Reglementările privind plata defalcata a TVA modificate major în Parlament – NEWS

1
234

I. Senatul a adoptat cu modificări Proiectul

În data de 31.10.2017, plenul Senatului a adoptat cu modificări Proiectul înregistrat cu nr. L241/2017 al Legii de aprobare a Ordonanţei nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA cu 54 de voturi „pentru” şi 45 „împotrivă”.

Forma adoptată de Senat prevede că măsura de plată defalcată a TVA va fi obligatorie exclusiv pentru companiile aflate în insolvenţă sau care înregistrează întrâzieri la plata acestei taxe şi că întreprinderile care vor opta benevol pentru această măsură, vor primi o scutire de 5% din impozitul pe profit: „au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (…) pentru încasarea şi plata TVA şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA (…) pentru încasarea TVA, care se află în cel puţin una din următoarele situaţii:

a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligaţii fiscale restante reprezentând TVA, cu excepţia celor pentru care s-a obţinut eşalonarea la plată, în cuantum mai mare de: 1500 lei în cazul contribuabililor mari, 1000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 500 de lei în cazul contribuabililor mici şi 100 de lei în cazul contribuabililor persoane fizice;

b) începând cu 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale restante reprezentând TVA mai vechi de 30 de zile de la scadenţă, cu excepţia celor pentru care s-a obţinut eşalonarea la plată, în cuantum mai mare de: 1500 lei în cazul contribuabililor mari, 1000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 500 de lei în cazul contribuabililor mici şi 100 de lei în cazul contribuabililor persoane fizice;

c) se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă”[1].

Contribuabilii care optează benevol pentru sistemul defalcat de plată a TVA pot renunţa la acest mecanism la sfârşitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care a început să li se aplice măsura şi beneficiază de două facilităţi: o reducere de 5% la plata impozitului pe profitul aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017 şi anulara penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017. Contribuabilii care au înregistrat întârzieri la plata taxei sau care au fost în insolvenţă, pot renunţa la măsură în termen de şase luni de la data în care nu se mai află în situaţia respectivă.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

II. CAMERA DEPUTAŢILOR – Camera decizională

În data de 06.11.2017, Proiectul Legii de aprobare a Ordonanţei nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA a fost înregistrat la Camera Deputaţilor (PL x . 435/2017).

Proiectul Legii de aprobare a Ordonanţei nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA a fost trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe şi banci, Comisia pentru politică economică, reforme şi privatizare şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi in cadrul Camerei Deputatilor [2].

Comisia de buget, finanţe a Camerei Deputaţilor:

– Pe 28.11.2017, a decis menţinerea modificărilor aduse de Senat la articolul 2, în sensul ca această măsură să fie obligatorie doar pentru companiile care au datorii la plata acestei taxe sau se află în insolvenţă, însă a mărit plafoanele datoriilor de la care companiile intră în acest sistem;

– Pe 4.12.2017, a decis ca din contul TVA să se poată face plata şi a altor obligaţii bugetare. Contul TVA se debitează cu TVA achitată la bugetul de stat, precum şi cu plata altor obligaţii bugetare, au stabilit deputaţii din comisie;

– Faţă de varianta adoptată de Senat, deputaţii din comisie au mărit de zece ori plafoanele datoriilor la plata TVA începând de la care contribuabilii vor intra în sistemul split TVA, în sensul că au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul Fiscal, pentru încasarea şi plata TVA şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul Fiscal, pentru încasarea TVA, care se află în cel puţin una din următoarele situaţii:

a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligaţii fiscale restante reprezentând TVA, cu excepţia celor pentru care s-a obţinut eşalonarea la plată, în cuantum mai mare de: 15.000 lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la 31 ianuarie 2018;

b) începând cu 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale restante reprezentând TVA mai vechi de 60 de zile de la scadenţă, cu excepţia celor pentru care s-a obţinut eşalonarea la plată, în cuantum mai mare de: 15.000 lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei în cazul restul contribuabililor;

c) se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

III. POZIŢIA CNIPMMR PRIVIND PLATA DEFALCATĂ A TVA

CNIPMMR reinterează poziţia sa că introducerea obligației ca toate întreprinderile din România să plătească TVA într-un cont separat va duce la blocarea întregii economii, încălcând principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică”, instituit de dispozitiile art. 91 alin. (1) și (2) din Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi având efecte negative semnificative asupra IMM-urilor:

– Afectarea cash flow-ul și blocarea banilor, deoarece pentru procedurile ANAF nu sunt prevăzute termene de aprobare şi sancţiuni;
– Efort semnificativ de implementare tehnică;
– Costuri birocratice suplimentare generate de modificarea sistemelor informatice contabile;
– Costuri bancare suplimentare cu noul cont, comisioane bancare suplimentare;
– Cresterea birocratiei: dublarea numarului de plati, măsuri suplimentare de verificare si de management pentru TVA (obligatia contribuabililor de a determina/verifica contul de TVA, obligatia de a vira direct la bugetul de stat suma reprezentând TVA aferentă achizitiilor de la furnizorii/prestatorii care nu le-au comunicat un cont de TVA si de a notifica acest fapt furnizorilor/prestatorilor).

CNIPMMR consideră că măsura plății defalcate a TVA trebuie să se limiteze exclusiv la aplicarea sa în regim voluntar, de către contribuabilii care optează pentru această procedură, cu acordarea de facilități fiscale care să compenseze eforturile lor birocratice.

CNIPMMR salută amendamntele aduse în procesul legislativ pentru reglementarea plăţii defalcate a TVA şi solicită deputaţilor să îmbunătaţească în continuare Ordonanţa nr. 23/2017, să aplice principiul „Gândiţi mai întâi la scară mică”, să valorifice practicile la nivel european, să asigure aplicarea opţională a plăţii defalcate a TVA, cu acordarea de facilități fiscal corespunzătoare.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

IV. IMPORTANŢA PREDICTIBILITĂŢII ȘI ÎNCREDERII ÎN SISTEMUL FISCAL

Încrederea în sistemul fiscal este o condiție esențială pentru investitori şi mediul de afaceri.

În 11 luni în 2017, prin 10 acte normative, au fost modificate/completate 261 de articole din Codul fiscal:

– Ordonanţa nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 06 ianuarie 2017, cu 60 de articole modificate/completate;
– Legea nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 12 ianuarie 2017, cu 7 articole modificate/completate;
– Ordonanţa nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, cu 2 articole modificate/completate;
– Legea nr. 107/2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 19 mai 2017, cu un articol modificat;
– Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 60 de articole modificate/completate;
– Ordonanţa nr. 4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 25 iulie 2017, cu 2 articole modificate/completate;
– Ordonanţa nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 31 august 2017, cu 11 articole modificate/completate;
– Legea nr. 209/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 07 noiembrie 2017, cu 5 articole modificate/completate;
– Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 10 noiembrie 2017, cu 97 articole modificate/completate;
– Ordonanţa nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 16 noiembrie 2017, cu 6 articole modificate/completate.

261 de articole din Codul fiscal modificate/completate în 11 luni nu asigură nici stabilitate pentru cadrul legal, nici predictibilitate pentru mediului economic, Ordonanţa nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA fiind un exemplu de reglementare neinteligentă.

Este necesară o reglementare fiscală inteligentă , care implică:

– evaluarea sistematică a impactului proiectelor de acte normative;
– aplicarea Testului IMM;
– consultarea organizaţiilor reprezentative ale întreprinderilor mici şi mijlocii privind conţinutul proiectelor de acte normative, al analizelor de impact şi a Testului IMM, cu valorificarea în mod corespunzător a propunerilor acestora sau motivarea nevalorificării poziţiei lor;
– asigurarea informării din timp a contribuabililor, modificarea/completarea Codului fiscal “prin lege, care intra in vigoare in termen de minimum 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”;
– asigurarea predictibilităţii impunerii, asigurara “stabilităţii impozitelor, taxelor si contributiilor obligatorii”, “pentru o perioada de timp de cel putin un an, in care nu pot interveni modificari in sensul majorarii sau introducerii de noi impozite, taxe si contributii obligatorii”;
– asigurarea unui dialog social caliativ.

Sursa (cu multumiri pentru posibilitatea preluarii) – http://cnipmmr.ro/

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.