Ce aduce nou sistemul simplificat de contabilitate impus prin Ordinul MFP 2239/2011

4
171

Sistemul simplificat de contabilitate cuprinde reglementările contabile simplificate şi regulile privind aprobarea, semnarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale simplificate.

Pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.

Pentru verificarea încadrării în criteriile menţionate mai sus se au în vedere indicatorii determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv balanţa de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.

CINE NU POATE OPTA PENTRU SISTEMUL SIMPLIFICAT DE CONTA – CLICK AICI

Persoanele care îndeplinesc cele două criterii, dar nu optează pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, aplică Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate utilizează pentru evidenţierea operaţiunilor economico-financiare planul de conturi simplificat şi tratamentele contabile prevăzute de reglementările contabile simplificate. În funcţie de necesităţile de informaţii şi complexitatea operaţiunilor economico-financiare, aceste persoane pot utiliza şi conturi din planul de conturi general, precum şi tratamente contabile cuprinse în Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care au utilizat o parte sau toate conturile din planul de conturi general cuprins în Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, completează situaţiile financiare anuale simplificate pe baza informaţiilor corespunzătoare elementelor prezentate în aceste situaţii. Cele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, inclusiv cele care au utilizat unele tratamente contabile cuprinse în Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009 şi/sau o parte sau toate conturile din planul de conturi general cuprins în aceleaşi reglementări, întocmesc situaţii financiare anuale simplificate, care se compun din bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate, în condiţiile prevăzute de legea contabilităţii.

Situaţiile financiare anuale simplificate trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

Persoanele care la finele exerciţiului financiar precedent depăşesc limitele unuia sau ambelor criterii, aplică Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exerciţiul financiar următor celui pentru care limitele respectivelor criterii au fost depăşite. Ulterior constatării depăşirii limitelor oricăruia dintre cele două criterii prevăzute, persoanele care au utilizat opţiunea privind sistemul simplificat de contabilitate şi la care contabilitatea a fost organizată şi condusă pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare conform opţiunii de la art. 10 alin. (31) din Legea contabilităţii, au obligaţia ca, începând cu prima raportare contabilă efectuată în exerciţiului financiar următor celui pentru care s-a constatat depăşirea criteriilor, să ia măsurile necesare în vederea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea şi conducerea contabilităţii, astfel încât aceste raportări contabile să fie întocmite cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile şi să fie semnate de persoanele prevăzute de lege.

De reţinut! Prevederile ordinului se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2011.

VIA – www.finantevalcea.ro

Articolul precedentRecomandari ITM cu privire la completarea Registrului de Evidenta a Zilierilor
Articolul următorSolicitarea dreptului de rambursare a taxei pe valoarea adăugată

4 COMENTARII

  1. Asadar ,nu depun raportarile cei care nu avut activitate de la infiintare pana in prezent,sunt suspendati sau in curs de lichidare,restul depun ?

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.