Livrări de bunuri prin organele de executare silită – precizări pentru contribuabili (ANAF)

0
364

Potrivit prevederilor art. 319 alin. (18) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pot fi emise facturi de către un terţ în numele şi în contul furnizorului/prestatorului în condiţiile stabilite prin normele metodologice, cu excepţia situaţiei în care partea terţă este stabilită într-o ţară cu care nu există niciun instrument juridic referitor la asistenţă reciprocă .

În aplicarea acestei prevederi la pct. 96 alin. (5) din normele metodologice se menţionează următoarele :

Organe de executare silită reprezintă persoanele abilitate prin lege să efectueze procedura de executare silită.

A – Prevederi privind obligaţiile organelor de executare silită

Facturarea:

În cazul bunurilor supuse executării silite care sunt livrate prin organele de executare silită, factura de executare silită:

– se întocmeşte de către organele de executare silită pe numele şi în contul debitorului executat silit.
– va cuprinde menţiunea cu privire la faptul că facturarea este realizată de organul de executare silită.
– conține, pe lângă informațiile prevăzute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal, numele și datele de identificare ale organului de executare silită prin care se realizează livrarea bunurilor.

Originalul facturii se transmite cumpărătorului, respectiv adjudecatarului, iar exemplarul al doilea se transmite debitorului executat silit.

Organele de executare silită emit facturi cu TVA:

– numai în cazul operaţiunilor taxabile şi
– numai dacă debitorul este înregistrat în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal sau a fost înregistrat în scopuri de TVA şi i s-a anulat înregistrarea conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) şi h) din Codul fiscal.

În cazul operaţiunilor pentru care se aplică taxare inversă nu se înscrie TVA pe factură, ci se va înscrie menţiunea „taxare inversă”; taxarea inversă se aplică numai în situaţia în care este respectată condiţia obligatorie de la art. 331 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv atât furnizorul, cât şi beneficiarul să fie înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316.

În situaţia în care debitorul executat silit aplică sistemul TVA la încasare, organul de executare silită înscrie pe factură menţiunea „TVA la încasare”;

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Dacă la data livrării debitorul executat silit nu este înregistrat în scopuri de TVA ca urmare a anulării codului său de înregistrare în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) – e) şi h) din Codul fiscal, organul de executare silită are obligaţia să emită factura cu TVA dacă livrarea bunurilor ar fi fost taxabilă în situaţia în care respectivul debitor executat silit ar fi fost înregistrat în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.

În cazul operaţiunilor scutite, respectiv livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri, debitorul executat silit poate să opteze pentru taxare conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal, prin depunerea notificării prevăzute la pct. 58 din norme.

Încasarea şi plata TVA :

• Dacă organul de executare silită, încasează contravaloarea bunurilor, inclusiv TVA de la cumpărător sau de la adjudecatar, are obligaţia să vireze la bugetul de stat TVA încasată de la cumpărător ori adjudecatar . Termen : 5 zile lucrătoare de la data adjudecării. Organul de executare silită transmite debitorului executat silit o copie de pe documentul prin care s-a efectuat plata TVA.

• Dacă cumpărătorul sau adjudecatarul are obligaţia să plătească la unităţile Trezoreriei Statului TVA aferentă bunurilor cumpărate, organului de executare silită nu îi mai revin obligaţii referitoare la plata taxei. Organul de executare silită sau, după caz, cumpărătorul/adjudecatarul transmite debitorului executat silit o copie de pe documentul prin care s-a efectuat plata TVA.

• Prevederile de mai sus referitoare la încasarea şi plata taxei nu se aplică pentru situaţiile în care se aplica taxarea inversa, fiind aplicabile în acest caz, regulile specifice referitoare la taxarea inversă.

Înregistrarea şi evidenţierea în decont :

* Organele de executare silită:

– înregistrează TVA din facturile pentru operaţiuni de executare silită emise în alte conturi contabile decât cele specifice taxei pe valoarea adăugată;
– dacă organul de executare silită este persoană înregistrată în scopuri de TVA, acesta nu evidenţiază în decontul propriu de taxă operaţiunile respective,

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

B – Prevederi privind obligaţiile debitorul executat silit:

– înregistrează în evidenţa proprie operaţiunea de livrare de bunuri pe baza facturii transmise de organele de executare silită, inclusiv TVA colectată aferentă, dacă este cazul.
– pe baza documentului de plată a TVA transmis de organele de executare silită debitorul executat silit evidenţiază în Decontul de TVA suma TVA achitată, cu semnul minus, la rândul de regularizări taxă colectată.

Excepţie : Dacă debitorul executat silit nu este înregistrat la data livrării în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal ca urmare a anulării codului său de înregistrare în scopuri de TVA, în condiţiile prevăzute la art. 316 alin. (11) lit. a) – e) şi h) din Codul fiscal, acesta înregistrează în evidenţa proprie factura şi, după caz, TVA colectată aferentă, precum şi documentul de plată a TVA, în primul decont depus în calitate de persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.

• Debitorul executat silit care aplică sistemul TVA la încasare aplică în mod corespunzător prevederile legale referitoare la acest sistem, iar pentru situaţiile referitoare la taxarea inversă, se aplică regulile specifice referitoare la aceasta.

Sursa (cu multumiri) – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice – Argeş

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

Anunțuri publicitare

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.