Camera Auditorilor Financiari din România organizează testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, în cursul lunii decembrie 2010. La test se pot înscrie următoarele categorii de persoane: 1. persoane licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic şi care au o vechime...
La examen se pot înscrie următoarele categorii de persoane (numai dupã participarea obligatorie la cursurile organizate în perioada 20 septembrie – 24 octombrie 2010): - stagiari care au finalizat perioada de stagiu şi au îndeplinit toate obligaţiile faţă de Cameră; - stagiari care au fost respinşi la alte sesiuni de examen...
Camera Auditorilor Financiari din România organizează în cursul lunii noiembrie 2010 examenul de competentă profesionala, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar. Datele de organizare sunt - 20 noiembrie – proba scrisă (proba I); 27 noiembrie – proba practică (proba III); 28 noiembrie – proba grilă (proba...
Iata mai jos tematica si bibliografia de anul acesta: a) a1) audit financiar 1. Cadrul legal al activităţii de audit financiar în România 2. Standardele de audit ...
Camera Auditorilor Financiari din România organizează în cursul lunii Mai 2010 examenul de aptitudini profesionale, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar. Datele de organizare: * 15 Mai – proba scrisă (proba I); * 22 Mai – proba practică (proba III); *...
Camera Auditorilor Financiari din România organizează în cursul lunii noiembrie 2009 examenul de aptitudini profesionale, pentru atribuirea calităţii de auditor financiar. Datele de organizare: - 21 noiembrie – proba scrisă (proba I); - 28 noiembrie – proba practică (proba III) - 29 noiembrie – proba grilă (proba II). La examen se...
Camera Auditorilor Financiari din România organizează testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, în cursul lunii Octombrie 2009. La test se pot înscrie următoarele categorii de persoane: - persoane licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic care au o vechime în activitatea financiar-contabilă de minim 4...
Toate activitatile si lucrarile ocazionate de realizarea unei misiuni de audit de baza asupra situatiilor financiare ale unei entitati pot fi grupate in 3 (trei) faze si 10 (zece) etape, in succesiunea lor logica si practica, asa cum se pot identifica in Standardele Internationale de Audit, se prezinta astfel: Faza...
Elaborarea planului de munca (misiune) in care sunt definite natura,calendarul si intinderea procedurilor de audit necesare. Programul de munca este un ansamblu de instructiuni puse in atentia tuturor participantilor la misiunea de audit care permit controlul bunei executii a lucrarilor pe tot parcursul misiunii de audit. Poate sa detalieze obiectivele...
In acest sens, auditorul trebuie sa verifice doar acele elemente ale controlului intern pe care vrea sa se sprijine, alcatuind in acest sens un program de verificare a controlului intern. Cele doua etape importante in aprecierea controlului intern de catre auditor, sunt: - aprecierea asupra conceptiei sistemului de control intern; -...
In aceasta cazuistica, auditorul semnalează conducerii intreprinderii-client observaţiile pe care acesta le are asupra controlului intern, oral sau în scris. Dacă descoperă lacune grave, el apreciază dacă refuză certificarea sau o face cu rezerve. El poate sugera ameliorarea sistemului existent. Comunicarea observaţiilor poate fi făcută printr-un “Raport asupra controlului intern”,...
Imaginea fidelă, clară şi completă a patrimoniului, situaţiei financiare şi rezultatul exerciţiului este un obiectiv fundamental al auditării conturilor anuale, verificării şi certificării bilanţurilor. In acest sens, mai jos sunt explicate elementele pe care se sprijină noţiunea de imagine fidelă: regularitatea, sinceritatea şi cele 6 criterii ce trebuiesc îndeplinite...
In acest sens, auditorul trebuie sa verifice doar acele elemente ale controlului intern pe care vrea sa se sprijine, alcatuind in acest sens un program de verificare a controlului intern. Cele doua etape importante in aprecierea controlului intern de catre auditor, sunt: - aprecierea asupra conceptiei sistemului de control intern; -...
Pentru stabilirea programului de control, auditorul va utiliza planul de misiune şi foaia de sinteză a aprecierii controlului intern, documente ce asigură legătura cu etapele precedente. Programul de control poate fi stabilit pe o foaie de lucru specială, care conţine rubricile următoare: - lista controalelor de efectuat, ordonată pe secţiunile situaţiilor...
Controlul obiectivelor în cadrul unui audit este planificat în funcţie de factorii de risc şi de importanţa relativă a acestora, care diferă de la întreprindere la întreprindere. Riscurile nu au toate aceeaşi posibilitate de a se realiza; din acest punct de vedere se disting, în general, riscuri potenţiale riscuri...
error: Conținutul este protejat !!