Modificarea perioadei fiscale la taxa pe valoarea adaugata

0
194

De la 1 mai 2009, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică. Astfel, in funcţie de exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată perioada fiscală se modifică astfel:
– începând cu prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în această primă lună a respectivului trimestru;
– începând cu a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului trimestru.

Atenţie! Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă are obligaţia depunerii unui decont trimestrial de taxă, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală respectivă. Pentru cea de-a treia lună a trimestrului respectiv persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii unui decont de taxă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală.

– începând cu prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

După efectuarea unei achiziţii intracomunitare a cărei exigibilitate intervine ulterior datei de 1 mai 2009, persoanele care au depus deconturi de TVA trimestrial vor depune deconturi lunare şi nu mai au posibilitatea să depună deconturi trimestriale chiar dacă nu vor depăşi, în cursul unui an fiscal cifra de afaceri de 100.000 de euro.

Exigibilitatea TVA pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri se determină se determină potrivit art. 135 alin. (2) şi (3) din Codul Fiscal şi intervine în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator sau la data emiterii facturii de către furnizor, dacă aceasta este emisă anterior acestei date, inclusiv pentru avansuri.

Baza legală:
– OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249/2009;
– OPANAF nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371/2009;
– OPANAF nr. 1.166/2009 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1.746/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 300 -„Decont de taxă pe valoarea adăugată”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371/2009.

Sursa – finantevalcea.ro

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.