Elemente de noutate aduse de Legea 294/2011 – a bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2012

1
271

Având în vedere prevederile Legii nr. 294/2011 a bugetului asigurǎrilor sociale de stat pe anul 2012, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 din 22 decembrie 2011, coroborate cu dispozițiile cuprinse în:

– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
– Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, CNPAS comunică următoarele:

1. Conform prevederilor art. 102 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.16 de la art. II din Legea nr.283/2011, în anul 2012, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.

2. În aplicarea prevederilor art. 2964 alin.(3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, potrivit art. 17 din Legea nr. 294/2011, este de 2.117 lei.

3. Potrivit prevederilor art. 33 şi 34 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu ale art. 2964 alin.(2) şi ale art. 2965 alin.(1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, la stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contribuţiei de asigurǎri sociale se are în vedere valoarea corespunzǎtoare a de cinci ori câştigul salarial mediu brut, respectiv 10.585 lei.

4. În conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în declaraţia individualǎ de asigurare sau în contractul de asigurare socialǎ este de 741 lei, iar nivelul maxim de 10.585 lei.

5. În conformitate cu prevederile art. 29618 alin.(3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 19 alin.(1) din Legea nr. 294/2011, pentru anul 2012 cotele de contribuţii de asigurǎri sociale se stabilesc dupǎ cum urmeazǎ:
– pentru condiţii normale de muncă: 31,3 %
– pentru condiţii deosebite de muncă: 36,3 %
– pentru condiţii speciale de muncă: 41,3 % .

Cota contribuţiei individuale de asigurări sociale: 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă.

5.1. Diferenţa dintre cotele de contribuţie de asigurări sociale aprobate prin lege, funcţie de condiţiile de muncă, şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale se suportă de angajator.

5.2. Conform prevederilor art. 19 alin.(2) din Legea nr. 294/2011, coroborate cu cele ale art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 3,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat.

6. Conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 294/2011, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte astfel:
a) în cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.117 lei;
b) în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.059 lei.

7. Începând cu data de 1 ianuarie 2012, cuantumul indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordǎ potrivit prevederilor art. 77 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilitǎ în condiţiile legii, respectiv 587 lei.

NEWSLETTER BLOG – ABONEAZA-TE SI TU – ===============>>>>>>>>>>>>>>>>

8. Indicele de corecţie utilizat la determinarea punctajului realizat în sistemul public de pensii de către participanţii la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile în care aceştia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispoziţiilor art. 151 din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul:
o începând cu luna ianuarie 2012 : (31,3 puncte procentuale – 3,5 puncte procentuale) / 31,3 puncte procentuale = 0, 88818

Sursa – http://www.cnpas.org/

Articolul precedentModificari in sfera impozitului pe profit – incepand cu 01 ianuarie 2012
Articolul următorScoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA – noutati incepand cu ianuarie 2012

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.