Modificări și completări la Codul de procedură fiscală – ce aduce nou Legea nr. 30/2019 (info oficial)

0
362

Dupa cum stiti, in Monitorul Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2019, a fost publicata Legea nr. 30 din 10 ianuarie 2019text integral aici – pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

AVAND IN VEDERE CELE DE MAI SUS, va supunem atentiei cateva precizări suplimentare – via AJFP Dambovita (institutie careia ii multumim pentru posibilitatea reluarii informatiilor) – cu privire la modificarile aduse CPF.

– În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedurile de administrare se realizează în funcţie de clasa/subclasa de risc fiscal în care sunt încadraţi contribuabilii ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal.

– Contribuabilii se încadrează în 3 clase principale de risc, după cum urmează:
a) contribuabili cu risc fiscal mic;
b) contribuabili cu risc fiscal mediu;
c) contribuabili cu risc fiscal ridicat.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE – SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI. DE CÂTE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECÂT LA CEI CARE NU SUNT ABONAȚI.

– Criteriile generale în funcţie de care se stabileşte clasa/subclasa de risc fiscal sunt următoarele:
a) criterii cu privire la înregistrarea fiscală;
b) criterii cu privire la depunerea declaraţiilor fiscale;
c) criterii cu privire la nivelul de declarare;
d) criterii cu privire la realizarea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat şi către alţi creditori.

– În scopul comunicării actelor administrative prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, organul fiscal central poate să înregistreze din oficiu contribuabilii/plătitorii în sistemul de comunicare electronică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Procedura de înregistrare din oficiu se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Impozit pe profit – care sunt modificările aduse de Legea 30/2019 (MOF 44/2019) – click aici

– Organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane juridice (au fost scoase persoanele fizice) care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii.

– Somaţia (în cazul începerii executării silite) va cuprinde şi: numărul dosarului de executare, suma pentru care se începe executarea silită, termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu, indicarea consecinţelor nerespectării acesteia, precum şi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere.

– În vederea realizării procedurii de mediere debitorul notifică organul fiscal cu privire la intenţia sa în termen de 15 zile de la primirea somaţiei. La notificare se anexează documente şi informaţii care să susţină situaţia sa economică şi financiară.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor – care sunt modificările aduse de Legea 30/2019 (MOF 44/2019) – click aici

– În termen de maximum 10 zile de la primirea notificării, organul fiscal are obligaţia să organizeze întâlnirea cu contribuabilul în vederea procedurii de mediere.

– Procedura de mediere constă în:
a) clarificarea întinderii obligaţiei fiscale înscrise în somaţie, dacă respectivul debitor are obiecţii cu privire la aceasta;
b) analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor fiscale, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.

– Rezultatul medierii, precum şi soluţiile optime de stingere a obligaţiilor fiscale se consemnează într-un proces-verbal. În situaţia în care în termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul sau nu se solicită înlesnirea la plată, organul fiscal continuă măsurile de executare silită.

– Procedura de executare silită nu începe de la data la care debitorul notifică organului fiscal intenţia de mediere. Pe parcursul procedurii de mediere organul fiscal poate dispune măsuri asigurătorii.

Modificări Cod Fiscal, aduse de Legea 30/2019 (MOF 44/2019) – info cu privire la impozit pe venit și TVA – click aici

PREVEDERI TRANZITORII

– Prevederile art. 123^1 (Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din impozit) se aplică şi în situaţia în care contribuabilii şi-au exprimat, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, opţiunea privind distribuirea din impozitul pe venit a unei sume reprezentând cota de 2% sau 3,5% din acesta, conform dispoziţiilor art. 68^1 alin. (11), art. 72 alin. (11) şi art. 79 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin reînnoirea acesteia conform art. 123^1 alin. (2), în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sub sancţiunea decăderii.

– Prin derogare de la prevederile art. 4 din Codul fiscal, prevederile legii intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepţiile stipulate expres (unele prevederi se aplică începând cu 1 ianuarie 2019, iar altele începând cu 1 aprilie 2019).

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.