Procedura de solicitare a certificatului de cazier fiscal

1
224

Certificatul de cazier fiscal poate fi solicitat de către :
* persoana fizică – română cu domiciliul în România; română fără domiciliul în România; străină;
* persoană juridică – română; străină;
* asociatie fără personalitate juridică – română; străină;
* consiliile locale, în numele persoanelor fizice care doresc să desfăşoare activităţi în mod independent sau sub forma asociaţiilor familiale, conform Legii 300/2004.

Certificatul de cazier fiscal se solicită de la directia generală a finantelor publice a judetului sau a municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială contribuabilul îşi are domiciliul (pt. persoane fizice), reşedinta (pt. persoane străine) sau sediul (pt. persoane juridice), după caz, conform art. 2, alin 4 din H.G. 31/2002.

Solicitarea certificatului de cazier fiscal se face prin completarea formularului de cerere tip “Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal” pus la dispozitia contribuabilului în mod gratuit de către organul fiscal competent, personal sau prin împuternicit pe bază de procură notificată sau împuternicire avocaţială .

Cererea de solicitare a certificatului de cazier fiscal va fi însoţită de următoarele acte:

– pentru persoanele fizice române cu domiciliul în România – actul de identitate, copie după actul de identitate şi chitanţa cu care s-a achitat taxa extrajudiciară de timbru;
– pentru persoanele fizice române fără domiciliul în România şi persoanele fizice străine – actul de identitate (original şi xerocopie), NIF-ul (număr de identificare fiscală în original şi xerocopie), chitanţa cu care s-a achitat taxa extrajudiciară de timbru şi paşaportul în original. Solicitarea codului NIF se face de la biroul Registrul Contribuabili şi Declaraţii fiscale – cam. 309).
– pentru persoanele juridice române – certificatul de înregistrare fiscală (xerocopie), actul care atestă numirea reprezentantului legal (administrator) al societătii (statut, sau act aditional, sau certificat constatator), actul de identitate al reprezentantului (original şi xerocopie), ştampila societăţii şi chitanţa cu care s-a achitat taxa extrajudiciară de timbru cazier fiscal.
– pentru asociaţilei fără personalitate juridică – certificatul de înregistrare fiscală (original şi xerocopie), autorizaţia de functionare, actul de identitate al solicinantului (original şi xerocopie), ştampila şi chitanta cu care s-a achitat taxa extrajudiciară de timbru. În cazul asociaţiilor fără personalitate juridică, solicitarea certificatului se face personal de către reprezentantul asociaţiei sau de către unul din asociaţi pe baza împuternicirii date de către ceilalţi asociaţi.
– consiliile locale – conform Legii 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi asociatiilor familiale care desfăşoarş activităţi economice în mod independent, solicită certificate de cazier fiscal în numele contribuabililor persoane fizice, care doresc să desfăşoare activităţi economice în mod independent sau sub formă de asociatie familială. Solicitarea se face personal printr-un reprezentant al primăriei, sau pe cale poştală, în funţie de încheierea protocolului mai sus menţionat.

Alături de cererea tip de solitaire a certificatului de cazier fiscal se vor anexa: copia actului de identitate, copia actului prin care s-a efectuat virarea taxei extrajudiciare de timbru în contul bugetului de stat.

PROCEDURA DE COMPLETARE A CERERII DE SOLICITARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER FISCAL:

– pentru persoane fizice romane cu domiciliul în România:
a) când solicitarea se face personal – se va completa cu datele de identificare ale contribuabilului atât la pct.A cât şi la pct. B ( CNP, nume şi prenume, domiciliul stabil, seria şi nr. actului de identitate). La pct. C “Solicit eliberearea unui certificate de cazier fiscal pentru a-mi servi la”- se va scrie cu exactitate motivul solicitării sau denumirea instituţiei care solicită acest certificat; numele şi prenumele acestuia şi funcţia pe care o (va) deţine pentru motivul solicitării.
b) când solictarea se face prin împuternicit – la pct. A se va copleta datele de identificare ale contribuabilului pentru care se solicită certificatul de cazier fiscal (CNP, nume şi prenume, domiciliul stabil). La pct. B “Prin” – se va completa datele de identificare ale împuternicitului rau reprezentantului legal, după caz (CNP, nume şi prenume, seria şi nr. actului de identitate, nr. şi data de înregistrare a procurii sau imputernicirii). La pct. C “Solicit eliberearea unui certificate de cazier fiscal pentru a-mi servi la”- se va scrie cu exactitate motivul solicitării sau denumirea instituţiei care solicită acest certificat; numele şi prenumele contribuabilului pentru care se solicită certificatul şi funcţia pe care o (va) deţine pentru motivul solicitării, dacă este cazul.

– pentru persoane fizice romane fără domiciliul în România sau persoane fizice străine:
a) când solicitarea se face personal – la pct. A se va completa astfel: – la “Subsemnatul având CNP…” se va completa codul atribuit de NIF ( număr de identificare fiscală atribuit de M.F.P.); numele şi prenumele contribuabilului; domiciliul reprezentantului său fiscal (persoană fizică română cu domiciliul în România) ce apare pe certificatul NIF. La pct. B – se va completa tot cu datele de identificare ale persoanei fizice străine sau române fără domiciliul în România, după caz.( cod NIF, nume şi prenume, nr. şi seria paşaportului). La pct. C “Solicit eliberearea unui certificate de cazier fiscal pentru a-mi servi la”- se va scrie cu exactitate motivul solicitării sau denumirea instituţiei care solicită acest certificat; numele şi prenumele acestuia şi funcţia pe care o (va) deţine pentru motivul solicitării.
b) când solictarea se face prin împuternicit sau prin reprezentant – la pct. A se va completa astfel: – la “Subsemnatul având CNP…” se va completa codul atribuit de NIF ( număr de identificare fiscală atribuit de M.F.P.); numele şi prenumele contribuabilului pentru care se solicită certificatul; domiciliul reprezentantului său fiscal (persoană fizică română cu domiciliul în România) ce apare pe certificatul NIF. La pct. B – se va înscrie datele de identificare ale împuternicitului sau a reprezentantului. La pct. C “Solicit eliberearea unui certificate de cazier fiscal pentru a-mi servi la”- se va scrie cu exactitate motivul solicitării sau denumirea instituţiei care solicită acest certificat; numele şi prenumele contribuabilului pentru care se solicită certificatul şi funcţia pe care o (va) deţine pentru motivul solicitării, dacă este cazul.

– pentru persoanele juridice şi asociaţiile fără personalitate juridică, române:
a) când solicitarea se face personal de către reprezentantul legal al firmei (administrator): – la pct. A se va înscrie datele de identificare ale firmei ( cod.CUI, denumirea firmei, sediul firmei). La pct. B “Prin”- se va completa cu datele de identificare ale reprezentantului legal al firmei (CNP sau NIF, nume şi prenume, nr. şi seria carţii de identitate sau a paşaportului, după caz). La pct. C “Solicit eliberearea unui certificate de cazier fiscal pentru a-mi servi la”- se va scrie cu exactitate motivul solicitării sau denumirea instituţiei care solicită acest certificat; numele şi prenumele reprezentantului legal şi funcţia pe care o deţine în cadrul firmei.
b) când solictarea se face prin împuternicit – la pct. A se va înscrie datele de identificare ale firmei ( cod.CUI, denumirea firmei, sediul firmei). La pct. B “Prin” – se va completa datele de identificare ale împuternicitului (CNP, nume şi prenume, seria şi nr. actului de identitate, nr. şi data de înregistrare a procurii). La pct. C “Solicit eliberearea unui certificate de cazier fiscal pentru a-mi servi la”- se va scrie cu exactitate motivul solicitării sau denumirea instituţiei care solicită acest certificat; numele şi prenumele reprezentatului legal al firmei (administrtorul) şi funcţia pe care o deţine în cadrul firmei.

Pentru persoanele juridice şi asociaţiile fără personalitate juridică, străine: – la pct. A se va înscrie datele de identificare ale firmei ( cod.NIF atribuit firmei, denumirea firmei, sediul sau domiciliul reprezentantului fiscal al firmei.). La pct. B “Prin”- se va completa cu datele de identificare ale reprezentantului fiscal al firmei sau prin împuternicit (CNP, nume şi prenume, nr. şi seria actului de identitate). La pct. C “Solicit eliberearea unui certificate de cazier fiscal pentru a-mi servi la”- se va scrie cu exactitate motivul solicitării sau denumirea instituţiei care solicită acest certificat; numele şi prenumele reprezentantului legal al firmei şi funcţia pe care o deţine în cadrul firmei.

sursa – http://www.finanteharghita.ro/

1 COMENTARIU

  1. […] Procedura de solicitare a certificatului de cazier fiscal Thu Jul 22, 2010 9:40 am Certificatul de cazier fiscal poate fi solicitat de către : * persoana fizică – română cu domiciliul în România; română fără domiciliul în România; străină; * persoană juridică – română; străină; * asociatie fără personalitate juridică – română; străină; * consiliile locale, în numele persoanelor fizice care doresc să desfăşoare activităţi în mod independent sau sub forma asociaţiilor familiale, […] […]

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.