Schimbări preconizate de MFP în noul proiect de lege pentru auditori și experți contabili – IMPORTANT

0
173

Ieri, MFP a publicat pe site-ul oficial un Proiect de Lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative – din ale carui prevederi mentionam:

– IN CEEA CE PRIVESTE EXPERTII CONTABILI:

– Abrogarea prevederilor referitoare la supravegherea publică a activității Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR);

– Includerea în lucrările ce pot fi efectuate de experții contabili a activităților de evidență electronică a personalului și de salarizare, management financiar – contabil și al performanței economice, controlul intern de gestiune și managementul riscurilor, consultanța în gestiunea financiară și în contabilitate, prestarea de servicii specifice contabilității manageriale și raportării integrate;

– Specificarea competențelor Comisiei superioare de disciplină a CECCAR;

– Specificarea atribuțiilor Consiliului superior al CECCAR;

– Clarificarea condițiilor necesare pentru alegerea în funcția de președinte al Consiliului superior și al filialelor;

– Modificarea prevederilor referitoare la modul de aprobare și avizare a Regulamentului de organizare și funcționare a CECCAR.

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Abonează-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

– IN CEEA CE PRIVESTE AUDITORII:

Desemnarea unei singure autorități competente responsabilă cu supravegherea publică a auditorilor financiari și a firmelor de audit, pentru a îmbunătăți transparența procedurilor de supraveghere a auditorilor financiari și pentru a permite asumarea într-o mai mare măsură a responsabilității acestora. În prezent, există un sistem de supraveghere din care pot face parte și organismele profesionale. Directiva 2014/56/UE a eliminat posibilitatea ca organismele profesionale să fie desemnate ca autorități competente;

– Introducerea prevederii potrivit căreia autoritatea de supraveghere publică trebuie să fie condusă de nepracticieni. În prezent, există posibilitatea ca din consiliul autorității de supraveghere publică să facă parte și o minoritate formată din practicieni;

– Împuternicirea autorității de supraveghere publică cu suficiente competențe pentru a-și îndeplini în mod eficient atribuțiile. Autoritatea trebuie să dispună de resurse umane și financiare suficiente și sigure pentru a-și îndeplini atribuțiile;

Unificarea noțiunilor de „auditor statutar” (noțiune introdusă prin OUG nr. 90/2008 pentru a desemna persoanele fizice care sunt autorizate să efectueze activitatea de audit statutar) și de „auditor financiar” (noțiune introdusă prin OUG nr. 75/1999 pentru a desemna persoanele fizice care sunt autorizate să efectueze activitatea de audit financiar), în sensul existenței unei singure autorizări și, implicit, a unei singure calități, respectiv aceea de „auditor financiar”, care desemnează persoanele fizice autorizate să efectueze activitatea de audit financiar (inclusiv activitatea de audit statutar);

– Uniformizarea termenilor utilizați în legislație, respectiv extinderea denumirii generice de „firme de audit” (noțiune introdusă prin OUG nr. 90/2008 pentru a desemna persoanele juridice de drept privat care efectuează activitatea de audit statutar) la toate persoanele juridice de drept privat care desfășoară activități de audit financiar (inclusiv activitatea de audit statutar);

– Clarificarea distincției dintre „auditul statutar” și „auditul financiar” din dreptul privat, în sensul că între cele două noțiuni există o relație de tipul parte – întreg și cu precizarea activităților care sunt conținute de fiecare noțiune în parte;

NU UITATI SA DATI UN LIKE SI PAGINII NOASTRE DE FACEBOOKCLICK AICI – SAU SA VA ABONATI LA NEWSLETTER – VEZI PARTEA DREAPTA LA SECTIUNEA „Abonează-te la insemnari”. NOU – ACUM AVEM SI UN GRUP PE FACEBOOKCLICK AICI, DAR SI O PAGINA DE GOOGLE PLUSCLICK AICI.

– Introducerea posibilității de delegare a unor atribuții ale autorității de supraveghere publică către organismul profesional (Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR). Organismul profesional, CAFR, nu mai este autoritate competentă dar, în condițiile stabilite de lege și de autoritatea de supraveghere publică, poate primi, prin delegare, cu înștiințarea Comisiei Europene, anumite atribuții;

– Înființarea Comisiei de disciplină a CAFR și stabilirea în sarcina acesteia a unei competențe disciplinare referitoare la faptele care au legătură cu activitățile de audit financiar, altele decât activitatea de audit statutar;

– Introducerea răspunderii administrative în ceea ce privește activitatea membrilor Consiliului CAFR referitoare la îndeplinirea atribuțiilor delegate CAFR, în condițiile delegării unor atribuții ale autorității de supr aveghere publică către CAFR și a sancționării de tip administrativ a persoanelor din conducerea CAFR, responsabile de neîndeplinirea sau de îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor delegate. În ceea ce privește răspunderea disciplinară, Directiva 2014/56/UE prevede un regim sancționatoriu mixt care cuprinde atât sancțiuni pecuniare, cât și sancțiuni care privesc interdicția exercitării activității, temporar sau definitiv;

– Întrucât se impune o flexibilizare în procesul decizional la nivelul autorității de supraveghere, deciziile urmează a fi luate de președintele acesteia. În luarea deciziilor, președintele se spijină pe membrii Consiliului superior.

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.