Contribuția de asigurări sociale pentru veniturile din activități independente – în vigoare începând cu data de 01.01.2018 (oficial)

4
214

Persoanele care realizează venituri din activităţi independente (producție, comerț, prestări de servicii, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală) – datorează CAS dacă îndeplinesc una din următoarele condiţii, după caz:

– În cazul contribuabililor în activitate, venitul net realizat în anul precedent, stabilit în conformitate cu art. 68, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia;

– În cazul celor care îşi încep activitatea în cursul anului, venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna în care îşi încep activitatea;

– În cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual în sistem real, venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) este cel puţin egal cunivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia;

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru alte venituri decât salarii – începând cu 01.01.2018 (ANAF oficial) – click aici

– În cazul celor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit, valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69, este cel puţin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia;

– În cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabileşte potrivit prevederilor art. 72 şi 73, venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevăzute la art. 70, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte ontribuţia.

IMPORTANT – CLICK PE CLOPOTELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STANGA JOS) – SI ABONEAZA-TE LA NOTIFICARI. DE CATE ORI PUBLICAM CEVA, AJUNGE MAI REPEDE LA TINE DECAT LA CEI CARE NU SUNT ABONATI.

Pentru cei care datorează CAS, asigurarea este anuală şi se face la un venit ales, astfel:

BAZA LUNARĂ DE CALCUL A CAS – VENITUL ALES de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.

DECLARAREA VENITULUI ALES – prin depunerea unei declaraţii – Formular 600 – MODEL AICI – al cărui model şi conţinut a fost aprobat prin Ordinul ANAF nr. 4140/2017 – până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale sau în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii (ORDIN Nr. 4140/2017 din 27 decembrie 2017 – pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice).

SUMA DATORATĂ – se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei depuse, prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului ales.

PLATA – Trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

SUNT EXCEPTAŢI DE LA PLATA CAS pentru veniturile din activităţi independente persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

MODIFICĂRI INTERVENITE ÎN CURSUL ANULUI

Persoanele care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei, cele care intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, precum şi cele care îşi încetează activitatea depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declaraţie în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale.

Cei care nu datorează CAS (au realizat în anul fiscal precedent venituri cumulate din activităţi independente sub nivelul plafonului minim sau, pentru cei care încep activitatea, au estimat un venit lunar sub plafonul minim) pot opta pentru depunerea unei declaraţii (formular 600) şi pentru plata CAS pentru anul în curs, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru persoanele care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară.

Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepţia modifcărilor intervenite în cursul anului mai sus menţionate.
Conform HG 846/2017 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018 este de 1900 lei .

Baza legală: Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 79/2017, art. 148-151

Sursa (cu multumiri) – Direcţia G e n e r a lă R e g io n a lă a Finanţelor Publice – Braşov

Anunțuri publicitare

4 COMENTARII

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.