cu privire la vanzarea activelor

2
506

la fel – primit ca newsletter

La încheierea unui contract de vânzare-cumparare având ca obiect un activ al unei societati comerciale, mai ales în cazul unor active de valoare mare, este necesara verificarea existentei consimtamântului societatii cu privire la înstrainare. Sa vedem în ce masura administratorul societatii poate încheia acte de înstrainare fara a avea acordul expres al Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor (AGA) si ce sanctiune intervine în cazul încheierii de acte de înstrainare în lipsa unei asemenea aprobari.
Organele abilitate sA aprobe vânzarea
Potrivit art. 70 din Legea nr. 31/ 1990 privind societatile comerciale, administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societatii, afara de restrictiile aratate în actul constitutiv sau în lege.
Mai mult, potrivit art. 55 din aceeasi lege, „în raporturile cu tertii, societatea este angajata prin actele organelor sale, chiar daca aceste acte depasesc obiectul de activitate al societatii, în afara de cazul în care ea dovedeste ca tertii cunosteau sau, în împrejurarile date, trebuiau sa cunoasca depasirea acestuia ori când actele astfel încheiate depasesc limitele puterilor prevazute de lege pentru organele respective. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singura, dovada cunoasterii.
Clauzele actului constitutiv ori hotarârile organelor statutare ale societatilor prevazute în alineatul precedent, care limiteaza puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile tertilor, chiar daca au fost publicate”.
Asadar, ca regula generala, administratorul unei societati poate înstraina activele fara a avea nevoie de o aprobare expresa din partea AGA, iar actele de înstrainare încheiate de el sunt opozabile societatii, chiar daca depasesc obiectul de activitate sau limitele prevazute în actul constitutiv sau hotarârile organelor statutare ale societatii.
In cazul în care societatea contesta actul de înstrainare, este în sarcina ei sa dovedeasca faptul ca tertul achizitor cunostea sau trebuia sa cunoasca faptul ca actul respectiv a fost încheiat cu depasirea obiectului de activitate al societatii sau cu depasirea limitelor prevazute în actul constitutiv sau în hotarârile organelor statutare ale societatii.
Mentionam ca, potrivit Legii nr. 31/1990, organul suprem de conducere al societatii comerciale e AGA, care decide în toate problemele esentiale din activitatea societatii.
Necesitatea aprobarii AGA
Asa cum am aratat, puterile de reprezentare conferite administratorilor sunt limitate de dispozitiile legale si pot fi limitate de actul constitutiv al societatii si de hotarârile AGA.
Legea 31/1990 trateaza diferit limitele de reprezentare conferite administratorilor, dupa cum este vorba de o societate cu raspundere limitata sau de o societate pe actiuni.
In cazul SRL-urilor, legea nu impune nicio limitare în ceea ce priveste posibilitatea administratorilor de a înstraina active si, pe cale de consecinta, în absenta unor prevederi restrictive ale actului constitutiv sau a unei hotarâri a AGA de limitare a puterii acestuia, administratorul este liber sa încheie orice tip de acte impuse de activitatea comerciala a societatii, inclusiv acte de înstrainare ale activelor.
In cazul SA-urilor, Legea 31/1990 prevede anumite situatii în care înstrainarea de active necesita aprobarea AGA:
– Potrivit art. 153, Consiliul de Administratie, respectiv directoratul (în cazul societatilor care sunt organizate dupa sistemul dualist) va putea sa încheie acte juridice prin care se dobândesc bunuri sau se înstraineaza, se închiriaza, se schimba sau se constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor la data încheierii actului juridic numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor;
– Potrivit art. 150, administratorul va putea, în nume propriu, sa înstraineze, respectiv sa dobândeasca bunuri catre sau de la societate, având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societatii, numai dupa obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor.
Î n aceleasi conditii pot fi încheiate si contractele de închiriere si leasing. Potrivit art. 1538, limitarea pre-vazuta la art. 150 se aplica si membrilor consiliului de supraveghere (în cazul societatilor care sunt organizate dupa sistemul dualist).
Asadar, în cazul SA-urilor, administratorul este obligat sa respecte, la înstrainarea de active, nu doar prevederile restrictive ale actului constitutiv sau ale unei hotarâri a AGA de limitare a puterilor sale, ci si dispozitiile legale imperative în materie.

Articolul precedentimpozitarea industriei de panificatie
Articolul următorFront Office responsible – companie mare

2 COMENTARII

  1. ce se intampla cu societatea pe actiuni de tip inchis care instraineaza toate bunurile imobile, cu acordul AGA? mai poate exista? chiar si daca banii obtinuti acopera creante? se lichideaza de drept? prin procedura insolventei?

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.