Calcul cifra de afaceri pentru anul 2012 – metodologie calcul pentru scutire plata TVA in 2013

4
217

Urmare numeroaselor solicitari primite la Directia de legislatie in domeniul TVA (MFP) , in vederea clarificarii modalitatii de calcul a cifrei de afaceri din perspectiva taxei pe valoarea adaugata, care serveste drept referinta pentru calculul plafonului de scutire de 65.000 euro privind regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, prevazut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, precum si a clarificarii procedurii de calcul a cifrei de afaceri care serveste drept referinta privind stabilirea perioadei fiscale in ceea ce priveste transmiterea decontului de TVA, reglementata la art. 156 (indice 1) din Codul fiscal, MFP face urmatoarele precizari:

I. In ceea ce priveste determinarea cifrei de afaceri anuale in baza careia se stabileste plafonul de scutire de 65.000 euro privind regimul special de scutire pentru intreprinderile mici, MFP precizeaza faptul ca, in sensul dispozitiilor art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, cifra de afaceri anuala reprezinta valoarea totala, fara TVA, a tuturor operatiunilor, livrari de bunuri si prestari de servicii, efectuate in cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile, inclusiv operatiunile care ar fi scutite, daca s-ar aplica regimul normal de taxare.

Totodata, MFP face precizarea ca, desi la art. 152 alin. (2) din Codul fiscal nu se prevede in mod expres ca la calculul cifrei de afaceri de 65.000 euro intra si operatiunile care nu au locul impozitarii in Romania, precizam ca din coroborarea prevederilor art. 153 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal cu cele ale art. 153 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, rezulta ca la calcularea cifrei de afaceri se cumuleaza si operatiunile desfasurate in afara Romaniei.

Totusi urmatoarele operatiuni NU intra in suma care alcatuieste cifra de afaceri de 65.000 euro:

– orice livrari de active fixe;
– operatiuni bancare, de asigurari si imobiliare, daca acestea sunt accesorii activitatii dvs. principale;
– livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE CLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”.

De asemenea, in contextul precizarilor de mai sus, MFP subliniaza urmatoarele:

– intrucat, potrivit art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, echivalentul in lei al plafonului de 65.000 euro se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, rezulta ca valoarea in moneda nationala a acestui plafon este de 220.000 RON.
– in ceea ce priveste livrarile de active fixe, mentionam faptul ca prevederile art. 125 (indice 1) alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal definesc activele corporale fixe ca reprezentand orice activ detinut pentru a fi utilizat in productia sau livrarea de bunuri ori in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau pentru scopuri administrative, daca acest activ are durata normala de utilizare mai mare de un an si valoare mai mare decat limita prevazuta prin hotarare a Guvernului sau Titlul VI al Codului fiscal. In prezent aceasta valoare este stabilita la suma de 1.800 RON, in conformitate cu prevederile HG 105/ 2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

II. In ceea ce priveste determinarea cifrei de afaceri de 100.000 euro, care serveste drept referinta privind stabilirea perioadei fiscale, reglementata la art. 156 (indice 1) din Codul fiscal, ANAF mentioneaza faptul ca la calculul acesteia sunt cuprinse:

– operatiunile taxabile din punct de vedere al TVA;
– operatiunile scutite de la plata TVA cu drept de deducere.

In acest context, ANAF subliniaza faptul ca, pentru determinarea cifrei de afaceri care serveste drept referinta privind stabilirea perioadei fiscale nu sunt luate in calcul operatiunile care nu au locul livrarii/prestarii in Romania si care sunt deci neimpozabile in Romania din perspectiva TVA.

De asemenea, este foarte important de consemnat faptul ca, asa cum se reiese din clarificarile anterior prezentate, pentru determinarea cifrei de afaceri care serveste drept referinta pentru plafoanele la care am facut referire mai sus, se au in vedere prevederile relevante din Titlul VI al Codului fiscal, nefiind incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/ 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.

Via Mihaela – link si – anaf.ro

4 COMENTARII

  1. Sa inteleg ca la cei 100.000 euro se iau in calcul toate operatiunile taxabile (interne), adica inclusiv livrarea de mijloace fixe? Cei 100.000 euro se refera la trecerea la TVA lunar, nu?

  2. Daca am o societate care are ca obiect principal de activitate ” cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii: 6810, veniturile din vanzarea activelor le pot lua in calcul pentru Cifra de afaceri?
    Cu mii de multumiri!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.