Validitate, nulitate, etc. (2017) – în cazul contractului individual de muncă, din perspectiva documentelor necesare la angajare

1
338

Ţinând cont de prevederile Codului Muncii – varianta 2017 aici – cu modificarile si completarile ulterioare:

ART. 27

“ (1) O persoana poate fi angajată în munca numai în baza unui certificat medical, care constată faptul ca cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de muncă.
(3) Competenţa şi procedura de eliberare a certificatului medical, precum şi sanctiunile aplicabile angajatorului în cazul angajării sau schimbării locului ori felului muncii fără certificate medical sunt stabilite prin legi speciale.
(4) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisă.
(5) La angajarea în domeniile sănătate, alimentaţie publică, educaţie şi în alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita şi teste medicale specifice.”

ART. 57
“ (3) Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin indeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege.
(5) Persoana care a prestat munca în temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
(6) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii, a efectelor acesteia se pot face prin acordul părţilor.
(7) Dacă părţile nu se înţeleg, nulitatea se pronunţă de către instanţa judecătorească.”

Şi

prevederile HOTĂRÂRII nr. 355 din 11 aprilie 2007 (actualizată)” – privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor:

ART. 4
“(1) Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată de către medicii specialişti de medicina muncii.”

ART. 16

(1) Examenul medical la angajarea în muncă se face la solicitarea angajatorului, care va completa fişa de solicitare a examenului medical la angajare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi fişa de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(2) În situaţia schimbării locului de muncă, lucrătorul este obligat să prezinte copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii de la locul său de muncă anterior.
(3) Examenul medical la angajarea în muncă constă în:
a) anamneza medicală profesională şi neprofesională şi examenul clinic general, conform modelului dosarului medical prevăzut în anexa nr. 4;
b) examenele medicale clinice şi paraclinice, conform modelului de fişă prevăzut în anexa nr. 1.
(4) La indicaţia medicului de medicina muncii, pentru stabilirea incompatibilităţilor medicale cu riscurile profesionale evaluate, examenul medical la angajarea în muncă pentru locurile de muncă şi activităţile cu expunere la factori de risc profesional cuprinde şi examene medicale suplimentare celor prevăzute în anexa nr. 1.
(5) Rezultatele examenului clinic şi ale celorlalte examene medicale se înregistrează în dosarul medical.
(6) Medicul specialist de medicina muncii, în baza fişei de solicitare a examenului medical la angajare, fişei de identificare a factorilor de risc profesional, dosarului medical şi a examenelor medicale efectuate, completează fişa de aptitudine cu concluzia examenului medical la angajare: apt, apt condiţionat, inapt temporar sau inapt pentru locul de muncă respectiv.
(6 indice 1) Medicul de medicina muncii poate solicita medicului de familie adeverinţă/scrisoare medicală care să ateste starea de sănătate a viitorului angajat.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Aboneaza-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

La intrebările:

– dacă o persoană prezintă certificatul medical eliberat de un cabinet de medicina muncii cu o dată ulterioară incheierii contractului individual de muncă, contractul individual de muncă este valabil?
– fără certificatul medical contractul este valabil sau este nul?

Răspunsul este:

Nulitatea prevăzută de Codul Muncii este o nulitate remediabilă care poate fi acoperită prin prezentarea ulterioară a certificatului medical, în conformitate cu art 57 alin. 3 din Codul Muncii.

La intrebarea:

– la contractele parţiale cu o oră sau două ore pe zi este necesar certificat medical pentru noi ca şi economişti, spre exemplu?

Răspunsul este: da.

La intrebarea

– fişa de aptitudine emisă de medicul de medicina muncii – model aici – ţine locul certificatului medical la angajare?

Răspunsul este:da.

Sursa (cu multumiri) – ITM Bihor

„CabinetExpert.ro foloseste, dar va si recomanda cu incredere – cel mai bun program de facturare, gestiune si contabilitate primara – Smart Bill

Articolul precedentControlul inopinat la un contribuabil se consemnează în Registrul unic de control?
Articolul următorContribuția de solidaritate socială sau noua taxa de solidaritate – precizări oficiale MFP

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.