Noul proiect de OUG pentru modificarea si completarea Codului Fiscal

0
175

Pe site-ul oficial al MFP a fost publicat în data de 02.12.2011 un Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal – proiect ce contine un numar de 49 de pagini. Pentru a vedea principalele măsuri prevăzute în cadrul proiectului de Ordonanţă de urgenţă, lecturati mai jos.

Măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri

– Introducerea de reguli fiscale pentru contribuabilii din sistemul bancar care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS);

– Acordarea deductibilităţii în proporţie de 50% a cheltuielilor privind combustibilul pentru vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii direct productive, la calculul impozitului pe profit şi impozitului pe venit precum şi acordarea unei deductibilităţi în proporţie de 50% a TVA-ului la achiziţia acestora şi a combustibilului necesar funcţionării lor, faţă de situaţia actuală când aceste cheltuieli sunt nedeductibile în totalitate;

– Crearea posibilităţii de a solicita scoaterea din evidenţă ca plătitori de TVA în tot cursul anului curent şi aplicarea regimului special de scutire pentru contribuabilii care în anul precedent nu au depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei cifră de afaceri;

– Solicitarea prezentării cazierului judiciar la înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari numai pentru asociaţii seminificativi care deţin cel puţin 5% din capitalul social, în comparaţie cu reglementarea actuală care nu prevede niciun prag de semnificaţie.

Măsuri pentru îmbunătăţirea administrării fiscale

– Instituirea de măsuri drastice de anulare a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu desfăşoară activităţi economice, nu depun deconturi de TVA o anumita perioadă, sau sunt implicate în fapte de evaziune fiscală;

– Instituirea obligaţiei privind trecerea de la determinarea venitului net anual pentru activităţi independente pe baza normelor anuale de venit, la determinarea venitului net anual în sistem real, în cazul contribuabililor care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, pentru asigurarea unui tratament fiscal echitabil comparativ cu cel aplicat persoanelor juridice din categoria microîntreprinderi;

– Unificarea legislativă şi a administrării fiscale pentru contribuabilii persoane fizice obligaţi la plata contribuţiilor sociale în mod similar cu unificarea realizată în cazul persoanelor juridice începând anul 2011 (Declaraţia 112) prin declararea şi plata acestor contribuţii la o singură instituţie – A.N.A.F.

Măsuri pentru simplificarea declarării şi plăţii impozitelor

– Reglementarea posibilităţii de declarare şi stabilire a impozitului pe baza normelor de venit pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 şi 5 camere, inclusiv, fără a mai fi obligatorie autorizarea şi înregistrarea acestora ca PFA. Contribuabilii pot opta pentru stabilirea impozitului şi în sistem real;

– Eliminarea obligaţiei de declarare a veniturilor obţinute de proprietari din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal prin reglementarea mecanismului de percepere a impozitului prin reţinere la sursă şi plata acestuia de către plătitorul de venit (arendaş), impozitul fiind final;

– Simplificarea modului de stabilire a impozitului pe veniturile din activităţi agricole indiferent de modul de valorificare a produselor agricole vegetale şi de sistemul de impunere ales de contribuabil, pe bază de normă de venit sau sistem real.

Măsuri tehnice de corelare şi clarificare

– Corelare legislativă cu prevederile OUG nr.90/2010 pentru completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, care modifică locul unde se depun situaţiile de lichidare ale contribuabililor, respectiv de la Registrul Comerţului la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice;

– Asigurarea atingerii nivelului de acciză la motorină conform graficului asumat prin documentul de poziţie adoptat în cadrul negocierilor de aderare la UE începând cu 1 ianuarie 2012, de 374,00 euro/tonă faţă de nivelul actual de 358,00 euro/tonă;

– Menţinerea şi în anul 2012 a nivelurilor accizelor aplicate în anul 2011 pentru sortimente de cafea;

– Revizuirea modului de stabilire a contribuţiilor sociale aferente veniturilor din activităţi dependente preluate la Titlul IX2 din Codul fiscal, respectiv, clarificarea avantajelor scutite de plata contribuţiilor sociale şi instituirea unui tratament fiscal unitar pentru toate contribuţiile;

– Acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru clădirile concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

– În cazul clădirilor reevaluate ce aparţin persoanelor juridice, instituţii de credit, care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), la determinarea valorii impozabile se are în vedere valoarea rezultată din raportul de evaluare aprobat de consiliul de administraţie şi depus la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale.

Măsuri pentru alinierea la aquis-ul comunitar

Extinderea aplicarea taxării inverse prevăzute la art.160 din Codul fiscal pentru toate categoriile de deşeuri menţionate în anexa VI a Directivei 2006/112/CE, faţă de actualele prevederi care permit aplicarea taxării inverse numai pentru livrarea de deşeuri industriale reciclabile.

PENTRU TEXTUL INTEGRAL AL PROIECTULUI DE OUG – CONSULTATI PREZENTAREA CE URMEAZA:

OUG_2_20dec2011_modif_Codfiscal

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.