Archive for the ‘Ven-Chelt’ Category

25 aug.
2015

Comments (1)

admin

Decizie alocare autoturism pentru nevoile firmei – model

Multumita colegilor de pe – Contabili pe Facebook – va supunem atentiei un model de decizie pentru alocarea unui autovehicul, EXCLUSIV în scopul realizării obiectului de activitate pentru care societatea a fost înființată. Read the rest of this entry »

16 nov.
2011

Comments (0)

admin

Info util si oficial cu privire la stabilirea prin estimare a bazei de impunere

Dupa cum stiti in relatarea de ieri – detalii si text integral aici – în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804/14.11.2011, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere. Read the rest of this entry »

15 nov.
2011

Comments (0)

admin

Persoane fizice care au încheiate contracte de asigurare cu CAS judetene – anularea sau reducerea penalităţilor şi majorărilor de întârziere

Dupa cum stiti din articolul de saptaman trecuta, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787/07.11.2011, a fost publicat Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 894/2011 – text integral – privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale. Read the rest of this entry »

03 nov.
2011

Comments (0)

admin

Procedura de recuperare a creanţelor fiscale – atragerea răspunderii solidare

Plătitor al obligaţiei fiscale, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală, este debitorul sau persoana care în numele debitorului, în baza legii are obligaţia de a plăti sau de a reţine şi de a plăti, după caz, impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume datorate bugetului general consolidat. Read the rest of this entry »

10 feb.
2011

Comments (0)

admin

Obligaţiile fiscale declarate prin utilizarea Formularului 112, se achită prin utilizarea a două ordine de plata pentru trezoreria statului

Obligaţiile fiscale declarate de contribuabili prin utilizarea formularului 112 – „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1397/2010 – text integral – se achită prin utilizarea a două ordine de plată pentru trezoreria statului, după cum urmează: Read the rest of this entry »

25 nov.
2010

Comments (0)

admin

Cerere eliberare certificat privind atestarea impozitului platit de persoane juridice nerezidente

Va prezentam mai jos modelul de cerere (in romana si engleza) ce se depune la solicitarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de către persoana juridică nerezidentă, insa inainte de asta iata precizarile privind completarea cererii referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit de persoane juridice nerezidente, conform OMFP nr. 1798 din 14 septembrie 1998, publicat in MO nr. 358 din 22 septembrie 1998. Read the rest of this entry »

19 nov.
2010

Comments (2)

admin

Cerere eliberare certificat de rezidenta fiscala pentru persoane fizice romane

Inainte de modelul de cerere ce se utilizează la solicitarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru aplicarea convenţiei de evitare a dublei impuneri pentru persoane fizice române (pe care il gasiti la sfarsitul acestui post), iata precizarile (conform OMFP nr. 1798 din 14 septembrie 1998, publicat in MO nr. 358 din 22 septembrie 1998) privind completarea cererii referitoare la eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice române. Read the rest of this entry »

13 oct.
2010

Comments (0)

admin

Somatie de plata – model de trimis la client pentru neplata facturilor emise catre el

Va prezentam mai jos un model de somatie (orientativ), pentru cazul in care un client nu si-a platit obligatiile cu privire la o anumita factura emisa catre el. Read the rest of this entry »

12 aug.
2010

Comments (1)

admin

Ce prevederi noi aduce HG 791/2010 cu privire la veniturile din investitii

Veniturile din dobânzi obţinute de persoanele fizice pentru: depozitele la vedere/conturile curente şi veniturile sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ; depozitele la termen constituite; instrumentele de economisire dobândite; contractele civile încheiate realizate, începând cu 1 iulie 2010, sunt impozabile şi se vor impune cu o cotă de 16% din suma lor, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Read the rest of this entry »

04 iun.
2010

Comments (1)

admin

Banii din casa de marcat se trec in registrul de casa pe baza raportului zilnic

H.G.R. nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicatã, prevede la art. 64 alin (1) ca raportul fiscal de închidere zilnicã “raportul Z” este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt, respectiv zi de lucru, care contine în mod detaliat date ce se vor înregistra în memoria fiscalã ca date de sintezã pe termen lung, o datã cu emiterea acestui raport. Read the rest of this entry »

19 mart.
2010

Comments (0)

admin

Impunere venit obtinut din lichidarea unei persoane juridice de catre actionari/asociati persoane fizice

Venitul impozabil obţinut din lichidarea unei persoane juridice de către acţionari/asociaţi persoane fizice se impune cu o cotă de 16%, impozitul fiind final. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat şi reţinut la sursă se virează până la data depunerii situaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului, întocmită de lichidatori. Read the rest of this entry »

18 mart.
2010

Comments (1)

admin

Impozitarea castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen

Câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, se impune cu o cota de 1% la fiecare tranzacţie, impozitul reţinut constituind plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Read the rest of this entry »

14 mart.
2010

Comments (0)

admin

Impunerea castigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare ale societatilor inchise

În cazul câştigurilor determinate din transferul valorilor mobiliare ale societăţilor închise, şi din transferul părţilor sociale, obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine dobânditorului. Read the rest of this entry »

11 mart.
2010

Comments (1)

admin

Impunerea veniturilor din dobanzi

Veniturile sub formă de dobânzi pentru:
– depozitele la termen constituite,
– instrumentele de economisire dobândite,
– contractele civile încheiate, Read the rest of this entry »

10 mart.
2010

Comments (0)

admin

Impunerea castigului din transferul titlurilor de valoare

În cazul câştigului din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, cota de impunere este de 1%, impozitul reţinut constituind plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!