Archive for the ‘Intreprinderi Individuale’ Category

17 iul.
2018

Comments (0)

admin

O persoana fizica autorizata poate beneficia de deductibilitatea cheltuielilor cu contribuțiile la fonduri de pensii facultative în limita echivalentului în lei a 400 euro anual ?

Conform Codului fiscal, sunt deductibile la calculul venitului net anual contribuţiile la fonduri de pensii facultative efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, plătite în scopul personal al contribuabilului, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană. Read the rest of this entry »

26 mart.
2018

Comments (2)

admin

Declarația UNICĂ – noutăți aduse de OUG 18/2018, de avut în vedere în privința “Impozitului pe venit”

Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 260 din 23.03.2018, a fost publicata Ordonanță de urgență a Guvernului României nr. 18 din 15 Martie 2018text integral – privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Read the rest of this entry »

15 mart.
2018

Comments (4)

admin

NEWS – MFP detaliază noile măsuri de simplificare a birocrației prin introducerea Declarației Unice, plus alte prevederi ale noului OUG

Persoanele fizice care realizează venituri din activități economice sau alte categorii de venituri vor depune la ANAF o singură declarație – Declarația Unică – care cuprinde toate informațiile necesare privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate și asigură simplificarea modului de stabilire și declarare a obligațiilor de plată. Noul mecanism introdus permite, de asemenea, și simplificarea modului de efectuare a plății impozitului pe venit și contribuțiilor sociale. Read the rest of this entry »

22 feb.
2018

Comments (0)

admin

Calculator chirii oficial ANAF (în Euro și Dolari) – în vederea completării Declarației privind veniturile realizate din România pe anul 2017 (formularul D 200)

Va supunem atentiei, via anaf.ro – model in Excel pentru – calculator pentru determinarea venitului din cedarea folosinței bunurilor, pentru contractele de închiriere încheiate în Euro si in Dolari, în vederea completării Declarației privind veniturile realizate din România pe anul 2017 (formularul D 200). Read the rest of this entry »

13 feb.
2018

Comments (0)

admin

ATENȚIE – Registrul de evidenţă fiscală pentru contribuabili persoane fizice nu se eliberează de către organul fiscal (ANAF). Model găsiți aici!

Persoanele fizice care au obligaţia întocmirii registrului de evidenţă fiscală trebuie să înscrie informaţiile care stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprinse în Declaraţia privind venitul realizat din România şi să înregistreze venitului brut anual în funcţie de natura activităţii, pe fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit. Read the rest of this entry »

26 ian.
2018

Comments (4)

admin

Declarația 200 – care este termenul depunere în anul 2018 (pentru raportare an 2017)

In conformitate cu Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3695/27.12.2016 text integral – pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice – publicat in Monitorul Oficial nr. 1068 din 30.12.2016 termenul de depunere pentru D 200 in anul 2018 este: Read the rest of this entry »

19 ian.
2018

Comments (4)

admin

La cine se referă Legea 29/2018? La tranzacţiile de vânzare de imobile efectuate de persoanele fizice până la 01.06.2017 și la PFA, II, IF care au realizat venituri din activități agricole până la 31.12.2016

Dupa cum știți, in Monitorul Oficial nr. 52 din 18.01.2018 a fost publicata Legea (Emitent: Parlamentul României) nr. 29 din 15 Ianuarie 2018text integral aici – privind anularea unor obligații fiscale. Read the rest of this entry »

17 ian.
2018

Comments (13)

admin

Depunerea Declarației 600 în 2018 – întrebările și răspunsurile sesiunii de asistenţă online a ANAF (din 17.01.2018)

Tema sesiunii de asistenţă online din data de 17 ianuarie 2018 a fost – “Depunerea Declarației 600” – potrivit paginii de Facebook a Agenției Naționale de Administrare Fiscală . Read the rest of this entry »

15 ian.
2018

Comments (5)

admin

Declarația 600 – a fost publicat PDF-ul inteligent de la ANAF, valabil 2018 (pentru depunere online)

Pe site-ul oficial al ANAF, a fost publicat în data de 15.01.2018, PDF-ul inteligent necesar generarii D 600 – Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii – conform cu OPANAF nr.4140/2017 , valabil începând cu anul de raportare 2018. Read the rest of this entry »

15 ian.
2018

Comments (10)

admin

Obligaţii declarative pentru schimbarea VECTORULUI FISCAL la începutul anului 2018 – oficial ANAF

1. STABILIREA PERIOADEI FISCALE PENTRU DECLARAŢIA 112.

În vederea stabilirii perioadei fiscale pentru depunerea Declaraţiei 112 “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” în anul 2018 angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor – vor proceda astfel: Read the rest of this entry »

15 ian.
2018

Comments (4)

admin

Contribuția de asigurări sociale pentru veniturile din activități independente – în vigoare începând cu data de 01.01.2018 (oficial)

Persoanele care realizează venituri din activităţi independente (producție, comerț, prestări de servicii, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală) – datorează CAS dacă îndeplinesc una din următoarele condiţii, după caz: Read the rest of this entry »

15 ian.
2018

Comments (3)

admin

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru alte venituri decât salarii – începând cu 01.01.2018 (ANAF oficial)

Au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate:

a) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România;
b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România; Read the rest of this entry »

10 ian.
2018

Comments (13)

admin

NEWS – ANAF afirmă că are capacitatea necesară pentru a procesa toate declarațiile fiscale obligatorii, inclusiv Formularul 600

În urma evaluării realizată la nivelul ANAF, a rezultat că un număr estimativ de 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligația de a depune, până la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 în vederea determinării contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Prin comparație, în anul 2017, numai în cazul Formularului 200 ”Declarație privind veniturile realizate în România”, ANAF a procesat documentele aferente depuse de 515.845 de contribuabili . Read the rest of this entry »

08 ian.
2018

Comments (23)

admin

Formularul/Declarația 600 – model editabil, valabil 2018, pentru depunere pana la 31.01.2018 (exemplu completare)

Daca nu mai aveti rabdare pana apare Formularul 600 inteligent cu semnatura electronica si vreti sa-l dati clientilor PF , sau PFA , profesii liberale sa-l completeze si sa-l depuna la ANAF – multumita colegilor de pe Contabili pe Facebook (Cornel Grama) – va supunem atentiei formularul editabil …precompletat si ca un exemplu. Read the rest of this entry »

08 ian.
2018

Comments (0)

admin

Registrul de evidenţă fiscală pentru PF – de cine trebuie ţinut şi completat, în câte exemplare se întocmeşte, unde se păstrează (info oficial)

Dupa cum stiti deja, in Monitorul Oficial nr. 10 din 05.01.2018, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3254 din 19 Decembrie 2017 – privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!