Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 0319 din 16 Aprilie 2020, a fost publicata Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 48 din 09 Aprilie 2020 - TEXT INTEGRAL AICI - privind unele măsuri financiar-fiscale. AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, VA SUPUNEM ATENTIEI CATEVA PRECIZARI SUPLIMENTARE -...
Potrivit ANAF - contribuabilii plătitori de impozit pe profit care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020, inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului datorat, astfel: a) 5% pentru contribuabilii mari; b) 10% pentru ceilalți contribuabili. Bonificațiile...
Multumita colegilor de pe grupurile de Facebook - sursa - va supunem atentiei un material foarte util, ce contine practic o sinteza a tuturor modificarilor legislative din ultima perioada, datorate situatiei de urgenta din Romania. Speram sa va fie de folos. In esenta, materialul contine sinteza urmatoarelor acte normative: - Ordin...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 0200 din 12 Martie 2020, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1665 din 26 Februarie 2020 - TEXT INTEGRAL AICI - privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora....
Stimati colegi, va supunem atentiei un material oficial (3 pagini) - via AJFP Neamt (institutie careia ii multumim pentur posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta o serie de informatii cu privire la tratamentul fiscal aplicabil in anul 2020 - in cazul stocurilor la dispoziția clientului. Speram sa va fie de...
Stimati colegi, va supunem atentiei un material oficial (2 pagini) - via AJFP Neamt (institutie careia ii multumim pentur posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta o serie de informatii cu privire la procedura privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare - la calculul rezultatului fiscal. Speram sa va fie de folos. PENTRU...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 181 din 05 martie 2020, a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 614 din 03 Martie 2020 - TEXT INTEGRAL - privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 - CLICK AICI - pentru aprobarea...
In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, art. 181 - pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până...
Contractele de locaţiune* încheiate prin înscris sub semnătură privată pot fi înregistrate la organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin depunerea: - Cererii de înregistrare a contractelor de locaţiune, însoţită de o copie a contractului de locaţiune cu înscrierea menţiunii "conform cu originalul" de către locator...
In conformitate cu Art. 182. din Codul de Procedura Fiscal - pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilul/plătitorul are dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art. 168 alin. (4)* sau la art. 77** - CF si CPF actualizate aici - după...
Pe site-ul oficial al ANAF a fost postat in aceste zile un material intitulat - Ghid privind întocmirea și utilizarea principalelor documente financiar – contabile și obligații referitoare la întocmirea raportărilor anuale întocmirea raportărilor anuale prevăzute de Legea contabilității - material de cca. 14 pagini, pe care vi-l supunem...
Multumita Patronatului Comerciantilor si Servisantilor de Case de Marcat din Romania, va supunem atentiei raspunsul oficial al ANAF in problema - daca se schimba sau nu - memoria fiscala la punct de lucru nou, al aceluiasi utilizator. La sfarsitul anului 2019, Patronatului Comerciantilor si Servisantilor de Case de Marcat...
La fel ca si anul trecut, va propunem spre descarcare, varianta actualizata la zi (2020) a Planului de Conturi pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, extras din Capitolul nr. 8 "Planul de conturi general" din noul ORDIN AL MINISTERULUI FINANŢELOR PUBLICE Nr. 3103 din 24 noiembrie 2017 -...
Va supunem atentiei un material oficial (16 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta sub forma de tabel comparativ, o serie de informatii cu privire la modificările aduse Codului de procedură fiscală de Ordonanţa Guvernului nr.5/2020 pentru modificarea şi...
Multumita AJFP Dambovita (instituite careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor), va supunem atentiei obligațiile fiscale principale ce trebuie indeplinite în cazul defectării memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale. Acestea sunt: - consemnarea în Cartea de intervenții a datei și orei în care au anunțat defectarea și păstrarea notificării; -...
error: Conținutul este protejat !!