Ce prevederi noi aduce HG 791/2010 cu privire la veniturile din investitii

1
211

Veniturile din dobânzi obţinute de persoanele fizice pentru: depozitele la vedere/conturile curente şi veniturile sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ; depozitele la termen constituite; instrumentele de economisire dobândite; contractele civile încheiate realizate, începând cu 1 iulie 2010, sunt impozabile şi se vor impune cu o cotă de 16% din suma lor, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.

Baza de calcul asupra căreia se aplică cota de 16% este constituită din veniturile calculate începând cu data de 1 iulie 2010 până la data scadenţei depozitului şi înregistrate în contul curent sau în contul de depozit al titularului, pentru dobânzile aferente depozitelor la vedere, depozitelor clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, conturilor curente, instrumentelor de economisire, precum şi contractelor civile.

Impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, impozit ce se virează lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării. Pentru sumele primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate pe baza contractelor civile, impozitul se datorează de plătitorii de venit la momentul plăţii dobânzii.

În cazul transferului titlurilor de valoare altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, câştigul net/pierderea netă se determină de contribuabili la sfârşitul fiecărui trimestru. Calcularea şi virarea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială, în cotă de 16%, revin contribuabilului pe baza declaraţiei de impunere trimestrială depusă până la 25 a lunii următoare fiecărui trimestru luându-se în calcul impozitul stabilit la sfârşitul trimestrului anterior. Termenul de declarare reprezintă şi termen de plată în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil, către bugetul de stat.

Plata anticipată aferentă fiecărui trimestru se determină ca diferenţă între impozitul pe câştigul net cumulat de la începutul anului până la sfârşitul trimestrului pentru care se face calculul şi impozitul pe câştigul net stabilit la sfârşitul trimestrului anterior. Impozitul pe câştigul net cumulat de la începutul anului, luat în calcul la stabilirea plăţilor anticipate, se determină prin aplicarea cotei de 16% asupra diferenţei pozitive dintre totalul câştigurilor şi pierderilor înregistrate până la sfârşitul trimestrului pentru care se face calculul. În situaţia în care diferenţa dintre totalul câştigurilor şi pierderilor înregistrate cumulat de la începutul anului este negativă, pentru trimestrul respectiv nu se datorează plată anticipată.

Impozitul pe câştigul net anual impozabil de plată/de restituit la sfârşitul anului fiscal se determină ca diferenţă între impozitul pe câştigul net anual impozabil şi plăţile anticipate datorate în anul respectiv.

Câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, precum şi alte operaţiuni de acest gen, se impun cu o cotă de 16% la fiecare tranzacţie, impozitul reţinut constituind plată anticipată în contul impozitului anual datorat. Calcularea, reţinerea şi virarea impozitului revin intermediarilor sau altor plătitori de venit, care se virează până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. Impozitul anual datorat se stabileşte de către contribuabil prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului net anual al fiecărui contribuabil.

Veniturile din jocuri de noroc se impun cu cota de 25%.

Contribuabilii, persoane fizice care reziliază contractele de închiriere în cursul anului, a căror chirie este exprimată în lei, au obligaţia să înştiinţeze în scris în termen de 5 zile organul fiscal competent, anexându-se în copie documentele din care să rezulte rezilierea contractelor, respectiv declaraţia pe propria răspundere.

Baza legala – Hotărârea Guvernului nr. 791/02.08.2010 – text integral – pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale – publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542/03.08.2010.

via – finantevalcea.ro

Articolul precedentConsideratii cu privire la OUG 58/2010 si HG 791/2010 – din perspectiva posesorilor de Cabinete Individuale de Expert Contabil
Articolul următorVeniturile de natura profesionala – cum se impoziteaza incepand cu august 2010 (oficial)

1 COMENTARIU

  1. […] Ce prevederi noi aduce HG 791/2010 cu privire la veniturile din investitii Thu Aug 12, 2010 10:47 am Veniturile din dobânzi obţinute de persoanele fizice pentru: depozitele la vedere/conturile curente şi veniturile sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ; depozitele la termen constituite; instrumentele de economisire dobândite; contractele civile încheiate realizate, începând cu 1 iulie 2010, sunt impozabile şi […] […]

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.