Consideratii cu privire la OUG 58/2010 si HG 791/2010 – din perspectiva posesorilor de Cabinete Individuale de Expert Contabil

De fapt ma refer la cei care sunt si angajati, dar au deschise si Cabinete Individuale de Expert Contabil (CIEC). Astfel, dupa cum inteleg eu din OUG 58/2010 – text integral – mai exact din Art. III:

Art. III. — (1) Orice venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, se impozitează cu cota de impozit pe venit.
(2) Asupra veniturilor prevăzute la alineatul precedent se datorează contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj.
(3) Baza de calcul la care se aplică aceste contribuții este limitată la 5 salarii medii brute pe economie la nivelul salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.
(4) Obligația declarării, calculului, reținerii și plății contribuțiilor prevăzute la alineatul precedent revine plătitorului de venit, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

practic noi, expertii contabilii cu cabinete individuale, realizand venituri de natura profesionala ne-am incadra aici.

UPDATE – A APARUT OUG 82/2010 CE MODIFICA OUG 58/2010 – CLICK AICI

Daca insa ne uitam si in HG 791/2010 – text integral – pot sa observ ca potrivit Art. 3, alin. (3):

(3) Persoanele care, pe lângă veniturile de natură salarială, realizează și venituri de natură profesională în mod ocazional nu datorează contribuțiile individuale și pentru aceste venituri de natură profesională.

de unde putem trage concluzia ca cei care fac numai expertize contabile (pe care eu le calific ca si venituri ocazionale) nu intra sub incidenta OUG 58 si HG 791/2010.

Insa daca ma raportez la alin. (2) din Art. 3:

(2) Persoanele care, pe lângă veniturile de natură salarială, realizează și venituri de natură profesională cu caracter repetitiv — lunar, trimestrial sau semestrial — datorează contribuțiile individuale și pentru aceste venituri de natură profesională.

inteleg ca cei care pe langa expertizele contabile mai tin si evidenta contabila la diverse firme, dar fac facturi la final de an (nu in fiecare luna) – trebuie sa plateasca aceste contributii individuale.

Chiar daca facturarea se realizeaza la final de an, as putea asimila aceste venituri ca si venituri ocazionale si automat sa intru cu ele sub incidenta alin. 2 din Art. 3 (ceea ce ar fi super), insa trebuie sa tin cont de Art. 6, lit. b). – care specifica – baza de calcul al contribuțiilor individuale, pentru asigurările sociale și pentru asigurările pentru șomaj o constituie:

b) venitul net anual realizat, dar nu mai mult de echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, pentru veniturile de natură profesională realizate în mod ocazional, în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1).

deci practic nu mai mult de 1.836 (sal. mediu brut cf. Legii 12/2010) x 5 = 9.180 lei. Articolul face trimitere la alin. 1 din Art. 3, care se refera numai la persoanele care realizează exclusiv venituri de natură profesională cu caracter repetitiv, deci nu se refera si al cazul nostru (salariat cu CIEC).

Practic, pot spune ca (dar nu pe deplin deoarece sunt ametit de actualele prevederi) salariatii care au si CIEC nu intra sub incidenta OUG 58 si nici a Art. 7 si 8 din HG 791/2010:

Art. 7. — Persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) au obligația de a depune câte o declarație privind asigurarea în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor pentru șomaj, respectiv de a încheia contracte de asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
Art. 8. — (1) Declarațiile de asigurare prevăzute la art. 7 se depun, o singură dată, până la data de 25 a lunii pentru luna anterioară în care s-au realizat venituri de natură profesională, la casa teritorială de pensii și, după caz, la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană sau a municipiului București din raza de domiciliu sau de reședință a persoanelor asigurate.

POATE SI ARTICOLUL MEU V-A AMETIT UN PIC, INSA M-AM HOTARAT SA TRATEZ PROBLEMA CA POATE DISCUTAM PE BAZA EI.