Scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA – noutati incepand cu ianuarie 2012

1
237

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011text integral – publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938/30.12.2011, au fost aduse modificări procedurii de scoatere din evidenţă a persoanelor înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) a căror cifră de afaceri nu depăşeşte plafonul de 35.000 euro, respectiv 119.000 lei.

Iata mai jos, principalele modificări aduse de actul normativ menţionat şi câteva exemple practice, extrase dinte-un articol publicat pe site DGFP jidetean, respectiv DGFP Valcea.

Reglementări

Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care, în cursul anului precedent, nu depăşeşte plafonul de scutire (35.000 euro) sau cel determinat proporţional cu perioada rămasă până la finele anului pentru cea înfiinţată în cursul anului poate solicita scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs, calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă.

Solicitarea se depune la organele competente în perioada 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale folosite de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.

Până la comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri TVA conform art. 153 din Codul Fiscal.

În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă pe valoarea adăugată.

Important! Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă corespunzătoare scoaterii din evidenţă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la 30 septembrie 2011 inclusiv.

Exemple

1. O persoană impozabilă, înfiinţată în anul 2010, înregistrată în scopuri de TVA, a realizat la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 70.000 lei, echivalentul în euro a 20.700 euro. Deoarece cifra de afaceri obţinută în anul 2011 nu depăşeşte plafonul de scutire pentru întreprinderile mici (de 35.000 euro), persoana impozabilă poate, până la 10 ianuarie 2012, să solicite organului fiscal competent scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

2. O persoană impozabilă, înfiinţată în luna august 2011, înregistrată în scopuri de TVA, a realizat la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 35.000 de lei, respectiv 10.350 euro. Întrucât cifra de afaceri recalculată proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare până la finele anului potrivit art. 153 alin. (5) din Codul Fiscal pentru care persoana impozabilă poate aplica regimul de scutire este de 14.583 euro (35.000/12 x 5), persoana impozabilă poate, până la 10 ianuarie 2012, să solicite organului fiscal la care este înregistrată ca plătitoare de impozite şi taxe scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

3. O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, cu perioadă fiscală luna calendaristică, realizează la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 50.000 lei, respectiv 14.785 euro. În luna aprilie 2012, hotărăşte să iasă din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Cifra de afaceri realizată la finele lunii aprilie este de 6.000 lei, respectiv 1.774 euro. Deoarece cifra de afaceri recalculată proporţional cu perioada scursă de la începutul anului (ianuarie – aprilie) este mai mică decât plafonul de TVA recalculat pentru perioada de desfăşurare a activităţii (35.000/12 x 4), persoana impozabilă poate, până la 10 mai 2012, să solicite organului fiscal competent scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

4. O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, cu perioadă fiscală trimestrul calendaristic, realizează la finele anului 2011 o cifră de afaceri de 50.000 lei, respectiv 14.785 euro. În luna iunie a anului 2012, hotărăşte să iasă din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Cifra de afaceri realizată la finele lunii iunie este de 30.000 lei, respectiv 8.871 euro. Întrucât cifra de afaceri recalculată proporţional cu perioada scursă de la începutul anului (ianuarie – iunie) este mai mică decât plafonul de TVA recalculat corespunzător perioadei de desfăşurare a activităţii (35.000/12 x 6 = 17.500 euro), persoana impozabilă poate, până la 10 iulie 2012, să solicite organului fiscal la care este înregistrată ca plătitoare de impozite şi taxe scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Notă: cursul de schimb valutar utilizat la calcularea plafonului de scutire de TVA este cel de la data aderării României la Uniunea Europeană, respectiv 3,3817 lei/euro.

via – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentElemente de noutate aduse de Legea 294/2011 – a bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2012
Articolul următorNoutati aplicabile activităţii de taximetrie în anul 2012 – modificari regimul fiscal aplicabil

1 COMENTARIU

  1. […] – Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, trimestrial, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii martie, trimestrului I 2012, formular 300. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 3.665/2011; Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal până la 10 martie 2012; Scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA – noutati incepand cu ianuarie 2012 – detalii aici […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.