Detalierea specifică a modificărilor în desfășurarea activității persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale

0
148

ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în Monitorul Oficial al României nr. 828/ 19 octombrie 2016 a fost publicată Legea nr. 182/ 2016 pentru aprobarea OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţii economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, ce va intra în vigoare începând cu data de 17 ianuarie 2017.

Actul normativ reglementează:

· accesul la activităţile economice din economia naţională astfel cum sunt prevăzute în Codul CAEN
· procedura de înregistrare în registrul comerţului, de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, precum şi al întreprinderilor individuale şi familiale.

Reglementări privind Persoana fizică autorizată

Astfel, PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult cinci clase de activităţi prevăzute de Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN) şi poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii.

O persoană titulară a PFA poate cumula calitatea de persoană fizică autorizată cu cea de salariat al unei terţe persoane care funcţionează atât în acelaşi domeniu, cât şi într-un alt domeniu de activitate economică decât cel pentru care PFA este autorizată.

În scopul exercitării activităţii/activităţilor pentru care a fost autorizată, PFA poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte PFA, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic .

Persoana fizică ce desfăşoară activităţi economice ca PFA este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile prevăzute de lege.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Abonează-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Reglementări privind Întreprinderea individuală

Întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN şi poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic.

Reglementări privind Întreprinderea familială

Întreprinderea familială se constituie printr-un acord de constituire, încheiat de membrii familiei în formă scrisă, ca o condiţie de validitate. Acordul de constituire va stipula, sub sancţiunea nulităţii, datele de identificare ale membrilor familiei şi ale reprezentantului desemnat din rândul acestora, condiţiile participării, cota procentuală a fiecărui membru la beneficii şi la pierderi, raporturile dintre membrii întreprinderii familiale, condiţiile de retragere şi data întocmirii.

Reprezentantul desemnat prin acordul de constituire va gestiona interesele întreprinderii familiale în temeiul unei procuri speciale, sub forma unui înscris sub semnătură privată. Procura specială se semnează de către toţi membrii întreprinderii care au capacitate de exerciţiu deplină şi reprezentanţii legali ai celor cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

Precizări suplimentare ANAF cu privire la noutățile legale în desfășurarea activităților economice de către P.F.A., Î.I., Î.F. – click aici

În scopul exercitării activităţii pentru care a fost autorizată, întreprinderea familială poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi familiale, cu întreprinderi individuale sau cu PFA, pentru efectuarea unei activităţi economice, fără ca aceasta să îi schimbe statutul juridic dobândit potrivit prezentei secţiuni.” Întreprinderea familială nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă.

Important: Facilităţi pentru studenţi!

Potrivit prevederilor Legii nr.182/ 2016, studenţii care vor să înfiinţeze o afacere proprie nu vor fi nevoiţi să plătească taxele pentru operaţiunile de înregistrare şi autorizare a unei PFA sau a unei II. Aceştia vor beneficia de consiliere gratuită din partea reprezentanţilor Registrului Comerţului, urmând a fi exceptaţi de la plata tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de oficiile de pe lângă tribunale.

Studenţii care vor obţine calitatea de titular PFA sau II trebuie să îndeplinească trei condiţii, şi anume:
· să urmeze cursurile unei instituţii acreditate de învăţământ superior;
· să fie cel puţin în al doilea an de studiu şi să fi promovat, la data solicitării, toate cerinţele programei de învăţământ a senatului instituţiei;
· să aibă o vârstă sub 30 de ani.

În acest sens, la depunerea cererii de înregistrare şi autorizare a funcţionării PFA sau II, studenţii vor avea nevoie de un document emis de instituţia de învăţământ superior, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile enunţate mai sus.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Abonează-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Măsuri tranzitorii

În cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a Legii nr.182/ 2016 pentru aprobarea OUG nr.44/ 2008, Persoanele fizice autorizate şi Întreprinderile individuale care vor avea un număr de activităţi ce vor depăşi noile limitări vor fi obligate să-şi modifice obiectul de activitate.

Cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului prevăzut, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului publică pe pagina sa de internet listele cu persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate. Fiecare oficiu al registrului comerţului afişează la sediul său lista persoanelor fizice autorizate/ întreprinderilor individuale din circumscripţia sa care nu ţi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate, în condiţiile prezentei legi.

În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut anterior, oficiul registrului comerţului radiază, din oficiu, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate.

UTIL – Ce modificări au apărut la reglementările legale privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate? – click aici

Sursa (cu multumiri) – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.