Ajustarea TVA în cazul transferului de active sau a unor operaţiuni de leasing (info)

0
187

Referitor la ajustarea TVA în cazul transferului de active / unor operaţiuni de leasing, va oferim in continuare un info util in ceea ce priveste declararea şi plata sumelor rezultate din ajustare.

Obligativitatea ajustării TVA, depunerea formularului 307 „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată” şi plata TVA rezultată urmare ajustării decurg din următoarele prevederi legale :

– Persoana impozabilă care este beneficiarul transferului de active este considerată ca fiind succesorul cedentului, indiferent dacă este înregistrată în scopuri de taxă sau nu. Beneficiarul va prelua toate drepturile şi obligaţiile cedentului, inclusiv cele privind livrările către sine prevăzute la art. 128 alin. (4) din Codul fiscal, ajustările deducerii prevăzute la art. 148 şi 149 din Codul fiscal.

Dacă beneficiarul transferului este o persoană impozabilă care nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nu se va înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, va trebui să plătească la bugetul de stat suma rezultată ca urmare a ajustărilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, după caz, şi să depună în acest sens declaraţia prevăzută la art. 156^3 alin. (8) din Codul fiscal. (pct. 6.(10) din normele metodologice de aplicare a art. 128 alin. (7) din Codul fiscal)

– În cazul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, acesta are obligaţia, până cel târziu pe data de 25 a lunii următoare celei în care a intervenit transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, să ajusteze:

a) taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, inclusiv taxa plătită sau datorată înainte de data transferului dreptului de proprietate, potrivit prevederilor art. 149 din Codul fiscal şi pct. 54 din norma pentru aplicarea art. 149 din Codul fiscal;
b) taxa deductibilă aferentă activelor corporale fixe, altele decât cele care sunt considerate bunuri de capital conform art. 149 din Codul fiscal, corespunzător valorii rămase neamortizate la momentul transferului dreptului de proprietate, conform art. 128 alin. (4) lit. c) din Codul fiscal. ( pct. 61.(9) din normele metodologice de aplicare a art. 152 alin. (7) din Codul fiscal)

Modelul formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată” a fost publicat în Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 3.194/27.09.2011text integral – ordin publicat in M.O. nr. 698/03.10.2011 – prin care s-a abrogat Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 2.691/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume”.

Depunerea formularului 307

Cine depune formularul :

– persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
– locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal.

Cine şi cum se achită la bugetul de stat sumele rezultate din ajustarea TVA:

– beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing
– în lei, în numerar, prin decontare bancară sau prin mandat poştal, în contul 20.10.01.01.05 „TVA de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor”, deschis la Trezoreria Statului, codificat cu codul de identificare fiscală sau cu codul numeric personal al plătitorului, după caz.

Data depunerii – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc : – transferul de active
– transferul dreptului de proprietate acupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing.

Unde se depune formularul :

– la organul fiscal în a cărui rază teritorială beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing îşi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidenţă acesta se află înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe.

Termenul de declarare a TVA rezultată din ajustare pentru operaţiunile de mai sus reprezintă şi termen de plată .

Sursa – http://www.finantearges.ro/

Articolul precedentRegimul fiscal pentru câştigurile din tranzacţii cu acţiuni la Fondul Proprietatea
Articolul următorDeclaratia/Formularul 011 – model si instructiuni de completare

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.