Declaratia/Formularul 011 – model si instructiuni de completare

1
253

Dupa cum am precizat si ieri – info util aici – odata cu aparitia OPANAF 3261/10 octombrie 2011, avem in peisajul fiscal un nou formular, si anume Formularul (011) „Declarație de înregistrare
ca plătitor al contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății”.

In continuare va oferim modelul in format PDF al acestuia, precum si instructiunile de completare ale F 011, extrase din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3261/2011, publicat in MO 727/14.10.2011.

PENTRU MODELUL FORMULARULUI 011 – CLICK AICI

Instructiunile de completare a formularului (011) „Declarație de înregistrare ca plătitor al contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății”

Formularul (011) „Declarație de înregistrare ca plătitor al contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății” se completează și se depune de:

— deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, persoane juridice române;
— reprezentanții legali, desemnați potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute:

— un exemplar, semnat și ștampilat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură, sau se trimite prin poștă, cu scrisoare recomandată;
— un exemplar se păstrează de către contribuabil.

Completarea formularului se face astfel:

A. FELUL DECLARAȚIEI

Se marchează cu „X” pct. 1 sau 2, după caz.
Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.

B. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Rândul 1. Cod de identificare fiscal – Se completează codul de identificare fiscală a contribuabilului.
Rândul 2. Denumire – Se completează cu denumirea contribuabilului.
Rândul 3. Domiciliu fiscal – Se completează cu adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

C. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Rândul Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății se marchează cu „X” numai de persoanele juridice române care au obligația să declare această contribuție, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2011.
Rândurile 1 și 2 se completează, după caz, cu data luării în evidență a plătitorilor contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, respectiv cu data scoaterii din această evidență.
Data luării în evidență sau a scoaterii din evidență se stabilește conform reglementărilor legale în materie.

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularului (011) „Declarație de înregistrare ca plătitor al contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății”

Denumire: (011) Declarație de înregistrare ca plătitor al contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății
1. Cod MFP: 14.13.01.10.11/m
2. Format: A4/t1
3. Caracteristici de tipărire:
— pe o singură față;
— se poate utiliza echipament informatic pentru editare.
4. U.M.: set (o filă)
5. Se difuzează: gratuit.
6. Se utilizează: de către deținătorii autorizațiilor de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții legali ai acestora la înregistrarea fiscală ca plătitori ai contribuției trimestriale pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.
7. Se întocmește:
— în două exemplare;
— de către contribuabil.
8. Circulă:
— originalul la organul fiscal;
— copia la contribuabil.
9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

Articolul precedentAjustarea TVA în cazul transferului de active sau a unor operaţiuni de leasing (info)
Articolul următorCare sunt reţinerile din indemnizaţia de maternitate?

1 COMENTARIU

  1. […] Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, persoanele juridice române, în calitate de deţinători ai autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau de reprezentanţii legali ai acestora, au obligaţia să se înregistreze fiscal ca plătitori ai contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii până pe data de 30 octombrie 2011. UPDATE – MODEL FORMULAR 011 – CLICK AICI […]

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.