Archive for the ‘Codul muncii’ Category

15 Dec
2017

Comments (1)

admin

Nivel amenzi in cazul netransmiterii în termen (în Revisal) a modificării salariului de bază minim brut pe ţară – de la 1.450 lei la 1.900 lei

Începând cu data de 01.01.2018, în baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 846/29.11.2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru. Read the rest of this entry »

15 Dec
2017

Comments (1)

admin

Adresă înaintare către ITM – model pentru depunere Act Adițional la Contractul Colectiv de Muncă (transfer contribuții/negociere brut)

Dupa cum am spus si ieri, pentru alinierea la prevederile art. VII din OUG 82 din 8 noiembrie 2017 – angajatorii au obligația de a iniția negocieri colective pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse Codului fiscal, prin OUG 79/2017 în ceea ce privește transferul contribuțiilor sociale de la angajator la salariat. Read the rest of this entry »

14 Dec
2017

Comments (2)

admin

NOU (aprobat azi) – angajatorii vor putea transmite orice modificare a salariului de bază brut în Revisal până la 31 martie 2018, în contextul mutării CAS și CASS la angajat

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi proiectul de Hotărâre privind registrul general de evidență a salariaților (REVISAL), una dintre prevederi vizând perioada pe care angajatorii o vor avea la dispoziție pentru transmiterea modificării salariului de bază lunar brut, în contextul mutării CAS și CASS de la angajator la salariat, începând de anul viitor. Read the rest of this entry »

14 Dec
2017

Comments (2)

admin

Act Adițional la Contractul Colectiv de Munca (2017) – model pentru aliniere la OUG 82/2017 (negociere brut/transfer contribuții)

Pentru aliniere la prevederile art. VII din OUG 82 din 8 noiembrie 2017 – angajatorii au obligația de a iniția negocieri colective pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse Codului fiscal, prin OUG 79/2017 în ceea ce privește transferul contribuțiilor sociale de la angajator la salariat. Read the rest of this entry »

13 Dec
2017

Comments (0)

admin

Comunicat nou ITM – pentru entitățile care au sub 21 de salariați, legiuitorul NU a instituit obligația de a depune la ITM rezultatul negocierii colective

Având în vedere prevederile art. VII din OUG 82 din 8 noiembrie 2017 angajatorii au obligația de a iniția negocieri colective pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse Codului fiscal, prin OUG 79/2017 în ceea ce privește transferul contribuțiilor sociale de la angajator la salariat. Read the rest of this entry »

13 Dec
2017

Comments (3)

admin

Proces-Verbal negociere colectivă a salariului brut (transfer contribuții – OUG 82/2017, OUG 79/2017) – model pentru entități cu mai puțin de 21 de angajați

Avand in vedere precizarile oficiale ale ITM – detalii aici – de la inceputul acestei saptamani, potrivit carora – la negocierile colective din cadrul entităților cu mai puțin de 21 de salariați – in cazul în care nu sunt aleși reprezentanții, angajatorul va invita la negocieri pe toți salariații, printr-o notificare scrisă, iar rezultatele negocierii vor fi consemnate într-un proces-verbal de negociere semnat de toate părțile participante . Read the rest of this entry »

12 Dec
2017

Comments (0)

admin

Contravenții (sancțiuni) – pentru stabilirea salariului de bază minim brut sub nivelul celui prevăzut de HG nr. 846/2017

Începând cu data de 01.01.2018, în baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 846/29.11.2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru. Read the rest of this entry »

12 Dec
2017

Comments (2)

admin

Notificare scrisă negocieri colective entități cu mai puțin de 21 de salariați (salariu brut – transfer contribuții) – model

Avand in vedere precizarile oficiale – detalii aici – de ieri ale ITM, potrivit carora – la negocierile colective din cadrul entităților cu mai puțin de 21 de salariați – in cazul în care nu sunt aleși reprezentanții, angajatorul va invita la negocieri pe toți salariații, printr-o notificare scrisă care va cuprinde cel puțin următoarele elemente: data, ora, locul și obiectul negocierii, va supunem atentiei un astfel de model . Read the rest of this entry »

12 Dec
2017

Comments (9)

admin

ULTIMA ORĂ – proiect nou modificare REVISAL – în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat

Principala propunere de modificare a HG privind registrul general de evidență a salariaților vizează perioada pe care angajatorii o vor avea la dispoziție să completeze și transmită în REVISAL salariul de bază lunar brut indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă sau, după caz, în contractul colectiv de muncă, în special, în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat. Read the rest of this entry »

11 Dec
2017

Comments (6)

admin

Nou de la ITM – în cazul în care nu sunt aleși reprezentanți, angajatorul va invita la negocieri pe toți salariații, printr-o notificare scrisă

În sensul Legii nr. 62/2011, a dialogului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unitatea reprezintă persoana juridică care angajează nemijlocit forța de muncă, iar negocierea colectivă reprezintă negocierea dintre angajator sau organizația patronală și sindicat ori organizația sindicală sau reprezentanții angajaților, după caz, care urmărește reglementarea relațiilor de muncă ori de serviciu dintre cele două părți, precum și orice alte acorduri în probleme de interes comun. Read the rest of this entry »

11 Dec
2017

Comments (3)

admin

Act adițional la CIM – model editabil, pentru majorare salariu minim la angajați, din 01.01.2018

Si pe aceasta cale, readucem la cunoştinţă angajatorilor cât şi angajaţilor faptul că, prin Hotărârea Guvernului Romaniei numarul 846/29.11.2017 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată – text integral – publicata in Monitorul Oficial numarul 950/29.11.2017, începând cu data de 1 ianuarie 2018, se modifică salariul minim brut pe ţară garantat în plată la 1.900 lei pe lună . Read the rest of this entry »

08 Dec
2017

Comments (1)

admin

ITM – atragem atenția că inițierea negocierii colective este obligatorie și pentru unitățile care nu au încheiat contract colectiv de muncă (comunicat nou)

Astazi, ITM a publicat un comunicat denumit – INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE ANGAJATORI – cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea nr.62/2011, reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, registrul general de evidență a salariaților și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată. Read the rest of this entry »

08 Dec
2017

Comments (0)

admin

CNAS – modificare și completare la Legea nr. 95/2006 (prin OUG) – în sensul punerii în concordanță cu prevederile Codului Fiscal care intră în vigoare la 1 ianuarie 2018

Guvernul a modificat și completat printr-o Ordonanţă de Urgenţă Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în sensul punerii în concordanță cu prevederile Codului fiscal care intră în vigoare la 1 ianuarie 2018. Read the rest of this entry »

08 Dec
2017

Comments (0)

admin

Organizarea și desfășurarea negocierii colective (salariu brut 2018 – transfer contribuții) – comunicat nou de la ITM

Organizarea și desfășurarea negocierii colective, precum și încheierea contractelor colective de muncă sunt reglementate de Legea nr.62/2011 – Legea dialogului social, republicată în Monitorul Oficial nr.625 din 31 august 2012, cu modificările și completările ulterioare. Read the rest of this entry »

08 Dec
2017

Comments (8)

admin

Decizie colectivă majorare salariu minim angajați (cu anexă semnături) – începând cu 01 ianuarie 2018

Dupa cum cunoasteti deja, Hotărârea Guvernului Romaniei numarul 846/29.11.2017 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată – text integral – publicata in Monitorul Oficial numarul 950/29.11.2017, impune, pana la 31.12.2017 (deci inainte de 01.01.2018), obligatia intocmirii de decizii colective sau acte aditionale pentru marirea salariului minim, pentru a ne alinia prevederilor precizate mai sus. Read the rest of this entry »