Obligaţii fiscale care rezultă din reconsiderarea activităţilor ca fiind dependente

3
231

Veniturile realizate de persoanele fizice urmare desfăşurării unor activităţi în baza contractelor/ convenţiilor de prestări servicii, încheiate conform Codului Civil se analizează de angajator sau de organul fiscal din punct de vedere al dependenţei. Astfel, se poate reconsidera activitatea din punct de vedere fiscal ca fiind activitate dependentă, dacă este îndeplinit cel puţin unul din următoarele criterii:

– beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;
– în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;
– plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;
– plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.

În cazul reconsiderării ca activitate dependentă

Impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate şi virate, fiind datorate solidar de plătitorul şi beneficiarul de venit. În acest caz se aplică regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază, potrivit art. 57 alin. 1 lit. b, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. Contribuţiile datorate de angajat şi angajator sunt următoarele:

– CAS – 10,5% şi 20,8%;
– CASS – 5,5% şi 5,2%;
– Şomaj – 0,5% şi 0,5%, cu excepţia pensionarilor;
– cota datorată de angajator pentru risc şi accidente diferenţiată în funcţie de clasa de risc – 0,15 – 0,85%;
– contribuţia angajatorului pentru concedii şi indemnizaţii 0,85%.

Obligaţiile declarative ale angajatorului sunt următoarele:

– completarea formularul 010 pentru înregistrarea în vectorul fiscal a impozitului pe venituri din salarii şi a contribuţiilor sociale obligatorii;
– completarea şi depunerea lunară a formularului 112 secţiunea A din Anexa 1.2 până pe 25 a lunii următoare celei în care se obţin veniturile, cu impozitul pe veniturile din salarii şi contribuţiile obligatorii.
– plata impozitului pe venituri din salarii şi a contribuţiilor obligatorii până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează;
– depunerea anuală, până în ultima zi a lunii februarie a anului următor a fişelor fiscale şi înmânarea unui exemplar al acestora persoanelor fizice care au obţinut astfel de venituri.

Activitatea nu este reconsiderată ca activitate dependentă

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 – text integral – veniturile de natură profesională altele decât cele salariale (obţinute în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil), se impozitează cu cota de impozit pe venit de 10% sau 16%, în funcţie de opţiunea beneficiarului de venit.

În acest caz, plătitorul de venit reţine CAS-ul de 10,5% şi cota de şomaj de 0,5% datorată de angajat, sume care se calculează la venitul brut şi se virează la bugetul asigurărilor sociale lunar până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează.

Declararea celor două contribuţii se face în formularul 112 secţiunea C din Anexa 1.2, rândul 18, iar impozitul reţinut la venitul brut, se declară la rândul 29 „Impozitul pe veniturile rezultate din activităţi profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului Civil” din Anexa nr. 1 al aceluiaşi formular.

Atenţie! Pentru impozitul şi contribuţiile aferente acestor venituri nu se completează formularul 010 pentru înregistrarea în vectorul fiscal.

Persoanele fizice care au calitatea de pensionari şi obţin astfel de venituri, datorează decât impozit în cotă de 10% sau 16% în funcţie de opţiune care se virează lunar la Bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a realizat venitul. Acest impozit se declară în formularul 100 la rândul 10 – „Impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului Civil”.

Pentru persoanele fizice care realizează astfel de venituri, angajatorul are obligaţia să depună, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv, a anului următor, pentru anul expirat, formularul 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul reţinut la sursă şi virat la bugetul de stat.

Important! Persoanele fizice care au realizat astfel de venituri şi au plătit impozit în cotă de 10% au obligaţia să depună până la 15 mai a anului următor, formularul 200. Indiferent dacă sunt pensionari sau nu şi indiferent de cota de impozit reţinută, aceste persoane au obligaţia să declare şi să plătească trimestrial la Casa de Asigurări de Sănătate Judeţeană, contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate în cotă de 5,5%.

De reţinut! Activităţile desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii, care generează venituri din profesii libere precum şi drepturile de autor şi drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi reconsiderate ca activităţi dependente potrivit prevederilor art. 7, alin 1 pct. 2.1 şi 2.2 din CF.

Baza legală:
– Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927/23.12.2003;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638/10.09.2010;
– Hotărârea Guvernului nr. 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897/31.12.2010.

via – www.finantevalcea.ro

3 COMENTARII

 1. @admin,
  ca tot veni vb. de questii de finantze-banci:
  -ce insemneaza pre tziganeste: „mie boc”?
  -inseamna: mie- foame.
  cum il cheama pe premierul care a bagat rromanica in foame?
  -BOC!
  QED!
  Mai avem scapare?

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.