REZOLVARI la problemele anterioare

1
268

1. DS = Vmc vechi – Vmc nou = (10000000 + 2000000) / 2000 – (10000000 + 2000000 + 2000000) / (2000 + 400) = 6000 – 5833 = 167
Vmc vechi = 6000 Vmc nou = 5833 Raportul de paritate = 2000 / 400 = 5 / 1

2. Costul de achizitie = 2500000 + 250000 + 300000 + 10000 – 60000 = 3000000
Valoarea realizabila = 6000000 – 2000000 – 600000 – 800000 = 2600000
La inchiderea exercitiului, valoarea din bilant a marfurilor va fi minim (costul de achizitie, valoarea realizabila) = 2600000

3. CF operational = 1350000 + 270000 – ( – 90000 + 36000 – 120000) – 540000 = 1254000
CF investitional = – 300000 – 450000 – 240000 = – 990000
CF financiar = 240000 – 624000 = – 384000

4. Respectand regulile din IAS 18, daca activitatea de service se va realiza in anul N+1, suma de 9 milioane va reprezenta in exercitiul N un venit in avans. Deci venitul curent va fi inregistrat in anul N pentru suma de 85 milioane.

5. Daca din totalul cheltuielilor de 16 milioane, 10 milioane sunt aferente anului N, atunci venitul curent inregistrat in contul de profit si pierdere al acestui exercitiu va fi calculat in aceeasi proportie din valoarea devizului total.
Venitul = 20000000 * (10000000 / 16000000) = 12500000

6. Prima de conversie = 2000 * 4100 – 2000 * 3000 = 2200000

7. DA = (15000000 + 3000000) / 15000 – (17000000 + 1000000) / (15000 + 2000) = 1200 – 1060 = 140
DS = (17000000 + 1000000) / 17000 – (17000000 + 4000000 + 1000000 ) / (17000 + 4000) = 1060 – 1048 = 12

8. Dupa prima reevaluare pozitiva, rezerva este de 1200000000 – 900000000 = 300000000
La a doua reevaluare (negativa) terenul se depreciaza de la 1200000000 la 1100000000, deci rezerva va ramane 200000000

9. CF investitional = – 90% 40000 + 32000 – 6000 = – 10000

10. Plata colaboratorului va reprezenta o cheltuiala de exploatare de 40 milioane iar anularea provizionului va determina un venit de exploatare de 60 milioane.

11. Valoarea amortizabila = 200000000 + 20000000 – 4000000 – 16000000 = 200000000
Amort anului N = 200000000 / 8 ani = 25000000
Valoarea amortizabila in anul N+1 = 200000000 – 25000000 = 175000000
Amortizarea anului N+1 = 175000000 / (11 – 1) = 17500000
Valoarea contabila neta = 175000000 + 16000000 – 17500000 = 173500000

12. Amortizarea primilor 6 ani = (6 / 10) * 400000 = 240000
Valoarea ramasa = 400000 – 240000 = 160000
Actualizarea dupa indicele pietei = 160000 * 4 = 640000
Valoarea amortizarii anuale pentru anii 7 – 10 = 640000 / 4 ani = 160000 / an
Partea din rezerva din reevaluare care va fi transferata rezultatului reportat in anul 8 = (640000 – 160000) / 4 ani = 120000

13. CF financiar = 15000 – 6000 = 9000
14. Provizionul necesar = 40% 20000000 + 20% 9000000 + 30% 5000000 = 8000000 + 1800000 + 1500000 = 11300000

15. Cifra de afaceri = 8000 + 10000 + 4000 = 22000
Venituri din exploatare = 8000 + 10000 + 4000 + 20000 + 31000 + 10000 + 3000 = 86000

16. Amortizarea aferenta primilor 3 ani = (3 / Cool * (100000000 – 8000000) = 34500000
Valoarea amortizarii incepand cu anul 4, deci valabila si pentru anul N+4 va fi:
(100000000 – 8000000 – 34500000 + 2000000) / (8 – 3 – 1) = 14875000

17. Valoarea in cost de productie a produselor finite vandute = 29988000 / 1.19 / 1.2 = 21000000
Stocul scriptic la sfarsitul lunii = 2000000 + 20000000 – 21000000 = 1000000
Stoc fizic = 900000
In bilant, conform principiului prudentei, valoarea va fi cea minima, adica 900000.

18. CF operational = 3000000 + 900000 + 300000 – 2700000 – (- 2000000 –2000000 +1000000 + 1100000) +3000000 – 5000000 = 1400000

19. Creante: 1000 $ = 29000000 lei, deci 1 $ = 29000; la sfarsitul exercitiului 1$ = 28000 lei  valoarea din bilant va fi 28000000 lei iar contul de profit si pierdere va inregistra o cheltuiala financiara de 1000000 lei.
Datorii: 2000 $ = 56000000 lei, deci 1 $ = 28000 lei; valoarea din bilant va ramane de 56000000 lei.
Disponibilitati: 100 $ = 2600000 lei, deci 1 $ = 2600000 lei; la sfarsitul exercitiului 1$ = 28000 lei  valoarea din bilant va fi 2800000 lei, iar contul de profit si pierdere va inregistra un venit financiar de 200000 lei.
Valoarea utilajelor nu este influentata de variatia de curs valutar, ci doar eventuala datorie daca nu ar fi achitate.

20. Valoarea dobanzii = 6% * (300000000 – 40000000) = 15600000
Recuperarea investitiei = 70000000 – 15600000 = 54400000

21. Activul net contabil = 6400 + 1200 + 400 – 2800 – 600 = 3400 + 1200 = 4600

22. Cost de achizitie = 20000 + 10% 20000 + 1% 20000 + 1800 = 24000
Taxe datorate in vama = 2000 + 200 + 19% 22200 = 6418

23. Valoarea amortizarii in primii 2 ani = 2 * (25000 / 5) = 5000 * 2 = 10000
Valoarea ramasa = 15000; valoarea reevaluata dupa 2 ani = 18000 rezerva din reevaluare = 3000

24. A doua reevaluare negativa genereazao reducere a rezervei din reevaluare cu 100.000 lei si o crestere a cheltuielilor cu 20.000 lei

25. La acordarea ulterioara a scontului, societatea isi inregistra un venit financiar de 4851 si o diminuare a TVA deductibila de 960,5, precum si scaderea datoriei fata de furnizor pentru suma de 5811,5.

26. Amortizarea N= (4 / 12) * 12000 * 25% = 1000
Amortizarea N+1 = (8 / 12 ) * 12000 *25% + (4 / 12) * 9000 * 25% = 2000 + 750 =2750
Valoarea ramasa la sfarsitul anului N+1 = 12000 – 1000 – 2750 = 8250

27. K = [-20000 + 80000] / [400000 + 600000 ] = 0.06
Diferentele de pret aferente produselor finite vandute = 0.06 * 900000 = 54000, suma care afecteaza debitul contului “Variatia stocurilor”, ca o diferenta nefavorabila.

28. In momentul vanzarii, societatea va inregistra o cheltuiala de 600 cu cedarea activului, un venit din subventii pentru investitii de 600 si un venit din cedarea activelor de 800.

29. Capitalul propriu = 21000 + 5000 – 5000 + 6000 – 4000 = 23000

30. Produse finite si marfuri = 100000 – 8000 – 2000 + 234000 – 45000 – 4000 – 39000 = 236000

31. Stocul final valoric calculat prin metoda:
FIFO = (200 + 300 + 100) – (400 + 150) = 50 kg. Valoric, stocul final = 50 * 17 = 850
LIFO = (100 + 300 + 200) – (400 + 150) = 50 kg. Valoric, stocul final = 50 * 10 = 500

32. Valoarea amortizarii in momentul vanzarii = 1700000 + 290000 – 110000 = 1880000
Pentru diferenta pana la 2000000, societatea isi va inregistra o cheltuiala in avans de 2000000 – 1880000 = 120000.

33. Cifra de afaceri = 8000000 + 400000 + 100000 = 8500000

34. Datoria fata de societatea B se va compensa pentru suma de 119000 cu valoarea creantei fata de societatea C. nu se vor mai inregistra operatiile de plata si incasare efectiva fata de cele doua societati..

35. Datorii = 1000 + 2000 + 3000 + 5000 – 1000 = 10000

36. Active circulante = 100000 – 30000 + 150000 – 20000 + 10000 + 80000 + 60000 + 5000 + 15000 = 370000

37. Profit contabil = 8000000 – 5600000 = 2400000
Profit fiscal = 2400000 + 200000 + 300000 – 400000 = 2500000
Impozit pe profit = 16% 2500000 = 400000
Impozit pe profit de platit = 400000 – 100000 = 300000

38. Cost de achizitie = 27000 * 1000 + 10% 27000000 + 1% 27000000 + 800000 = 29970000 + 800000 = 30770000
Taxe datorate in vama = 2700000 + 270000 +19% 29970000 = 8664300

39. Amortizarea in anul N = 50% 4000 = 2000.
Valoarea ramasa = 2000; valoarea justa = 3000.
Rezerva din reevaluare (in metoda actualizarii valorii nete) = 3000 – 2000 = 1000

40. Creante = 20000 + 16000 + 4000 + 3000 – 2000 + 4000 = 45000

41. Capitalul propriu = 50000 + 10000 + 8000 – 7000 = 61000
Capital permanent = 61000 + 4000 – 1000 + 19000 = 83000.

42. Valoarea dupa deducerea reducerii comerciale = 100000 * 98% = 98000
Venitul financiar din scontul primit = 1% 98000 = 980
Contul 308 “Diferente de pret la materii prime” se va debita cu diferenta dintre valoarea facturii si pretul standard, adica 98000 – 90000 = 8000.
TVA se va calcula la valoarea mai putin deduceri = 19% 97020 = 18433.8
Datoria fata de furnizor va fi de 98000 – 980 + 18433.8 = 115453.8
Valoarea materiilor prime va fi cea a costului standard, adica 90000.

43. Total activ = 10000 – 3000 + 4000 – 200 + 300 + 500 + 100 = 11700
Active circulante = 4000 – 200 + 300 + 500 + 100 = 4700

44. Profitul contabil = 70% 30000 + 38900 * 90% – ( 3000 + 3500 + 400 + 1600) = 21000 + 35010 – 8500 = 47510
Profitul fiscal = profitul contabil deoarece nu exista cheltuieli nedeductibile sau venituri neimpozabile.

45. Pretul de vanzare cu amanuntul = 400000 * 98% *130% * 1.19 = 606424

46. Pofit pana la data de 30 iunie = 900000 – 800000 = 100000
Profit fiscal = 100000 + 16000 + 50000 = 175000
Impozit pe profit = 16% 166000 = 26560
Profit net = 100000 – 26560 = 73440

47. Obtinerea de produse finite majoreaza variatia stocurilor cu 400000
Scoaterea din gestiune a produselor vandute diminueaza variatia stocurilor cu 300000
Sold creditor 711 = 100000
Vanzari de produse finite (ct 701) = 380000
Cheltuiala cu serviciile bancare = 10000

48. CF operational = 10000 + 2000 – 500 – 300 – (1500 – 300 – 1300 – 200) – 1000 = 9900

49. Valoarea matematica contabila inainte de a doua majorare (cea externa) = (12000000 + 2000000 + 1000000) / (10000 + 2000) = 1154.
Valoarea dupa a doua majorare = (12000000 + 3000000 + 2000000 + 1000000) / (12000 + 3000) = 1200
DS = 1200 – 1154 = 46

50. DA = (1800000 + 360000) / 1800 – (1920000 + 240000) / (1800 + 120) = 1200 – 1125 = 75.

51. Diferente favorabile pt A = 3000 * (1100 – 1000) = 300000
Diferente nefavorabile pt A = 4000 * (1100 – 1200) = – 400000
Diferenta totala nefavorabila pt A = – 100000
Pentru actiunile C diferentele sunt doar favorabile si nu vor influenta (confortm principiului prudentei) situatiile financiare.
Diferente favorabile pentru obligatiunile B = 2000 * (9300 – 9000) = 600000
Diferente nefavorabile pt obligatiunile B = 1000 * (9300 – 10000) = – 700000
Diferenta totala nefavorabila pt B = – 100000
Provizionul necesar va fi de 200000.
In cazul a) prvizionul trebuie suplimentat cu 50000 iar in cazul b) trebuie anulat cu 50000.

52. In contabilitatea clientului se va majora cu 1000000 valoarea materiilor prime si cu 190000 valoarea TVA deductibil. La furnizor va fi suplimentat venitul din vanzare cu 1000000 si TVA colectat cu 190000. Atat creanta cat si datoria vor fi majorate cu 1190000.

53. In contabilitatea clientului se va micsora cu 2000000 valoarea marfurilor si cu 380000 valoarea TVA deductibil. La furnizor va fi diminuat venitul din vanzare cu 2000000 si TVA colectat cu 380000. Atat creanta cat si datoria vor fi scazute cu 2380000.

54. Pretul de vanzare cu amanuntul = 100000000 * 97% * 98% * 98% * 1.2 * 1.19 = 112980560

55. Cost de achizitie = 1000 * 30000 + 30000000 * 7% + 30000000 * 0.5% = 32250000

56. Amortizarea cumulata = (20000000 / 10) * 7 = 14000000
Cheltuiala rezultata din casarea activului = 20000000 – 14000000 = 6000000

Înregistrarea materialelor recuperate (piese de schimb) reprezinta un venit operational de 7000000.
Înregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare (consum de materiale) este de 2000000.
Diferenţa dintre 7.000.000 şi 2.000.000 (5.000.000) se utilizează pentru a compensa diferenţa rămasă de amortizat (6.000.000):

57. Societatea îşi va constitui un provizion pentru suma:
1.500.000.000 * 3% * 15% = 6.750.000 u.m.
Dacă au loc returnări de bunuri, acest provizion se va relua la venituri pentru sumele aferente adaosului bunurilor returnate.

58. Dobânzi anterioare achiziţionării obligaţiunilor (01.11.N-1 – 30.04.N)
20.000*1.000 titluri*6 luni / 12 luni = 10.000.000 u.m.
Dobânzi posterioare achiziţionării obligaţiunilor (01.05.N – 31.10.N)
50.000*1.000 titluri*6 luni / 12 luni = 10.000.000 u.m.
Achizitia reprezinta o iesire de numerar de 100000000 in mai anul N.
In octombrie se inregistreaza o intrare de numerar de 20000000 din care 10000000 reprezinta venit din dobanda si restul este valoarea obligatiunilor:
Conturi la bănci = % 20.000.000
Venituri din dobânzi 10.000.000
Obligaţiuni 10.000.000

59. Datorita scaderii cursului, pentru client diferenta reprezinta un venit financiar de 10000 * (41000 – 36000) = 50.000.000 lei
Fluxul de numerar prezinta o diminuare cu 360.000.000 lei

60. Costurile de renovare vor fi tratate ca niste cheltuieli curente ale exercitiului in care au fost ocazionate.
Costurile generate de extindere sunt cheltuiala a bunului si vor majora valoarea amortizabila a hotelului.

61. Valoarea ramasa dupa 3 ani = 160000000 – (160000000 / Cool*3 = 100000000
Valoarea recuperabila = 90000000
Deci se va constitui un provizion de depreciere de 10000000 iar amortizarea anuala pe ultimii 3 ani ramasi (dupa reestimare) = 90000000 / 3 = 30000000

62. Cost de achizitie = 35700000 / 1.19 /1.2 = 25000000

63. Cost de achizitie = 15000000 + 1000000 – 500000 = 15500000

64. Diferenta aferenta activelor nete = 1000000 * (40000 – 36000) = 4.000.000.000 (crestere de valoare)
Diferenta pt profit = 200000 * (40000 – 38000) = 400.000.000 (favorabil)
Valoarea titlurilor de participatie creste cu 4,4 miliarde lei in corespondenta cu o crestere de venit din diferenta de curs valutar.

65. Valoarea ramasa dupa 2 ani = 30000 – 12000 = 18000
Valoarea recuperabila = 15000. Societatea va inregistra un provizion de 3000.
Dupa inca un an valoarea valoarea recuperabila devine 12000 iar amortizarea inregistrata cumulat pana in acest an ar fi fost de 18000 daca nu s-ar fi depreciat softul.
Valoarea ramasa ar fi fost la sfarsitul anului N+2 este de 30000 – 18000 = 12000.
Valoarea neta contabila in N+2 = 12000 – 3000 = 9000.
Reluarea deprecierii = 12000 – 9000 = 3000. Deci provizionul va fi reluat asupra unui venit.

66. Costul de achizitie = 300000 + 3% 300000 + 20000 + 10000 = 360000
67. Utilajul va reprezenta pentru exercitiul financiar 2004 o imobilizare in curs in suma de 200 milioane. In momentul receptiei va deveni imobilizare corporala (in 2005).

68. In anul N vor fi considerate cheltuieli ale acestui exercitiu doar 40% din 3 miliarde, adica 1.2 miliarde. Restul sunt costuri ale anului urmator.

69. Amortizarea anului 2003 = 50% 100 milioane = 50 milioane
Amortizarea anilor 2004 si 2005 = 2 * (50000000 / 5) = 20000000
Valoarea ramasa de amortizat = 30000000.
Valoarea justa = 60000000, deci indicele de actualizare este 60000000 / 30000000 = 2
Valoarea bruta actualizata = 100000000 * 2 = 200000000
Valoarea rezervei din reevaluare aferenta amortizarii = 70000000 * (2 – 1) = 70000000
Valoarea echipamentului va creste cu 200000000 – 100000000 = 100000000
Valoarea amortizarii va creste cu 140000000 – 70000000 = 70000000

70. Societatea M va inregistra un venit financiar de 10% * 100000000 * 5/12 = 4167000.
Societatea F va inregistra cheltuiala financiara de 4167000.

71. Costul de productie aferent vanzarii = 28800 / 1.2 = 24000.
Stoc initial + intrari – iesiri = stoc final
3000 + X – 24000 = 2000 deci productia curenta = 23000.

72. Valoarea initiala:
• materii prime = 20000 – 8000 = 12000
• marfuri = 30000
Valoarea contabila la 31 dec :
• materii prime = 21000
• marfuri = 35000
Valoarea de inventar la 31 dec:
materii prime = 21000  se va anula provizionul de 8000 printr-un venit.
marfuri = 30000.  se va constitui un provizion (cheltuiala) de 5000.

73. Vanzarea fara TVA = 59500 / 1.19 = 50000
In decembrie 2004 se constituie provizion de 40% 50000 = 20000
In 2005 provizionul va fi suplimentat cu 30% pt ca riscul devine de 70%, adica 30% 50000 = 15000
Valoarea provizionului total este de 35000.

74. Vanzarea de marfuri genereaza venituri de exploatare de 11000 + 1000 = 12000 si cheltuieli de exploatare de 9000.
Vanzarea de titluri de participare genereaza venituri financiare de 4000 – 2500 + 500 = 2000.

75. Daca anuitatea este constanta in valoare de 700000, dobanda in primul an este de 8% 5000000 = 400000, deci rata imprumutului aferenta acestui an este de 700000 – 400000 = 300000.
Dobanda in al doilea an = 8% (5000000 – 300000) = 376000. Deci rata va fi 700000 – 376000 = 324000

Articolul precedentProbleme propuse de CECCAR in anii trecuti la ex.de acces
Articolul următordiscutii despre subiectele de la examenul de acces

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.