ANAF propune actualizarea procedurii de rambursare a TVA achitate în România, de persoanele impozabile stabilite în alte state membre UE

0
168

Pentru a obține o rambursare a TVA achitate în România, persoana impozabilã care nu este stabilitã în România, dar este stabilita și înregistrată în scopuri de TVA in alt stat membru al Uniunii Europene, poate adresa pe cale electronicã o cerere de rambursare pe care o înainteazã statului membru în care este stabilitã, prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de cãtre acesta.

Solicitarea de rambursare este analizata de catre Administrația fiscală pentru contribuabili nerezidenți din cadrul Direcției generale regionale a finanțelor publice București.

Comunicarea deciziei de aprobare/respingere a cererii de rambursare se face în termen de cel mult 4 luni de la data primirii cererii de rambursare, în situația în care nu sunt necesare informații suplimentare pentru soluționarea acesteia. În ipoteza în care organul fiscal solicită informații suplimentare, termenul de soluționare se poate prelungi până la cel mult 8 luni de la data primirii cererii, în condițiile legislației fiscale europene, astfel cum a fost transpusă prin prevederile legale naționale (Hotărârea Guvernului nr.1/2016, cu modificările și completările ulterioare).

Actualizarea procedurii de rambursare, existente încă din anul 2010 (Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.4/2010), este necesară ca urmare a renumerotării articolelor din Codul fiscal prin Legea nr.227/2015, din Codul de procedură fiscală prin Legea nr.207/2015 și a punctelor din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

În acest sens, s-a întocmit „Proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscalã pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã formulate de cãtre persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene”.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala isi adapteaza, in continuare, procedurile de administrare a veniturilor, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

– Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
– Electronic la adresa de mail: [email protected]
– Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul INFO ANAF / Comunicate de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SURSA – ANAF (Serviciul de Comunicare, Relatii Publice si Mass Media)

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.