Obligatii, definitii, termeni in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

0
183

La transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii, persoane fizice datorează impozit pentru veniturile realizate.
Iata in continuare cateva precizari cu privire la obligatii, definitii, termeni.

Contribuabilul obligat la plata impozitului este persoana din patrimoniul căreia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele acestuia: vânzătorul, credirentierul, transmiţătorul în cazul contractului de întreţinere, al actului de dare în plată, al contractului de tranzacţie etc., cu excepţia transferului prin donaţie.

În contractele de schimb imobiliar calitatea de contribuabil o au toţi copermutanţii, coschimbaşii, cu excepţia schimbului unui bun imobil, proprietate imobiliară, cu un bun mobil, situaţie în care calitatea de contribuabil o are numai proprietarul bunului imobil. În cazul transferului dreptului de proprietate prin donaţie, calitatea de contribuabil revine donatarului (prin donatar se înţelege persoana care prin efectul unui contract de donaţie dobândeşte de la altă persoană, numită donator, dreptul de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri determinate). Contribuabil este şi persoana fizică din patrimoniul căreia se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrăminte ale acestuia cu titlu de aport la capitalul social.

Excepţie – În cazul transferului dreptului de proprietate pentru cauza de moarte, prin succesiune legală sau testamentară, calitatea de contribuabil revine moştenitorilor legali sau testamentari, precum şi legatarilor cu titlu particular.

Prin credirentier se înţelege partea contractantă în contractul de rentă viageră care este îndreptăţită să pretindă şi să primească renta viageră de la debirentier.

Contractul de rentă viageră este contractul prin care debirentierul se obligă să plătească periodic o sumă credirentierului.
Prin coschimbaşi, copermutanţi se înţelege oricare dintre părţi în cazul unui contract de schimb.

DE VAZUT SI ARTICOLELE:
– Termen plata impozit in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – link
– Obiectul transferului dreptului de proprietate, in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – link
– Obiectul transferului dreptului de proprietate, in cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal – link

Baza legală:
– art. 77 indice 1-3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– pct. 151 indice 2-7 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003;
– OMEF nr. 1.706 şi Ministerul Justiţiei nr. 1.889/C din 30 mai 2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa – finantevalcea.ro

Articolul precedentOMEF 3512/2008 – privind documentele financiar-contabile (integral)
Articolul următorAplicatia „Declaratii Fiscale 2010” s-a modificat in 09.04.2010

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.