Exceptii de la plata impozitului, in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

2
252

La transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii, persoane fizice datorează impozit pentru veniturile realizate.
Iata in continuare cateva precizari cu privire la exceptiile de la plata impozitului.

Nu se datorează impozit la:

– dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale (Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 112/1995, cu modificările ulterioare, Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi orice alte acte normative cu caracter reparatoriu);
– dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi;
– transmiterea dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia pentru proprietăţile imobiliare din patrimoniul afacerii acestea fiind incluse în categoriile de venituri pentru care venitul net anual se determină pe baza contabilităţii în partidă simpla;
– în cazul partajului judiciar sau voluntar.

Dovada calităţii de soţ, rudă sau afin se face cu acte de stare civilă.

Atenţie! Nu constituie transfer impozabil constatarea prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă a dobândirii dreptului de proprietate ca efect al uzucapiunii.

Uzucapiunea reprezintă modul de dobândire a proprietăţii sau a altor drepturi reale asupra unui bun prin posedarea neîntreruptă a bunului într-un interval de timp fixat de lege.

Important – Nu se datorează impozit pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. (În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus, moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale).

DE VAZUT SI ARTICOLELE:
– Termen plata impozit in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – link
– Obiectul transferului dreptului de proprietate, in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – link
– Obligatii, definitii, termeni in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – link
– Cote de impunere in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – link

Baza legală:
– art. 77 indice 1-3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– pct. 151 indice 2-7 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;
– OMEF nr. 1.706 şi Ministerul Justiţiei nr. 1.889/C din 30 mai 2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa – finantevalcea.ro

Articolul precedentCote de impunere in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Articolul următorOPANAF nr. 1709/09.04.2010 – modificare declaratia 100 si nomenclatoare

2 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.