Noutăti privind procedura de solutionare a contestatiilor – info oficial

0
188

ANAF informează că, prin Ordinul preşedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 2.906/25.09.2014text integral – a fost abrogat OPANAF nr. 450/2013, de aprobare a Instructiunilor pentru aplicarea Titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

În info-ul (oficial) de mai jos, prezentăm principalele modificări aduse procedurii de solutionare a contestatiilor.

În aplicarea dispozitiilor art. 205 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, OPANAF nr. 2.906/25.09.2014 stabileşte că o persoană care formulează o contestatie pentru lipsa unui act administrativ fiscal trebuie să demonstreze dreptul sau interesul legitim lezat.

Totodată, se precizează că prin lipsa actului administrativ fiscal se întelege nesolutionarea, în mod nejustificat, în termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ fiscal, aşa cum prevede art. 2 alin. (1) lit. i ) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, actul normativ instituie în cazul contestatiilor formulate de persoanele fizice obligativitatea anexării unei copii a actului de identitate al acestora.

Referitor la motivarea contestatiei formulate, actul normativ specifică că aceasta se poate face cu respectarea dispozitiilor privind termenul de depunere a contestatiilor prevăzut la art. 207 alin. (1) din Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal contestat, sub sanctiunea decăderii.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Se mai stabileşte totodată, că cererile precizatoare pot fi depuse la organul de solutionare competent al contestatiei până la emiterea deciziei de solutionare. În ceea ce priveşte contestarea Raportului de inspectie fiscală/Procesul-verbal emis de organele fiscale/vamale, după caz, actul normativ mentionează că acesta stă la baza emiterii actului administrativ fiscal şi nu constituie titlu de creantă, astfel încât nu poate fi contestat decât împreună cu acesta.

În atare situatii, în care se contestă de sine stătător Raportul de inspectie fiscală/Procesulverbal emis de organele fiscale/vamale, organul fiscal emitent al acestuia va respinge contestatia formulată ca inadmisibilă.

Referitor la comunicarea deciziei de solutionare, actul normativ specifică că un exemplar din aceasta se comunică contestatorului sau administratorului special, administratorului judiciar sau lichidatorului functie de starea juridică a persoanei care a formulat contestatia, iar ca noutate, actul normativ nominalizează printre exceptiile de procedură şi de fond, exceptia reverificării aceleiaşi perioade şi aceluiaşi tip de obligatie bugetară.

Sursa – AJFP Valcea

Articolul precedentSalariul minim brut pe economie – 975 lei, incepand cu 01.01.2015
Articolul următorPrecizări CNPAS referitoare la Legea 125/2014 – privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.