Acasă Jocuri de noroc

Jocuri de noroc

Legislatia in domeniul jocurilor de noroc.

Iata doua din ultimele aparitii: - Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2405/2009 pentru aprobarea atribuţiilor şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc şi a competenţelor în domeniul jocurilor de noroc, stabilite prin OUG 77/2009 şi de HG 870/2009, publicat în Monitorul Oficial...
Organizatorii de jocuri de noroc au, în funcţie de specificul activităţii de jocuri de noroc desfăşurate o serie obligaţii conform art. 74 din normele metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009 aprobate prin HG nr. 870/2009. Dintre obligaţiile cu caracter fiscal amintim: - să ţină un registru unic de control,...
Pentru acoperirea riscului de neplată a obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat, organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi să constituie un fond de garanţie, pentru fiecare maşină electronică cu câştiguri, masă de joc din cazinou sau pentru fiecare locaţie, după caz, până la data depunerii documentaţiei în vederea...
Hotărârea Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 528 din 30 iulie 2009. Documentul integral il puteti citi si accesa la link-ul oficial - click aici Pentru...
Pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc trebuie îndeplinite următoarele cerinţe, in conformitate cu noile modificari legislative in domeniu): 1. operatorii economici să facă dovada: - existenţei ca obiect principal de activitate a organizării de jocuri de noroc; - existenţei avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali ai persoanei juridice,...
Întrucât organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri de noroc pe teritoriul României constituie monopol de stat, dreptul de organizare şi exploatare a activităţii de jocuri de noroc se acordă de stat prin Ministerul Finanţelor Publice - Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, pe bază de licenţă de organizare...
Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat ieri (28.07.2009) - proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, dar si proiectul de norme privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. Iata si...
Guvernul a modificat în şedinţa de ieri prevederile legale privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, astfel încât să corespundă realităţilor economice, tehnice şi conceptuale în domeniu. „Actul normativ vizează, în esenţă, două aspecte: actualizarea taxelor percepute, care erau nemodificate din anul 2000 şi reducerea evaziunii fiscale în acest domeniu...
MFP este de parere ca in domeniul jocurilor de noroc, cadrul legislativ în vigoare nu mai corespunde realităţilor economice, tehnice şi mai ales conceptuale, si astfel prin Proiectul de Ordonanţă, Ministerul Finanţelor Publice, propune: - o delimitare clară, exactă, fară echivoc a categoriilor de jocuri de noroc pentru care...
error: Conținutul este protejat !!