Archive for the ‘Asociatii proprietari’ Category

01 aug.
2018

Comments (1)

admin

Legea 196/2018 – înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

Va informam pe aceasta cale ca, în Monitorul Oficial – Partea I nr. 660 din 30 iulie 2018, a fost publicata Legea nr. 196/20.07.2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Read the rest of this entry »

13 oct.
2017

Comments (0)

admin

Care este regimul fiscal al veniturilor obținute de o asociație de proprietari din exploatarea proprietății comune aparținând asociației ?

Potrivit Codului fiscal, veniturile obtinute si utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune, potrivit legii, sunt venituri neimpozabile la calculul rezultatului fiscal . Read the rest of this entry »

17 aug.
2017

Comments (3)

admin

AVERTISMENT ITM – asociațiile de proprietari au obligația legala de a încheia CIM (cu timp parțial sau cu norma întreaga) cu cei care desfășoară activități remunerate

Inspectoratul Teritorial de Munca Caras-Severin aduce la cunostinta tuturor asociatiilor de proprietari faptul ca au obligatia legala de a încheia contracte individuale de munca (cu timp partial sau cu norma întreaga) cu cei care desfasoara activitati remunerate . Read the rest of this entry »

17 aug.
2017

Comments (1)

admin

Ghidul obligațiilor fiscale ale asociațiilor de proprietari – oficial ANAF (actualizat în data de 11.08.2017)

Avand in vedere ca pe site-ul oficial al ANAF a fost postat recent – Ghidul obligațiilor fiscale ale asociațiilor de proprietari – actualizat în data de 11.08.2017 – va supunem atentiei continutul acestuia. Read the rest of this entry »

18 iul.
2012

Comments (1)

admin

Obligatii ale unei asociatii de proprietari privind retinerea la sursa a impozitului pe venit si a contributiilor sociale – dupa 01.07.2012

Va prezentam in continuare un material foarte util elaborat de DGFP Brasov, pe problema obligatiilor ce revin unei asociatii de proprietari privind retinerea la sursa a impozitului pe venit si a contributiilor sociale, material structurat sub forma de tabel, conținând pe coloane informatii cu privire la: Read the rest of this entry »

15 mart.
2011

Comments (1)

admin

Asociatiile de proprietari – modalitatile de remunerare ale persoanelor care presteaza activitati in cadrul acestora

În vederea aplicării corecte a prevederilor LEGII nr. 230 din 6 iulie 2007 (actualizată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi ale H.G nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, având în vedere numeroasele solicitări de consultanţă referitoare la modalităţile de remunerare ale persoanelor care prestează activităţi în cadrul asociaţiilor de proprietari respectiv preşedintele asociaţiei de proprietari, membrii comitetului executiv, cenzorul sau membrii comisiei de cenzori, administratorul, contabilul casierul, electricianul, instalatorul etc. I.T.M. – ul aduce la cunoştinţă următoarele: Read the rest of this entry »

17 feb.
2011

Comments (32)

admin

Asociatiile de proprietari – obligatii declarative si de plata (valabile 2011)

Pornind de la întrebările formulate de asociaţiile de proprietari cu privire la impozitarea veniturilor plătite unor persoane fizice şi având în vedere legislaţia privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi legislaţia în materie fiscală, DGFP Argeş pune la dispoziţie următorul material menit să clarifice parte din problemele cu care se confruntă această categorie de contribuabili. Read the rest of this entry »

03 dec.
2010

Comments (1)

admin

Regimul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice pentru care platitor de venituri este asociatia de proprietari

Orice activitate desfasurata de o persoana fizica într-o relatie de angajare este activitate dependenta. Sumele încasate de persoana fizica atestata, angajata de asociatia de proprietari pentru functia de administrator, precum si de alte personae fizice angajate pentru servicii de întretinere si curatenie, reprezinta venituri din salarii (Legea nr.571/2003, art.7 si art.55). Read the rest of this entry »

09 feb.
2010

Comments (0)

admin

Cheltuieli deductibile ce se pot scade din venitul rezultat din activitati independente

Pentru a putea fi deduse, cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor trebuie sa fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului; să corespundă unor cheltuieli efective şi să fie justificate cu documente; să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite; să respecte regulile privind amortizarea.

Astfel, sunt cheltuieli deductibile: Read the rest of this entry »

26 oct.
2009

Comments (4)

admin

Indeplinirea obligatiilor fiscale in cazul asociatiilor de proprietari

In functie de cazuistica prezentata mai jos, trebuie indeplinite obligatiile precizate.

a. Asociaţiile de proprietari cu angajaţi cu contract individual de muncă trebuie:
– să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul pe veniturile din salarii semestrial, până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare perioadei de raportare;
– să depună formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare perioadei de raportare;
– să calculeze, să reţină şi să vireze obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare; Read the rest of this entry »

23 oct.
2009

Comments (0)

admin

Asociatiile de proprietari – depunerea situatiilor financiare anuale si alte obligatii

Depunerea situaţiilor financiare anuale

Asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă trebuie să depună la compartimentele specializate în sprijinirea şi îndrumarea asociaţiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situaţia soldurilor elementelor de activ şi pasiv, până la data de 1 martie pentru situaţia existentă la 31 decembrie şi până la data de 1 septembrie pentru situaţia existentă la 30 iunie. Read the rest of this entry »

22 oct.
2009

Comments (0)

admin

Conducerea evidentelor contabile si fiscale la asociatiile de proprietari

Asociaţiile de proprietari au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în partidă dublă sau în partidă simplă, prin opţiune, potrivit hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari.
Asociaţiile de proprietari organizează şi conduc contabilitatea în conformitate cu reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin ordinul ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Read the rest of this entry »

21 oct.
2009

Comments (0)

admin

Inregistrarea fiscala in cazul asociatiilor de proprietari

Asociaţiile de proprietari sunt constituite şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
Asociaţiile de proprietari se înregistrează fiscal la organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au sediul fiscal. Codul de identificare fiscală a asociaţiei de proprietari este codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Read the rest of this entry »

error: Conținutul este protejat !!