Ordinea de distribuire si de stingere a obligatiilor fiscale incepand cu luna octombrie 2011

0
234

Începând cu data de 01 octombrie 2011 s-a modificat ordinea de distribuire si de stingere a obligatiilor fiscale, respectandu-se cele precizate mai jos:

– În cazul în care suma platita de contribuabili în contul unic nu acopera obligatiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea în cadrul fiecarui buget sau fond se face de organul fiscal în urmatoarea ordine:

a) pentru toate impozitele si contributiile cu retinere la sursa;
b) pentru toate celelalte obligatii fiscale principale;
c) pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute la lit. a) si b).

Pâna în momentul intrarii în vigoare a noilor prevederi (1 octombrie 2011) ordinea de distribuire era: pentru impozitele si contributiile cu retinere la sursa si apoi pentru celelalte obligatii fiscale, proportional cu obligatiile datorate.

– În cazul în care un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentând creante fiscale, iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, ordinea de stingere a datoriilor este urmatoarea:

1. Se sting cu prioritate toate obligatiile fiscale principale în ordinea vechimii acestora;
2. Dupa stingerea tuturor obligatiilor fiscale principale, se sting obligatiile fiscale accesorii (dobânzi si penalitati) în ordinea vechimii acestora.

Pâna în momentul intrarii în vigoare a noilor prevederi (1 octombrie 2011) ordinea de stingere era – obligatiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii.

UTIL – Regimul acordării eşalonărilor la plată – info modificari – CLICK AICI

Vechimea obligatiilor fiscale de plata se stabileste astfel:

a) în functie de scadenta, pentru obliga_iile fiscale principale;
b) în functie de data comunicarii, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de organele competente, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii;
c) în functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil.

Organul fiscal competent va comunica debitorului modul în care a fost efectuata stingerea datoriilor, cu cel putin 5 zile înainte de urmatorul termen de plata a obligatiilor fiscale.

Baza legala – art. 114 si art. 115 din Codul de procedura fiscal, astfel cum au fost modificate prin OG nr. 29/2011 – TEXT INTEGRAL – pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Sursa – DGFP Brasov

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.