Rambursarea TVA aferente importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene

0
151

Potrivit art. 302 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal coroborat cu pct. 73 din normele metodologice persoanele impozabile stabilite în România pot beneficia de rambursarea TVA aferente importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, denumit stat membru de rambursare. Dreptul la rambursarea taxei aferente achiziţiilor este determinat conform legislaţiei din statul membru de rambursare.

În acest sens, prin Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 2810/29.09.2016 publicat în M.O. nr. 844/25.10.2016 s-a aprobat Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene, precum şi modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

– (318) „Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal”
– (319) „Declaraţie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispoziţiilor art. 302 alin. (2) din Codul fiscal şi ale pct. 73 alin. (8) din normele metodologice”.

Pentru a obţine o rambursare a TVA în statul membru de rambursare, persoana impozabilă stabilită în România (solicitant) adresează cererea de rambursare – formularul 318 pe cale electronică statului membru respectiv.

Termen : cel târziu până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Abonează-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Perioada de rambursare este :

– minimum 3 luni calendaristice şi maximum un an calendaristic (cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare).
sau
– o perioadă mai mică de 3 luni, în cazul în care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârşitul anului calendaristic (cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională a statului de rambursare).

Cererea de rambursare – formularul 318 trebuie să cuprindă:

a) numele şi adresa completă ale solicitantului;
b) o adresă de contact pe cale electronică;
c) descrierea activităţii economice a solicitantului pentru care sunt achiziţionate bunurile şi serviciile;
d) perioada de rambursare acoperită de cerere;
e) o declaraţie din partea solicitantului că nu a livrat bunuri şi nu a prestat servicii considerate ca fiind livrate/prestate pe teritoriul statului membru de rambursare pe parcursul perioadei de rambursare, cu excepţia serviciilor de transport şi serviciilor auxiliare transportului, scutite în temeiul art. 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 sau 160 din Directiva 2006/112/CE şi a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii către o persoană care are obligaţia de a plăti TVA în conformitate cu art. 194 – 197 şi 199 din Directiva 2006/112/CE, astfel cum au fost transpuse în legislaţia statutului membru de rambursare;
f) codul de înregistrare în scopuri de TVA al solicitantului;
g) datele contului bancar, inclusiv codurile IBAN şi BIC.

În cererea de rambursare se descrie natura bunurilor şi a serviciilor achiziţionate conform codurilor prevăzute la pct. 72 alin. (9) din norme, astfel :

1. combustibil;
2. închiriere de mijloace de transport;
3. cheltuieli legate de mijloace de transport (altele decât bunurile şi serviciile prevăzute la codurile 1 şi 2);
4. taxe rutiere de acces şi taxa de utilizare a drumurilor;
5. cheltuieli de deplasare, de exemplu, cu taxiul sau cu mijloacele de transport public;
6. cazare;
7. servicii de catering şi restaurant;
8. acces la târguri şi expoziţii;
9. cheltuieli pentru produse de lux, activităţi de divertisment şi spectacole;
10. altele. În cazul în care se utilizează codul 10, se specifică natura bunurilor livrate şi a serviciilor prestate.

Cererea se înaintează organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de A.N.A.F.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Abonează-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

Organul fiscal competent din România verifică dacă în perioada de rambursare :

– solicitantul a fost persoană înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal,
– documentele înscrise în „Lista operaţiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA, sunt emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.

În situaţia în care aceste date sunt reale organul fiscal competent din România atribuie cererii un număr de referinţă şi va transmite electronic autorităţii competente din statul membru de rambursare cererea, împreună cu toate documentele însoţitoare.

În formularul 318 cerere de rambursare se completează câte un tabel pentru fiecare factură /document de import.

Formatul electronic al formularului 318 se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care poate fi descărcat de pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro – „Declaraţii electronice”.

Formularul (319) „Declaraţie de ajustare a pro-ratei” se depune în cazul în care, ulterior depunerii unei cereri de rambursare (formular 318), pro-rata de deducere se modifică, pentru a rectifica suma solicitată sau deja rambursată.

La data intrării în vigoare a Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 2810/29.09.2016 se abrogă Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România.

Sursa (cu multumiri) – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice – Argeş

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.