Contribuabilii sunt informaţi cu privire la completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu noi prevederi privind regimul fiscal al cheltuielilor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecţiei COVID-19, introduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 181/22.10.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea ...
Conform celor publicate de Banca Naţională a României, cursul valabil la 31.12.2020 (comunicat de BNR la 31.12.2020) este de – 4,8694 lei pentru un euro – curs ce se va aplica la calculul cifrei de afaceri pentru anul 2020, la intocmirea bilanturior, sau la calculul altor indicatori (in...
Dupa cum stiti, in in Monitorul Oficial nr. 1269 din 21 Decembrie 2020, a fost publicata Legea nr. 296 din 18 Decembrie 2020 - TEXT INTEGRAL AICI - penpentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, VA SUPUNEM ATENTIEI UN TABEL...
Dupa cum stiti, in in Monitorul Oficial nr. 1266 din 21 Decembrie 2020, a fost publicata Legea nr. 295 din 18 Decembrie 2020 - TEXT INTEGRAL AICI - pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. AVAND IN VEDERE CELE...
Dupa cum stiti, din articolul nostru de sambata, in Monitorul Oficial nr. 1210 din 11 Decembrie 2020, a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4077 din 09 Decembrie 2020 - TEXT INTEGRAL AICI - pentru aprobarea Procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de...
Intrebare - Contribuabilii platitori de impozit pe profit care achită parțial impozitul pe profit datorat pentru trimestrul I al anului 2020, iar diferența o sting cu impozitul pe profit de recuperat din anul fiscal precedent, beneficiază de bonificație asupra impozitului pe proft datorat pentru trimestrul I al anului 2020...
ANAF informează că în Monitorul Oficial nr. 1113/ 20.11.2020 a fost publicată Legea 265/2020 pentru modificarea și completarea Legii cooperației agricole nr. 566/2004. Principalele modificări: 🔵 - veniturile din dividende ale membrilor cooperatori asociați sunt supuse impozitării și plății contribuției de asigurări sociale de sănătate în condițiile prevăzute la art. 114...
Va supunem atentiei un material oficial (2 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta sub forma de tabel comparativ, o serie de informatii cu privire la modificările aduse modificările aduse Codului fiscal – de Legile 262/2020 şi 258/2020 (material...
Intrebare - Un contribuabil/platitor poate depune la organele fiscale petiții sau alte înscrisuri într-o limbă străină? Raspuns Codul de procedură fiscală prevede că la organele fiscale se pot depune petiţii, documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, dar acestea trebuie să fie însoţite de traduceri în limba română certificate...
Intrebare - Majorarea capitalului social al unei societati prin emiterea de părți sociale noi urmare capitalizării împrumuturilor acordate societatii de către asociați si a dobanzilor aferente generează venituri pentru societate? Raspuns 🎯 Conform prevederilor legale, capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial al României nr. 1104 din data de 19 noiembrie 2020, a fost publicat Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 3896/2020 - TEXT INTEGRAL SI INFO AICI - prin care a fost aprobată procedura de acordare a eșalonării la plată de către organul fiscal central, în...
ANAF reaminteste ca, in Monitorul Oficial nr. 988 din data de 26 octombrie 2020 a fost publicată Ordonanţa de Urgenţă nr.181 din 22 octombrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene. Potrivit actului normativ menţionat, în anul 2020, contribuabilii...
Va supunem atentiei un material oficial (5 pagini) - elaborat de DGRFP Brasov (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea preluarii informatiilor) - ce prezinta sub forma de tabel comparativ, o serie de informatii cu privire la modificările aduse Legii 227/2015 privind Codul fiscal de Ordonanţa de urgenţă 181/2020 ...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 din 26 octombrie 2020, a fost publicata OUG nr. 181/22.10.2020 - TEXT INTEGRAL AICI - privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, VA SUPUNEM ATENTIEI CATEVA...
Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 din 26 octombrie 2020, a fost publicata OUG nr. 181/22.10.2020 - TEXT INTEGRAL AICI - privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, VA SUPUNEM ATENTIEI CATEVA...
error: Conținutul este protejat !!