Nu uitati ca vineri, 25.05.2012, este data limita pentru depunerea Declaratiei 200

1
179

OPANAF 52/2012text integral – pentru aprobarea modelului şi conținutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – a stabilit si noile termene de depunere a D 200 pentru 2012.

Astfel, termenul de depunere pentru D 200 in anul 2012 este:

anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului – RESPECTIV 25.05.2012;
ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative până la termenul prevăzut de lege, situație în care se va înscrie “X” în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.

Sanctiuni/Amenzi aplicabile in cazul nedepunerii la termen a Declaratiei 200CLICK AICI

In cazul depunerii pe hartie, la ghiseu, Declarația 200 (împreuna cu anexele, daca este cazul) se completează în două exemplare:

‐ originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:

‐ venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
‐ venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din operațiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit.b).

‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.

Incepand cu anul 2012 – Declaratia 200 se poate depune si on-line, cu semnatura electronica, utilizând serviciul “Declaratii electronice” – „Persoane fizice” existent pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Formatul electronic al formularului, generat prin programul de asistenta, consta într-un fisier PDF având atasat un fisier .xml si un fisier cu extensia .zip. Fisierul cu extensia .zip va contine documentele justificative cerute de lege scanate alb-negru. Depunerea, dupa completare desigur, se va realiza pe e-guvernare.ro

– PDF-INTELIGENT PENTRU GENERAREA D 200 – DISPONIBIL DIN 15.03.2012 – CLICK AICI
– Instrucţiuni de completare a formularului electronic D 200 – valabile 2012 – CLICK AICI
– Cum verificam si unde verificam starea Declaratiei 200 depuse on-line (pe e-guvernare.ro) – click aici

PS – urmare a informatiilor furnizate de colegii nostrii pe pagina de Facebook – link pagina aici – va putem spune celor care au beneficiat de subventii/fonduri de la institutii ce acorda bani de la UE, ca aceste sume se trec si pe venituri si pe cheltuieli si la fel se declara in D 200.

Cum completăm Declaraţia 200 pentru veniturile obţinute în 2011 (ghid oficial ANAF) – CLICK AICI

ALTE ARTICOLE UTILE:

Instructiuni privind completarea şi depunerea formularului 200 “Declarație privind veniturile realizate din România” (2012) – CLICK AICI
Declaraţia 200 pentru veniturile realizate din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile (în anul 2011) – CLICK AICI
Declaraţia 200 pentru veniturile realizate din activităţi independente (în anul 2011)CLICK AICI
Exemple de completare a declaratiei 200 pentru venituri din cedarea folosintei bunurior – CLICK AICI
Cine are si cine nu are obligatia depunerii Formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din România” ?CLICK AICI

Anunțuri publicitare

1 COMENTARIU

  1. […] – Declaraţie privind veniturile realizate din România, formular 200.Se depune de persoanele fizice care au realizat în anul 2011 în mod individual sau în asociere venituri în bani sau în natură din România provenind din: activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen. Reglementare: art. 83, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 52/2012; RESURSE UTILE PENTRU DEPUNEREA DECLARATIA 200 – CLICK AICI […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.