Obligatiile organelor fiscale in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

0
160

La transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii, persoane fizice datorează impozit pentru veniturile realizate.
Iata in continuare cateva precizari cu privire la obligatiile organelor fiscale.

În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură, impozitul se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică organului fiscal din raza teritorială a instanţei de fond, hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii.

Dacă la primirea documentaţiei transmise de instanţele judecătoreşti se constată diferenţe care conduc la modificarea bazei de impunere, organul fiscal de domiciliu al contribuabilului obligat la plata impozitului, emite o decizie de impunere, conform procedurii legale. Baza de calcul a impozitului datorat este cea stabilită potrivit hotărârii judecătoreşti sau documentaţiei aferente hotărârii, în situaţia în care acestea includ valoarea imobilului stabilită de un expert autorizat în condiţiile legii, respectiv expertiza privind stabilirea valorii de circulaţie a imobilului.

În cazul în care în hotărârea judecătorească nu este precizată valoarea imobilului stabilită de un expert autorizat în condiţiile legii sau în documentaţia aferentă hotărârii nu este cuprinsă expertiza privind stabilirea valorii de circulaţie a imobilului, baza de calcul a impozitului se va stabili pe baza expertizelor privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile.
Important! Organul fiscal poate stabili impozitul datorat, la solicitarea contribuabilului, pe baza documentaţiei prezentate de acesta, în situaţia în care instanţele judecătoreşti nu transmit în termenul legal documentaţia prevăzută de lege.

Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri, registratorii de la birourile de Carte Funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut mai sus şi, în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului.

Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent, în vederea calculării impozitului.

În cazul transferurilor prin executare silită, după expirarea termenului de 10 zile inclusiv, în care contribuabilul avea sarcina declarării venitului la organul fiscal competent, pentru transferurile prin alte modalităţi decât procedura notarială sau judecătorească, organul de executare silită sau cumpărătorul, după caz, trebuie să solicite organului fiscal competent stabilirea impozitului şi emiterea deciziei de impunere, conform procedurilor legale, prin depunerea documentaţiei aferente transferului.

DE VAZUT SI ARTICOLELE:
– Termen plata impozit in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – link
– Obiectul transferului dreptului de proprietate, in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – link
– Obligatii, definitii, termeni in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – link
– Cote de impunere in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – link
– Exceptii de la plata impozitului, in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – link
– Procedura de calcul a impozitului in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – link

Baza legală:
– art. 77 indice 1-3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– pct. 151 indice 2-7 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;
– OMEF nr. 1.706 şi Ministerul Justiţiei nr. 1.889/C din 30 mai 2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa – finantevalcea.ro

Articolul precedentCum completam corect „Declaratia 100” pentru trimestrul 1 al anului 2010
Articolul următorLamuriri ANAF referitoare la plata impozitului pe profit

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.