Obligaţiile utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale (casa marcat)

2
328

Operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale au următoarele obligaţii:

– să afişeze la loc vizibil anunţuri de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia acestora de a solicita şi de a păstra bonurile fiscale asupra lor până la părăsirea unităţii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în vederea prezentării lor la un eventual control, pentru justificarea provenienţei acestora;

să consemneze în cartea de intervenţii a aparatului de marcat electronic fiscal, în situaţia defectării acestuia, data şi ora la care au anunţat defectarea şi să păstreze confirmarea scrisă, respectiv telex, fax sau altele asemenea, privind anunţarea defectării aparatului;

– să înregistreze, până la repunerea în funcţiune a aparatului defect, tranzacţiile efectuate în această perioadă în registrul special, care se completează fără ştersături sau fără spaţii neutilizate.

– să păstreze cartea de intervenţii, iar împreună cu unităţile de service acreditate răspund de completarea şi de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului şi la intervenţiile service efectuate;

– să folosească numai consumabile de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;

Procurarea, atribuirea numărului de ordine şi fiscalizarea aparatelor de marcat electronice fiscale – click aici

– să folosească numai consumabile care asigură menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare, respectiv 10 ani;

– să informeze de îndată organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul în cazul pierderii sau deteriorării cărţii de intervenţii. Informarea se va face în scris prin depunerea acesteia la sediul organului fiscal, căruia i se va prezenta pentru ştampilare, o nouă carte de intervenţii reconstituită, pe răspunderea utilizatorului şi a unităţii de service acreditate, pe baza datelor înregistrate în memoria fiscală, inclusiv în ceea ce priveşte toate evenimentele reset, şi a documentelor păstrate, potrivit legii, la sediul utilizatorului;

– să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unităţii acreditate de către acesta completarea manualului de utilizare cu informaţii privind tipul şi caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conţine astfel de informaţii;

Solutie pentru cazul in care s-a tastat un bon fiscal gresit (solutie practica si corecta) – click aici

– să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conţinând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul şi cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menţinerea lizibilităţii datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi clauze privind daunele la care sunt îndreptăţiţi utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori;

– să păstreze rola-jurnal în arhivă timp de 2 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit;

să arhiveze şi să păstreze Registrul special şi raportul fiscal de închidere zilnică pe o perioadă de 10 ani, iar raportul fiscal de închidere zilnică, pe o perioadă de 5 ani;

Cine nu are obligaţia utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale (actualizat 2011) – click aici

– să predea memoria fiscală spre păstrare şi arhivare direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după citirea acesteia şi preluarea rolei pe care sunt înregistrate datele din aceasta de către organul fiscal teritorial în situaţia în care memoria fiscală se umple, atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, ori când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive, precum şi în cazul în care operatorul economic îşi încetează activitatea la punctul de lucru sau la sediul social, după caz.

NU UITATI NICI DE ARTICOLUL – Ce trebuie sa afiseze orice magazin/punct de lucru?DETALII AICI

Sursa – DGFP Valcea

Articolul precedentCerere recuperare baza date Revisal de la ITM (model oficial si editabil)
Articolul următorOrdinea de distribuire si de stingere a obligatiilor fiscale incepand cu luna octombrie 2011

2 COMENTARII

  1. […] 5. Nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunţa unitatea de service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale se sancţionează cu amendă de la 2.000 la 4.000 lei. Obligaţiile utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale (casa marcat) – click aici […]

  2. […] – să asigure suportul hard/soft necesar, în cazul în care aparatul de marcat electronic fiscal urmează să fie integrat ca parte a unui sistem de gestiune, iar prin personalul din reţeaua de service acreditată să verifice integrarea corectă a aparatului în sistem. Obligaţiile utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale (casa marcat) – click aici […]

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.