of this entry »

01 apr.
2011

Comments (0)

admin

OPANAF nr. 1899/2011 – aduce noi prevederi la completarea D 100 pe domeniul jocurilor de noroc

Avand in vedere modificarile si completarile aduse OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc de Legea nr. 246/2010 si OUG nr. 117/2010, prin Ordinul ANAF nr. 1899/2011 au fost modificate si completate Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat (formular 100) si instructiunile de completare a acesteia tinand cont de obligatiile specifice orgnizatorilor jocurilor de noroc. Read the rest of this entry »

19 feb.
2010

Comments (1)

admin

Formularul 105, utilizat la declararea taxelor pentru jocurile de noroc

Formularul 105 „Declaraţie privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc” se completează şi se depune de către organizatorii de jocuri de noroc cărora le revin, potrivit prevederilor OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, obligaţiile de plată la bugetul de stat cuprinse în Nomenclatorul privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc. Read the rest of this entry »

11 feb.
2010

Comments (0)

admin

OPANAF 1451/2010 – model formular 105

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1451/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 105 – Declaraţie privind taxele de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc, a fost publicat in MO (partea I). Read the rest of this entry »

15 oct.
2009

Comments (0)

admin

Model formular situatie indicatori economico-financiari aferenti activitatii de jocuri de noroc

Situatia principalilor indicatori economico-financiari aferenţi activităţii de jocuri de noroc, se depune pe perioada in cauza (de regula trimestru).
Modelul de formular il puteti gasi pe contacafe.ro – link

13 aug.
2009

Comments (0)

admin

Legislatie integrala in domeniul jocurilor de noroc

Iata doua din ultimele aparitii:

– Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2405/2009 pentru aprobarea atribuţiilor şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc şi a competenţelor în domeniul jocurilor de noroc, stabilite prin OUG 77/2009 şi de HG 870/2009, publicat în Monitorul Oficial nr.529 din 31 iulie 2009. Read the rest of this entry »

13 aug.
2009

Comments (0)

admin

Obligatiile fiscale ale operatorilor economici organizatori de jocuri de noroc

Organizatorii de jocuri de noroc au, în funcţie de specificul activităţii de jocuri de noroc desfăşurate o serie obligaţii conform art. 74 din normele metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009 aprobate prin HG nr. 870/2009.

Dintre obligaţiile cu caracter fiscal amintim:
– să ţină un registru unic de control, numerotat, şnuruit şi ştampilat conform prevederilor legale în vigoare;
– să ia măsurile care se impun în vederea respectării programului de funcţionare, care va fi afişat vizibil şi comunicat organului fiscal teritorial; Read the rest of this entry »

12 aug.
2009

Comments (0)

admin

Constituirea fondului de garantie (jocuri noroc), pentru fiecare masina electronica cu castiguri, masa de joc din cazinou sau pentru fiecare locatie

Pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să constituie un fond de garanţie, pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri, masă de joc din cazinou sau pentru fiecare locaţie, după caz, până la data depunerii documentaţiei în vederea acordării licenţei pentru exploatarea jocurilor de noroc, în favoarea organului fiscal teritorial la care sunt înregistraţi, astfel:
– prin consemnare de mijloace băneşti la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal;
– prin scrisoare/scrisori de garanţie bancară emisă/emise de o societate bancară. În conţinutul acesteia emitentul va menţiona expres că se angajează irevocabil şi necondiţionat, renunţând expres la beneficiul discuţiunii, opoziţiunii şi diviziunii, să achite obligaţiile fiscale restante în contul indicat de organul fiscal teritorial responsabil cu administrarea din punct de vedere fiscal a contribuabilului respectiv. Read the rest of this entry »

12 aug.
2009

Comments (2)

admin

HG 870/2009 – norme aplicare OUG 77/2009 (integral)

Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 528 din 30 iulie 2009.
Documentul integral il puteti citi si accesa la link-ul oficial – click aici

Pentru cei interesati de acest domeniu, recomandam si articolele:
– Conditii care trebuie indeplinite pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc – link
– Informatii generale privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc (conform cu noile modificari legislative) – link

11 aug.
2009

Comments (1)

admin

Conditii care trebuie indeplinite pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc

Pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc trebuie îndeplinite următoarele cerinţe, in conformitate cu noile modificari legislative in domeniu):

1. operatorii economici să facă dovada:
– existenţei ca obiect principal de activitate a organizării de jocuri de noroc;
– existenţei avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali ai persoanei juridice, eliberat în condiţiile prevăzute de normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
– constituirii capitalului social subscris şi vărsat în cuantumul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă;

2. reprezentanţii legali ai persoanei juridice să depună o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că:
– operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea; Read the rest of this entry »

10 aug.
2009

Comments (1)

admin

Informatii generale privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc (conform cu noile modificari legislative)

Întrucât organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat, dreptul de organizare şi exploatare a activităţii de jocuri de noroc se acordă de stat prin Ministerul Finanţelor Publice – Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, pe bază de licenţă de organizare a jocurilor de noroc pe fiecare tip de activitate şi de autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc.

Atât licenţa de organizare a jocurilor de noroc, cât şi licenţa de exploatare a acestora sunt documente nominale şi limitate în timp, ce vor fi exploatate în mod direct de deţinătorul licenţei. Read the rest of this entry »

29 iul.
2009

Comments (0)

admin

Proiect de ordin cu privire la organizarea si efectuarea inventarierii, dar si proiect pentru norme la jocuri de noroc

Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat ieri (28.07.2009) – proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, dar si proiectul de norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Iata si documentele supuse dezbaterii: Read the rest of this entry »

25 iun.
2009

Comments (2)

admin

Guvernul a actualizat taxele percepute pentru jocurile de noroc

Guvernul a modificat în şedinţa de ieri prevederile legale privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, astfel încât să corespundă realităţilor economice, tehnice şi conceptuale în domeniu.
Actul normativ vizează, în esenţă, două aspecte: actualizarea taxelor percepute, care erau nemodificate din anul 2000 şi reducerea evaziunii fiscale în acest domeniu prin impunerea unor măsuri şi garanţii suplimentare”, a anunţat primul-ministru Emil Boc la finalul şedinţei de Guvern. Read the rest of this entry »

19 iun.
2009

Comments (0)

admin

MFP vrea sa modifice legislatia in domeniul jocurilor de noroc

MFP este de parere ca in domeniul jocurilor de noroc, cadrul legislativ în vigoare nu mai corespunde realităţilor economice, tehnice şi mai ales conceptuale, si astfel prin Proiectul de Ordonanţă, Ministerul Finanţelor Publice, propune:

– o delimitare clară, exactă, fară echivoc a categoriilor de jocuri de noroc pentru care Comisia de autorizare a jocurilor de noroc acordă autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc/licenţa de organizare a jocurilor de noroc, cu definiţii reprezentative fiecărui tip de joc,precum si introducerea conceptului de organizator de jocuri de noroc pentru operatorii economici; Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!