Declaratia 200 (formular 200) – mod completare la venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta

4
278

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat în anul 2009 câştiguri în bani provenind din:
– operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract,
– orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.

Procedura procurării şi depunerii declaraţiilor de venit

Pentru procurarea declaraţiilor de venit aferente anului fiscal 2009, contribuabilii au două posibilităţi:
– descărcarea de aici – model D 200 – sau de pe websiteurile ANAF sau ale DGFP judetene.
– prezentarea la sediul administraţiei fiscale de unde pot obţine gratuit formularele de declaraţii fiscale.

ALTE ARTICOLE UTILE PE TEMA D 200CLICK AICI

După completare, formularele pot fi depuse la administraţia fiscală (pana pe 17.05.2010) unde contribuabilii au domiciliul sau transmise prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili.

Instrucţiuni de completare
Declaraţia se completează în două exemplare, scriind corect şi citeţ datele în module.

Modulul I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Nume/prenume, adresă cu domiciliul fiscal, Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală – se înscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecărui contribuabil sau numărul de identificare fiscală atribuit de către ANAF cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Banca, Cont bancar (IBAN) – se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.

CONSULTATI SI ARTICOLELE:
– Declaratia 200 – pentru venituri realizate din activitati agricole (instructiuni completare) – LINK
– Completare Declaratie 200 la cei cu venituri din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile – LINK
– Cum completeaza Declaratia 200 cei cu venituri realizate din activitati independente – LINK

Modulul II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
Submodulul DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ

La rândul 1. Natura veniturilor – se bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz:
– operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, şi au obligaţia stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
rd. 8, 9. Data începerii/încetării activităţii – se completează de către contribuabilii care îşi încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

Submodulul CÂŞTIG NET ANUAL

rd. 4 Câştig net anual – se înscrie câştigul net anual stabilit ca diferenţă pozitivă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen.
rd. 5 Pierdere fiscală/Pierdere netă anuală – se înscrie pierderea netă anuală stabilită ca diferenţă negativă între câştigurile şi pierderile înregistrate în cursul anului de raportare, din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen.

Pierderea anuală rezultată din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen nu se reportează, constituind pierdere definitivă a contribuabilului.

La declaraţie se anexează documente justificative, eliberate de intermediari sau plătitorii de venit, privind tranzacţiile efectuate din care să rezulte câştigul/pierderea declarate, precum şi impozitul calculat şi reţinut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.

Sancţiuni – Nedepunerea până la 17 mai 2010 a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 lei.

Baza legală:
– OMEF nr. 2.371/2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Codul Fiscal, Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878/2007
– OPANAF nr. 1.815/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
– art. 219, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Sursa info – finantevalcea.ro

Articolul precedentIstoric cote majorari intarziere, dobanzi si penalitati – in cazul platilor neefectuate la termen
Articolul următorInregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, in conformitate cu prevederile art. 153 sau 153(1)

4 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.