Archive for the ‘Intreprinderi Individuale’ Category

15 Ian
2018

Comments (4)

admin

Declarația 600 – a fost publicat PDF-ul inteligent de la ANAF, valabil 2018 (pentru depunere online)

Pe site-ul oficial al ANAF, a fost publicat în data de 15.01.2018, PDF-ul inteligent necesar generarii D 600 – Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii – conform cu OPANAF nr.4140/2017 , valabil începând cu anul de raportare 2018. Read the rest of this entry »

15 Ian
2018

Comments (3)

admin

Obligaţii declarative pentru schimbarea VECTORULUI FISCAL la începutul anului 2018 – oficial ANAF

1. STABILIREA PERIOADEI FISCALE PENTRU DECLARAŢIA 112.

În vederea stabilirii perioadei fiscale pentru depunerea Declaraţiei 112 “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” în anul 2018 angajatorii şi entităţile asimilate angajatorilor – vor proceda astfel: Read the rest of this entry »

15 Ian
2018

Comments (2)

admin

Contribuția de asigurări sociale pentru veniturile din activități independente – în vigoare începând cu data de 01.01.2018 (oficial)

Persoanele care realizează venituri din activităţi independente (producție, comerț, prestări de servicii, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală) – datorează CAS dacă îndeplinesc una din următoarele condiţii, după caz: Read the rest of this entry »

15 Ian
2018

Comments (1)

admin

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru alte venituri decât salarii – începând cu 01.01.2018 (ANAF oficial)

Au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări sociale de sănătate:

a) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România;
b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România; Read the rest of this entry »

10 Ian
2018

Comments (6)

admin

NEWS – ANAF afirmă că are capacitatea necesară pentru a procesa toate declarațiile fiscale obligatorii, inclusiv Formularul 600

În urma evaluării realizată la nivelul ANAF, a rezultat că un număr estimativ de 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligația de a depune, până la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 în vederea determinării contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Prin comparație, în anul 2017, numai în cazul Formularului 200 ”Declarație privind veniturile realizate în România”, ANAF a procesat documentele aferente depuse de 515.845 de contribuabili . Read the rest of this entry »

08 Ian
2018

Comments (12)

admin

Formularul/Declarația 600 – model editabil, valabil 2018, pentru depunere pana la 31.01.2018 (exemplu completare)

Daca nu mai aveti rabdare pana apare Formularul 600 inteligent cu semnatura electronica si vreti sa-l dati clientilor PF , sau PFA , profesii liberale sa-l completeze si sa-l depuna la ANAF – multumita colegilor de pe Contabili pe Facebook (Cornel Grama) – va supunem atentiei formularul editabil …precompletat si ca un exemplu. Read the rest of this entry »

08 Ian
2018

Comments (0)

admin

Registrul de evidenţă fiscală pentru PF – de cine trebuie ţinut şi completat, în câte exemplare se întocmeşte, unde se păstrează (info oficial)

Dupa cum stiti deja, in Monitorul Oficial nr. 10 din 05.01.2018, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3254 din 19 Decembrie 2017 – privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Read the rest of this entry »

05 Ian
2018

Comments (1)

admin

OMFP 3254/2017 – Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice care desfășoară activități independente (contribuabili potrivit Titlului IV din Codul Fiscal)

Multumita colegilor de pe grupul – Contabili pe Facebook – va informam ca, in Monitorul Oficial nr. 10 din 05.01.2018, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3254 din 19 Decembrie 2017 – privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Read the rest of this entry »

05 Ian
2018

Comments (0)

admin

Modificări ale veniturilor din activități independente – realizate începând cu 01.01.2018

Va supunem atentiei un material oficial, de 4 de pagini, elaborat de – AJFP Arges – ce prezinta modificările in domeniul veniturilor din activitati independente – aduse de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – în ceea ce priveste impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii . Read the rest of this entry »

03 Ian
2018

Comments (1)

admin

Persoane fizice autorizate, profesii liberale și drepturi de autor – începând cu 01.01.2018 (impozite și contribuții, obligații declarative și termene, stabilire și plata)

Va supunem atentiei un material pus la dispozitie de colegii de pe grupul – Contabili pe Facebook – material in care o sa gasiti modificarile pentru trei categorii de contribuabili (persoane fizice autorizate, profesii liberale și drepturi de autor). Read the rest of this entry »

03 Ian
2018

Comments (13)

admin

Formularul/Declarația 600 pentru declarare CAS și CASS – termen depunere 2018, cine depune declarația, ce a adus nou OPANAF 4140/2017 (info 2018)

Dupa cum stiti, de luna trecuta, in Monitorul Oficial nr. 1041 din 29.12.2017 a fost publicat Ordinul Presedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4140 din 27 Decembrie 2017text integral – pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice. Read the rest of this entry »

15 Mai
2017

Comments (0)

admin

Ghid fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor – ghid chirii 2017

Pe site-ul oficial al ANAF a fost postat azi – Ghidul fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor (10 pagini) – ghid ce se referă la închirierea bunurilor mobile și imobile, exclusiv arenda și închirierea în scop turistic . Read the rest of this entry »

02 Mai
2017

Comments (1)

admin

Ghid fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din Romania pentru anul fiscal 2016 – NOU

Pe site-ul oficial al ANAF a fost publicata varianta 2017 (11 pagini) pentru – Ghidul fiscal al contribuabililor care au obligația de declarare a veniturilor realizate din Romania pentru anul fiscal 2016 – motiv pentru care va supunem si noi atentiei noua varianta. Read the rest of this entry »

18 Ian
2017

Comments (0)

admin

Care este termenul de depunere a formularului 600 în anul 2017 (info rapid) ?

Formularul 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii”, a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3655/2015 si ulterior modificat prin Ordinul 3696/2016. Read the rest of this entry »

16 Ian
2017

Comments (4)

admin

Cine ARE obligația depunerii formularului 600 în anul 2017 ?

Formularul 600 se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente (venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, venituri din profesii liberale şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală) cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, dacă îndeplinesc următoarele condiţii: Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!