Solicitarea dreptului de rambursare a taxei pe valoarea adăugată

0
153

Persoanele impozabile, înregistrate normal în scopuri de TVA, pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare, prin bifarea casetei corespunzătoare din decontul de taxă din perioada fiscală de raportare, decontul fiind şi cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative în decontul perioadei fiscale următoare. Dacă persoana impozabilă solicită rambursarea soldului sumei negative, acesta nu se reportează în decontul de taxă al perioadei fiscale următoare.

Procedura de rambursare aprobată prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 263/2010 a fost modificată şi completată prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.017/2011 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362/24.05.2011, şi are ca scop final încadrarea fiecărei persoane impozabile într-o categorie de risc fiscal, în funcţie de comportamentul său fiscal precum şi în funcţie de riscul pe care aceasta îl prezintă pentru administraţia fiscală şi de asemenea rezolvarea cu oportunitate a cererilor de rambursare a TVA.

Determinarea sumei negative a taxei pe valoarea adăugată şi a sumei de plată a taxei – click aici

Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din CF, la organul fiscal competent, prin poştă sau direct la compartimentul cu atribuţii în gestionarea declaraţiilor fiscale, precum şi prin sistemul electronic naţional, la termenele prevăzute de CF.

Persoana impozabilă poate solicita compensarea sumei negative de TVA aprobată la rambursare cu anumite tipuri de creanţe fiscale, cu respectarea prevederilor art. 116 din Codul de Procedură Fiscală (CPF), stingerea efectuându-se în ordinea prevăzută la art. 115 din acelaşi act normativ.

Atenţie! Se supun procedurii de soluţionare numai deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse în cadrul termenului legal de depunere. Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi, după expirarea termenului legal de depunere, vor prelua suma negativă în decontul perioadei fiscale următoare.

Solicitările de rambursare se soluţionează, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul prevăzut la art. 70 din CPF, respectiv de 45 de zile de la înregistrare.

Termenul legal de soluţionare se prelungeşte în cazul analizei documentare efectuate de organul fiscal cu perioada cuprinsă între data emiterii înştiinţării pentru prezentarea documentelor solicitate şi data prezentării documentelor la organul fiscal, potrivit art. 70 alin. (2) din CPF.

Observaţie! Nu poate fi solicitată rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscală de raportare mai mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale următoare.

Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se soluţionează în funcţie de gradul de risc fiscal pe care îl prezintă fiecare persoană impozabilă, astfel:

– în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic – prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA;

– în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mediu – cu analiză documentară;

– în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare – cu inspecţie fiscală anticipată.

Important! Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei sunt considerate, în mod automat, cu risc fiscal mic şi se soluţionează prin emiterea deciziei de rambursare în termen de maxim 5 zile de la data depunerii decontului.

via – finantevalcea.ro

Articolul precedentCe aduce nou sistemul simplificat de contabilitate impus prin Ordinul MFP 2239/2011
Articolul următorNoua aplicaţie Revisal conform Hotarârii de Guvern nr. 500/2011

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.