16 Oct
2017

Comentarii (0)

admin

ATENȚIE – noul plafon/prag de scutire la TVA – 300.000 lei (pe o perioada de 3 ani – din 01.01.2018)

Multumita colegilor de pe grupul – Contabili pe Facebook – va comunicam ca, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 265/19/14.10.2017 a fost publicata – DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1855 A CONSILIULUI din 10 octombrie 2017 – de autorizare a României să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. Citeste mai departe »

16 Oct
2017

Comentarii (1)

admin

Impozitarea bacșișului – răspuns oficial de la Ministerul Finanțelor Publice (NEWS)

În legătură cu articolele apărute în mass media cu privire la impozitarea bacșișului, Ministerul Finanțelor Publice face următoarele precizări: Citeste mai departe »

16 Oct
2017

Comentarii (0)

admin

OPANAF 2935/2017 – a fost modificată Declarația 100 (Monitorul Oficial 812/2017)

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 812 din 13 octombrie 2017, a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2935 din 11 octombrie 2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă. Citeste mai departe »

16 Oct
2017

Comentarii (0)

admin

OPANAF 2927/2017 – procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA (mecanism split TVA)

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 813 din 13 octombrie 2017, a fost publicat – Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2927 din 10 octombrie 2017 privind procedura şi condiţiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA. Citeste mai departe »

14 Oct
2017

Comentarii (0)

admin

Sinteza săptămânii 09.10.2017 – 13.10.2017 – modele utile pentru contabili, noi modificări legislative, ultimele intenții MFP-ANAF

Fiind week-end, va propunem spre lectura, “tradiționala” recapitulare a articolelor publicate în săptămâna ce a trecut, din considerentul ca poate unii dintre voi ați fost foarte ocupați în timpul săptămânii și nu ați avut timp sa urmăriți blogul nostru. Citeste mai departe »

13 Oct
2017

Comentarii (1)

admin

ATENȚIE (înregistrare la TVA) – va fi eliminată sintagma “nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică”

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA va fi corelată cu modificările din Codul Fiscal. Printr-un proiect de ordin supus dezbaterii publice, Agentia Națională de Administrare Fiscală corelează prevederile “Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA”, cu modificările recente ale Codului Fiscal 2017 . Citeste mai departe »

13 Oct
2017

Comentarii (0)

admin

Care este regimul fiscal al veniturilor obținute de o asociație de proprietari din exploatarea proprietății comune aparținând asociației ?

Potrivit Codului fiscal, veniturile obtinute si utilizate, in anul curent sau in anii urmatori, pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune, potrivit legii, sunt venituri neimpozabile la calculul rezultatului fiscal . Citeste mai departe »

13 Oct
2017

Comentarii (0)

admin

Foaie de lucru – sau mai bine spus un OPIS cu ce trebuie sa facă în fiecare luna/trimestru/an un contabil (model)

Multumita colegilor de pe grupul nostru – Contabili pe Facebook – va supunem atentiei un model de foaie de lucru, ce cuprinde insiruirea cronologica a operatiunilor pe care trebuie sa le faca un contabil in fiecare luna/trimestru/an. Citeste mai departe »

12 Oct
2017

Comentarii (0)

admin

Cheltuielile cu abonamentele de sănătate suportate de angajați pot fi deduse la calculul impozitului pe venitul din salarii ?

Intrebare – Cheltuielile cu abonamentele de sanatate suportate de angajati pot fi deduse la calculul impozitului pe venitul din salarii ? Citeste mai departe »

12 Oct
2017

Comentarii (0)

admin

Care sunt modalitățile de organizare și conducere a contabilității unei persoane juridice?

Potrivit Legii contabilitatii, persoanele juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi. Citeste mai departe »

12 Oct
2017

Comentarii (1)

admin

OMFP 2482/2017 – procedură autorizare plătitori de accize (MO 796/2017)

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 796 din 9 octombrie 2017, a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2482 din 27 septembrie 2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi. Citeste mai departe »

11 Oct
2017

Comentarii (0)

admin

Asigurarea transparenței veniturilor salariale – autorități şi instituţii publice (comunicat nou ITM)

Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice. Citeste mai departe »

11 Oct
2017

Comentarii (2)

admin

Exemplu calcul salarii 2017 versus 2018 (efectele trecerii taxelor de la angajator în salariul brut al salariaților)

Multumita colegilor de pe grupul – Contabili pe Facebook – va supunem atentiei un fiser Excel in care se pot vedea foarte clar efectele trecerii taxelor de la angajator in salariul brut al salariatilor. In foaia (sheet-ul) cu 2018 – colegul de pe grup a formulat si câteva concluzii. Citeste mai departe »

11 Oct
2017

Comentarii (0)

admin

OPANAF 2899/2017 – noua procedură de modificare vector TVA din oficiu

Va informam ca, in Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017, a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2899 din 4 octombrie 2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 2012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Citeste mai departe »

10 Oct
2017

Comentarii (0)

admin

Se datorează impozit pe venit pentru sumele primite de membrii comisiei de cenzori ?

Potrivit Codului fiscal, sumele primite de membrii comisiei de cenzori, reprezinta venit asimilat salariilor . Citeste mai departe »